Sammen skaper vi arbeidsglede

Kolleger gir hverandre high five rundt et møtebord
Arbeidsglede handler ikke om det å ha det behagelig, men å oppleve at man har en jobb med meningsfulle oppgaver i betydningen at du kan bidra til fellesskapet, og at er sammen med mennesker du stoler på og har tillit til, skriver Kjetil A. Vedøy.Foto: IStock

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Arbeidsglede

Tenk deg at du våkner opp en grytidlig mandag morgen. Utenfor er det skikkelig surt, det regner og sludder sidelengs.  

Men, du står opp, nynner muntert og kjenner litt på gleden ved å gå på jobben.  

Jobben din er nemlig en organisasjon der du har gode kolleger. Du opplever også at kollegene kjenner deg, og setter pris på deg. I avdelingen din føler du at du får respekt for den jobben du utfører. Kollegene dine og lederen din gir uttrykk for at de verdsetter dine arbeidsbidrag. Med andre ord, du føler at du er betydningsfull og at jobben din er meningsfull.  

Det er ikke vanskelig å forestille seg at din innstilling til å gå på jobben denne mandag morgenen er en stor fordel både for deg selv, dine kolleger og for arbeidsgiveren din. Vi kan gjerne kalle denne opplevelsen for arbeidsglede.

Fire veier til arbeidsglede 

Det er hjernen vår som gjør at vi føler oss forbundet til noe som er større enn oss selv, til venner, til en familie, til kolleger, til en avdeling eller til en organisasjon.  

Bryter vi ned arbeidsglede i fire begreper som samsvarer med hvordan den sosiale hjernen vår virker, får vi disse fire betingelsene for arbeidsglede.  

 • At vi opplever harmoni med andre  
 • At vi opplever at vi kan bidra med noe til andre mennesker  
 • At vi opplever fellesskap 
 • At vi opplever medfølelse og sympati sammen med andre. 

Hjernen gir oss trygghet 

Hjernen din ble primært utviklet for at du skulle klare å overleve i naturen. Hjernens hovedoppgave er ikke at du skal være lykkelig, men at du skal være i live. Hjernen er dermed ekspert i å lete etter og identifisere farer og trusler. Dette er en naturlig del av hjernens og kroppens forsvarssystem, og sikrer at du er forberedt på potensielle farer og kan holde deg i live.  

Hjernens evne til konstant å se etter og identifisere mulige farer er hjernens forsøk på å få oss til å føle oss trygge. Men det å være trygg er ikke det samme som å oppleve glede. Når vi ikke er trygge i en situasjon eller sammen med andre, er den naturlige responsen for oss sinne, kamp eller flykt. Men når vi ikke er redde, men bare ikke opplever glede, hva opplever vi da? 

Jakten på det behagelige 

En annen oppgave hjernen vår har, er å oppsøke det som er behagelig. Mange har derfor lett for å tro at behag er det samme som glede eller lykke. Å spise, sove, formere seg, slappe av eller å gjøre ingenting oppleves som behagelig i hjernene våre.  

Men det som er bare behagelig har ofte kort varighet og holdbarhetsdato. Som det å bli liggende i sengen en mandag morgen når det sludder på tvers ute, er svært behagelig. Men det er tvilsomt at det kan gjøre deg lykkelig særlig lenge.  

Opplevelsen av mening gir glede 

Glede eller lykke derimot er noe som er langvarig og som varer. Glede som noe vi kan oppleve over tid, faller sammen med opplevelsen av mening. Skal noe være meningsfullt i livet vårt, må det vare lenger enn en times tid en mandag morgen.  

Arbeidsglede handler altså ikke om det å ha det behagelig, men å oppleve at man har en jobb med meningsfulle oppgaver i betydningen at du kan bidra til fellesskapet, og at er sammen med mennesker du stoler på og har tillit til.  

En arbeidsplass kan gjøre underverker 

Her er tre mekanismer som kan bidra til å skape arbeidsglede i din virksomhet. 

 1. Skap fellesskap som gir trivsel. Vi mennesker er ekstremt gode til å forme komplekse nettverk mellom oss som kan utføre mye mer enn vi kan klare alene. Hjernen vår er ekspert på å finne en plass i et nettverk av andre mennesker. Å finne denne plassen opplever vi som noe som gir livene våre mening, Hjernen vår er utviklet for å samarbeide med andre. Vi er alle ulike, så noen trives med mye og intens samhandling, mens andre ikke er så avhengige av det. Men å tilhøre en flokk og å kunne bidra til flokken på ulike måter, gir oss mening. Klare oppgaver og god kommunikasjon gir oss trygghet. Bare en enkelt person rundt oss som vi stoler på og som vi har tillit til, kan bedre livskvaliteten vår betraktelig. En hel arbeidsplass kan gjøre underverker. 
 2. Tydelige roller og oppgavefordeling bidrar til meningsskapende arbeid og forebygger stress og usikkerhet i oss. Helt konkret betyr dette gode stillingsbeskrivelser, organisasjonskart og rolleavklaringer. Også en leder som kommuniserer tydelig og klart, øker sannsynligheten for at alle føler at de er nødvendige for at den store helheten skal kunne fungere og produsere. Å finne mening i et arbeidsfellesskap er å vite at du har din plass i arbeidsfellesskapet. At fellesskapet anerkjenner dette bidraget tilbake, bidrar til arbeidsglede. 
 3. Nettverk og forbindelser til nye ideer og kunnskap. Å utvikle seg og å lære nye ting gir mening til oppgavene vi skal løse i fremtiden. Det er en god grunn til at mennesker reiser på messer, deltar på kongresser, går på kurs eller møtes i nettverk. Mennesker bringer hele tiden med seg nye ideer og innovasjoner til arbeidsplassen sin. Dette kan igjen føre til endringer og utvikling. Jo bedre vi forstår ideene som ligger bak disse endringene, jo mindre truende virker endringene. Læring og innsikt gjør at vi lettere ser hvor vi kan bidra i endringsprosessene og at vi finner vår plass i en ny organisering av arbeidsfellesskapet vi tilhører.  

   Fire tiltak for å skape arbeidsglede 

   For å skape arbeidsglede på arbeidsplassen der du jobber, kan dere bli enige om at dere allerede i morgen skal starte med følgende handlinger:  

   1. Ha tydelige og klart definerte arbeidsoppgaver som hver enkelt kjenner og føler seg trygge på. 
   2. Vi anerkjenner hverandres bidrag på jobben hver eneste dag og bidrar til at alle føler seg betydningsfulle. 
   3. Vi planlegger for sosiale aktiviteter som skal styrke fellesskapet og fellesskapsopplevelsen på jobb. 
   4. Vi kommuniserer på en slik måte at vi opplever empati og sympati fra hverandre i hverdagen. Vi bruker positive emojis i meldinger, høflige fraser i e-poster og et behagelig toneleie i muntlig kommunikasjon. 

      Små, enkle grep kan gjøre mirakler med arbeidsgleden vi opplever på jobben. 

      Referanser: 

      Dr. Jay Kumar (2020). «Science of a happy brain, Thriving in the Age of Anger, Anxiety, and Addiction» Page Publishing, Inc. 

      Einarsen, S. og Skogstad, A. and S red. Det gode arbeidsmiljø. 3 utgave. Bergen: Fagbokforlaget, 2021. 

      Tekst: Høyskolelektor Kjetil A. Vedøy, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.  

      Vi vil gjerne høre fra deg!    
      Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.      

      Meld deg på vårt nyhetsbrev

      Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
      Abonnér

      N

      • To hender over hverandre på et bord

       Gode ledere må kunne håndtere vanskelige samtaler mellom medarbeidere

       Det hender at medarbeidere ikke lenger klarer å samarbeide. Hva kan du som leder gjøre for å løse floken? Kjetil A. Vedøy gir faglig funderte råd.
       Les mer
      • Smarte kontrakter kan hindre grønnvasking

       Smarte kontrakter i kombinasjon med blokkjedeteknologi kan hjelpe forbrukere til å ta informerte og bærekraftige valg. Det vil kunne forhindre grønnvasking.
       Les mer

      N2

      • Hva skjer med endringsarbeid når kriser treffer?

       Krise kan være en brekkstang som fremmer strategiske endringer, indikerer studie. Men den kan også utløse håndbrekk som stopper endringsinitiativ.
       Les mer
      • Dame jobber med oversikt på tavel på kontoret

       Sunn selvledelse gir bedre helse på jobben

       Sunn selvledelse er en nødvendig ambisjon i morgendagens organisasjoner. Den oppgaven må vi løse i fellesskap.
       Les mer
      • Foto av mann i skjorte og dressjakke foran store, runde lyslamper.
       • Høyskolelektor

       Institutt for ledelse og organisasjon