Hvem kan bruke biblioteket?

Alle bachelor- og masterstudenter, samt alle ansatte ved Høyskolen Kristiania kan benytte seg av bibliotekets tilbud, både de fysiske bibliotekene og tjenester på nett. Se egen informasjon om tilgang for nettstudenter her.

Personlig lånekort

I henhold til retningslinjer for personvern, er lånekortet personlig, og kan ikke benyttes av andre. Reservert materiale kan kun hentes av den personen som har bestilt det.

Hvordan låne og levere?

Alle studenter og ansatte kan låne og levere på alle campus, uavhengig av institutt-tilhørighet. Du trenger studentkortet ditt for å låne på automat, eller du kan låne med legitimasjon i skranken. Bøker og filmer lånes og leveres på utlånsautomat. Spill, konsoller og annet utstyr lånes og leveres i skranken. Det er låners ansvar å sjekke at retur er registrert innlevert. Les informasjonen du får oppgitt på selvbetjeningsautomaten. Spør i skranken om du trenger hjelp med utlån eller innlevering.

Utlånstider

  • Dagslån: Vi har en del dagslånseksemplarer av bøker og filmer som er pensum. Disse må leveres samme dag som de er lånt, innen byggets åpningstid. Dette for å sikre at alle har like muligheter til å benytte seg av pensumsamlingen.
  • Vanlig lån: Alt av bibliotekets eget materiale som ikke er dagslån, har to ukers lånetid og automatisk fornyelse, med mindre det er venteliste. Det vil si at du ikke selv trenger å fornye lånene dine, og at biblioteksystemet gjør det for deg. 
  • Fjernlån: Lån fra andre bibliotek har fire ukers lånetid fra du henter materialet. På fjernlån er det ikke automatisk fornyelse, kontakt biblioteket for mulighet for fornyelse, eller forny selv i Oria.
  • Leverer du ikke innen fristen, vil det påløpe gebyr og eventuelt erstatningskrav (se nedenfor).

Fornyelse av lån

  • Studenter: Alle lån unntatt dagslån fornyes automatisk i inntil 180 dager med mindre noen står på venteliste. Er det venteliste, må boka leveres innen gitt frist slik at du unngår gebyr og slik at andre slipper stå i unødvendig kø.
  • Ansatte: Alle lån unntatt dagslån fornyes automatisk i inntil 365 dager. Er det venteliste, må boka leveres innen gitt frist.

Reservering av materiale

Ønsker du å låne noe som allerede er utlånt, kan du reservere dette i Oria. Du kan kun reservere materiale som er utlånt. Står det du vil låne på hylla, må dette lånes på vanlig måte. Reservert materiale kan kun hentes av den personen som har bestilt det.

Fjernlån (lån fra andre bibliotek)

Alle studenter og ansatte kan bestille bøker fra andre bibliotek gjennom Oria. Vi låner ikke inn materiale som finnes i egen samling.

Når lånetiden er ute

Hvis det ikke er venteliste, fjernlån eller dagslån, fornyes lånene dine automatisk. Du vil få varsel når grensen for automatisk fornyelse nærmer seg (gjelder ikke dagslån). Er det venteliste, må lånet leveres ved forfall. Du vil få en påminnelse 1 dag før lånet skal leveres (gjelder ikke dagslån). Husk at du alltid kan sjekke leveringsfrist i Oria og på skjermen når du låner på selvbetjeningsautomaten.

Purringer og erstatningskrav

Har du ikke levert innen fristen, vil det påløpe purregebyr. Det kreves purregebyr på inntil 120,- pr bok. Purregebyr betales i en av våre skranker i betjent åpningstid. Etter 8 dager kommer erstatningskrav på 850,- pr lån i tillegg til purregebyret. Du kan velge å erstatte materialet innen 5 virkedager etter at varsel om erstatningskrav er sendt ut. Hvis ikke, må du betale kravet. Når faktura er sendt, er det ikke lenger mulig å erstatte materialet på annet vis, og fakturaen må betales.

  • Sperring av lånekort: Studenter som har mottatt erstatningskrav eller skylder 100,- eller mer, mister retten til å låne, reservere, fornye og bestille lån/artikkelkopier. Sperringen oppheves når gebyr/erstatningskrav er betalt.
  • Inkasso: Økonomiavdelingen har ansvaret for å inndrive kravet, som ved manglende betaling oversendes inkasso. Når erstatningskravet er sendt til inkasso, ligger saken ikke lenger hos biblioteket. Spørsmål må rettes til skolens økonomiavdeling.

Mistet eller ødelagt materiale

Skulle du være uheldig og miste eller skade det du har lånt, må materialet erstattes. Du kan velge å kjøpe et nytt eksemplar av det som er tapt/ødelagt og gi dette til biblioteket, eller du kan betale erstatningskrav. Gi umiddelbart beskjed til biblioteket, så finner vi en løsning.

Tidsskriftdatabaser og kopibestilling

Biblioteket abonnerer på en rekke tidsskrifter i fulltekst som studentene selv kan laste ned og skrive ut. Det er mulig å få tilgang til databasene hjemmefra.

Artikkelbestilling begrenses til akademisk litteratur relevant for studiene. Er du i tvil, send gjerne biblioteket en e-post og be om hjelp til å vurdere det. Hentebeskjed sendes på e-post, og studentene henter selv artiklene i bibliotekskranken. Ansatte får artikler levert i internpost.

Personvern i biblioteket

Biblioteket er ifølge personopplysningsloven pliktige til å behandle alle opplysninger om sine brukere (studenter og ansatte) konfidensielt, og kun oppbevare informasjon etter bestemmelsene i universitet og høyskoleloven og arbeidsavtaler*. Alle utlånsdata og persondata skal slettes når det ikke er behov for dem lenger. Biblioteket har ikke anledning til å lagre lånehistorikk.

Alle norske bibliotek er underlagt taushetsplikt. Grunnet denne taushetsplikten videreformidles ingen opplysninger om brukerne til andre enn bibliotekets ansatte, verken eksternt eller internt. Et unntak er i erstatningssaker, da disse faktureres gjennom høyskolens faktureringssystem og økonomiavdeling.

Eksamensoppgaver i biblioteket

Skoleoppgaver (bachelor- og masteroppgaver) fra Høyskolen Kristiania skal aldri tilgjengeliggjøres i biblioteket med studentenes navn, uten studentenes uttrykkelige samtykke.

* Studenter registreres automatisk som bibliotekbrukere, med samme opplysninger som i ordinært studentregister. For at du skal kunne benytte deg av biblioteksystem (Oria) og selv vedlikeholde lån og sende bestillinger, blir opplysningene sendt til BIBSYS. Personvernerklæringen for Oria kan du lese her.