Helsesektorens digitaliseringsparadoks

Helsepersonell snakker sammen rundt en ipad
I helsesektoren er der en motstand mot å ta i bruk ny teknologi. Er årsaken at systemene ikke snakker godt nok sammen, og dermed ikke fungerer som de er tenkt? Foto: istock / jacoblund

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Jon Arild Johannessen om digitalisering i helsevesenet

Digitaliseringen er for lengst på full fart inn i helsesektoren. Vi ser imidlertid at kompleksiteten i helsesektoren fører til mange tilbakeslag i denne digitaliseringen. Uansett, så er det en digitalisering koblet opp mot en stadig mer effektive nettverk, for eksempel 5G- og seinere 6G-nettverk, som vil dominere i fremtidens helsesektor.

Det er et paradoks at helsesektoren, som burde ha de største fordelene av å satse på digitalisering, har en innebygd treghet i bruk av den nye digitale teknologien. Denne tregheten er vist i forskning fra England. Myndighetene der måtte i 2020 innføre forbud mot å bruke telefax. Det var jo blitt gammel teknologi, som andre virksomheter for lengst hadde lagt på skraphaugen til fordel for ny teknologi.

Kunstig intelligens er fremtiden

Digitale helseløsninger, tele-helse og bruk av kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet bli avgjørende løsningsstrategier for å komme til grep med alle utfordringene i helsesektoren. Eksemplet med fax-maskiner er trukket frem for å poengtere at tenkning om teknologi får konsekvenser for hvordan fremtidens helsesektor utvikles.

Les temautgaven

Helse i bevegelse

En større undersøkelse viser at både i USA og i enkelte land i Europa, for eksempel Nederland, er det vekst i digitale helseløsninger. I samme undersøkelse viser det seg at digitale løsninger innen helseindustrien er økende. I denne forbindelse kan vi også se at kunstig intelligens i stadig større utstrekning brukes til diagnostisering, i bærbare applikasjoner som følger den enkelte pasients sykdomsutvikling, til digitale samtaler osv. Tross kritiske røster kan man forestille seg at nettopp kunstig intelligens blir en del av fremtidens teknologi i helsesektoren over hele verden.

Motstand fordi teknologiene ikke snakker sammen?

Selv om mange innenfor og utenfor helsesektoren er klar over at den nye teknologien blir en del av fremtidens helsesektor, ser det ut til at holdninger og investeringer i grunnleggende teknologisk arkitektur, som den nye teknologien skal bygges rundt, ikke har fått nok oppmerksomhet. Dette kommer til uttrykk i mange eksempler fra flere land der vi ser at digitale løsninger ikke «snakker» sammen. Det betyr at digitale data ikke kan anvendes slik de er ment å skulle brukes.

En av konsekvensene kan bli motstand mot den nye teknologien i deler av helsesektoren. Dermed blir fortsatt data lagret i «siloer», der de i liten grad kommer i kontakt med hverandre.

I den situasjonen som er beskrevet her, er det mulig at økende konkurranse mellom f.eks. ulike helseforetak ikke er rett medisin. Teknologien fordrer nemlig samarbeid – ikke konkurranse. Konkurranse kan være hensiktsmessig når man vil presse ned kostnader. Samarbeid er en bedre løsning når hensikten er å få teknologier til å innpasses med hverandre.

Samarbeid og samskaping må være løsningen for å fremme teknologisk integrasjon og informasjonsdeling på tvers av ulike teknologiske plattformer, og på tvers av ulike profesjoner og nivåer i helsesektoren.

Tekst: Jon Arild Johannessen, professor, Institutt for ledelse og organisasjon, Kristiania. 

Denne teksten ble publisert i Dagens Medisin den 21. Februar 2024 under tittelen “Helsesektorens digitaliserings-paradoks".

Vi vil gjerne høre fra deg!   
Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Omsorgsroboter i helsevesenet kan forbedre omsorgskvaliteten
  Kunnskap Kristiania

  Omsorgsroboter i helsevesenet kan forbedre omsorgskvaliteten

  Med robotisering av helsevesenet får vi nye etiske utfordringer. I hvilke tilfeller kan roboter fungere bedre enn mennesker?
  Les mer
 • Helsesektorens digitaliseringsparadoks
  Kunnskap Kristiania

  Helsesektorens digitaliseringsparadoks

  Konkurranse kan være hensiktsmessig for å presse kostnadene ned. Samarbeid er en bedre løsning når teknologier skal passe til hverandre.
  Les mer
 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Mikro-influensere har flere kommersielle innlegg enn de store
  Kunnskap Kristiania

  Mikro-influensere har flere kommersielle innlegg enn de store

  Influensere med mange følgere er mer eksplisitte i markedsføringen på Instagram enn influensere med færre følgere.
  Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér