Unngå å brenne broer når du bytter jobb

Kvinne ved tavle. En annen kvinne med ryggen til kamera
Når du avslutter et arbeidsforhold bør du vise takknemlighet for det du har lært og fortsette å løse oppgavene dine. Vis at du bryr deg om kollegene dine og virksomheten og snakk for all del ikke nedsettende!Foto: Unsplash / ThisisEngineering RAEng

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Helene Tronstad Moe om hvordan si opp uten å brenne broer

Det å bli ansatt på nytt hos en tidligere arbeidsgiver har blitt såpass vanlig at man har laget et ord for det, såkalt «boomerang-ansettelser». Men det betyr ikke at det å vende tilbake til en tidligere arbeidsplass er uproblematisk eller enkelt.

Hva kan du gjøre for å holde døren åpen for en re-ansettelse? 

Allerede når du har bestemt deg for å si opp en stilling, kan du ta visse grep for å holde dørene åpne for en mulig tilbakekomst. Dette innebærer at du forteller din nærmeste leder ansikt til ansikt at du kommer til å si opp stillingen. På denne måten signaliserer du at du tar både jobben, virksomheten og din nærmeste leder på alvor.

Deretter leverer du en korrekt og skriftlig oppsigelse. Uttrykk gjerne takknemlighet for mulighetene du har fått og det du har lært i stillingen. Dersom du har samarbeidet godt med kolleger eller opplevd andre positive relasjoner på arbeidsplassen, bør du takke disse personene særskilt. 

Det er positivt om du viser at du bryr deg om kollegene og virksomhetens fremtid.

Den siste tiden på arbeidsplassen bør du stå på, samarbeide og løse oppgaver som tidligere. Dette er ikke tiden for å lene seg tilbake og lesse arbeidet over på kollegene dine. 

Det er positivt om du viser at du bryr deg om kollegene og virksomhetens fremtid. Dette kan du gjøre ved at du velvillig bidrar til opplæring av de som skal overta dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Har du eksempelvis mange eksterne samarbeidspartnere, er det fint om du introduserer arvtakeren din for dem. 

Helene Tronstad Moe
Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun er fast spaltist på Aftenpostens karrieresider og forsker særlig på ledelse, organisasjonspsykologi og HR.Foto: Kristiania

Det kan også være hensiktsmessig å be om en sluttsamtale. Noen arbeidsplasser har som fast prosedyre å innkalle de som har sagt opp, til en sluttsamtale. Hvis arbeidsgiveren din ikke har dette som praksis, kan du altså be om en slik samtale. Dette vil gi deg mulighet til å gi noen konstruktive tilbakemeldinger til arbeidsgiver, samt at du også kan formidle at du gjerne kommer tilbake igjen. 

Disse tre tabbene bør du unngå 

Ønsker du å holde muligheten åpen for å returnere til virksomheten, er det noen forhold du bør være bevisst på å unngå. Å si opp en stilling og takke ja til et jobbtilbud i en ny virksomhet, kan oppleves som både skremmende og som en stor omveltning i livet.

I slike situasjoner vil vi kunne ty til ulike forsvarsmekanismer som mestringsstrategier. Disse kan forstås som mentale grep vi benytter for å holde ubehagelige følelser på avstand. De kan oppleves som virksomme på kort sikt, men være mer uhensiktsmessige over et lengre tidsrom. 

1) Unngå detaljerte forklaringer for å rettferdiggjøre hvorfor du slutter 

Det kan være mange ulike årsaker til at man sier opp en stilling. Det er ikke alltid vi selv er bevisst på hvorfor vi søker oss videre. Du trenger ikke gi lange og intrikate forklaringer.

Unngå å rasjonalisere hvorfor du ønsker å bytte jobb. Det holder å komme med en kort kommentar av typen «Jeg ønsker å prøve noe nytt». 

2) Forsøk å ikke devaluere nåværende arbeidsplass, leder eller kolleger 

Denne forsvarsmekanismen handler om at man ser en person eller en organisasjon som noe nesten utelukkende negativt, og man glemmer de positive sidene deres.

Usikkerheten i forbindelse med et jobbytte kan være truende, og enkelte kan forsøke å trygge seg selv og beslutningen ved å tegne et svart-hvitt bilde av situasjonen. Det er lite fristende å re-ansette en tidligere kollega som har snakket nedsettende om arbeidsplassen eller de ansatte. 

3) Unngå idealisering av den nye arbeidsgiveren og de fremtidige kollegene 

Idealisering er en tredje forsvarsmekanisme som kan skape problemer. Også her tegnes et svart-hvitt bilde av situasjonen og / eller aktørene.

Det er dårlig kutyme å snakke svært positivt om din fremtidige arbeidsplass i oppsigelsestiden. Det vil være vanskelig for deg å returnere til et arbeidssted hvor du har utvist dårlig dømmekraft. 

Hvordan gå frem om du vil tilbake? 

Ønsker du å returnere til virksomheten du tidligere har vært ansatt i, bør du ta kontakt med en leder som har rekrutteringsansvar. Det er en fordel om du har hatt litt kontakt med arbeidsplassen i mellomtiden. Om du ikke har hatt det, bør du i alle fall oppdatere deg på større organisasjonsendringer eller strategiske endringer i hva virksomheten jobber med. 

Du bør tydelig formidle hvilken kompetanse du har tilegnet deg siden sist du arbeidet i virksomheten. Få frem at du virkelig vil forplikte deg til et nytt samarbeid – som boomerang-ansatt. 

Tekst: Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Kristiania

Denne teksten ble først publisert i Aftenpostens karrieresider den 18. desember 2023 under tittelen "Vil du unngå å brenne broer? Tre ting du bør unngå når du bytter jobb."

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no.   

Hold deg oppdatert på nyheter fra Kunnskap Kristiania:  

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover
  Kunnskap Kristiania

  Karriere: Vi trenger ikke alltid å klatre oppover

  Karriereutvikling kan bety å gå bortover, til siden eller svinge deg over til noe helt nytt.
  Les mer
 • Fire tips for en mer inkluderende ledelse
  Kunnskap Kristiania

  Fire tips for en mer inkluderende ledelse

  Vi er ikke så inkluderende som vi tror i arbeidslivet. Hva kan vi gjøre for å tette gapet mellom teori og praksis?
  Les mer
 • Derfor blir det kaos i norsk idrett
  Kunnskap Kristiania

  Derfor blir det kaos i norsk idrett

  «Alle» har et eierskap til idretten, og for mange hensyn balanseres på feil måte. Da går det ofte galt, sier professor Hans Erik Næss.
  Les mer