Nyttårstalen: - Kongen våger å bruke egen stemme og posisjon

Ringdal mener Kongen kunne hatt en alternativ karriere som en nasjonal krise-coach: Han løfter fram de problematiske sidene ved livet og tilværelsen – og gir oss råd om hvordan vi kan håndtere dem

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal om Kongens nyttårstale

Kongens innledningssitat av Jon Fosse er et godt grep. Han bruker «de usynlige hender» som fundament på hele talens grunnleggende idé; behovet vi alle har for støtte, hjelp, varme og kjærlighet. Det er et vakkert og effektivt grep. Dessuten blir «hendene» brukt til å ramme inn hele talen; han begynner og avslutter talen med hender.

Kjell Terje Ringdal foreleser i retorikk ved Institutt for kommunikasjon på Kristiania. Han er også en aktiv formidler blant annet med boka "Kunsten å overbevise", og brukes som retorikk-ekspert for blant annet NRK, TV2 og Aftenposten.Foto: Morten Krogvold

Teksten tar i bruk et vanlig grep for å skape effekt; han bruker ofte såkalte anaforer, altså gjentagelser, der setninger gjentar det samme ordet i begynnelsen av hver setning. Som regel kun tre, i en såkalt triade:

«Et lys for alle som lider i kriger og konflikter

Et lys for mennesker vi savner

Og et lys for håp».

Han bruker dette gjentagelsesgrepet mange ganger i talen.

Kanskje har Kong Harald lært – og lest – litt av Jon Fosse? Gjentagelser er et velbrukt språklig virkemiddel hos årets nobelprisvinner i litteratur.

Abstraherte politiske budskap

I talen evner Kong Harald å være en myk balansekunstner med ryggrad. I årets tale kunne vi kanskje savne at han eksplisitt nevner Ukraina-Russland og Palestina-Israel, men de er definitivt med i talen, men er språklig abstrahert gjennom «tenne et lys for alle som lider i krig og konflikt». Det er uansett ikke Kongens oppgave å bedrive politisk virksomhet.

Men han går langt i å hinte om hva han mener om ulike politikkområder. I år er han krystallklar på klimaproblematikken. Dette vitner om en konge som våger å bruke sin stemme og posisjon til å antyde retning og handling. Han begir seg også inn i politikkens område når han drøfter historien om samene, kvenene og skogfinnene.

Her skiller vår konge seg fra den svenske, som i sterk grad er en floskelfabrikk som preges av en frykt for å mene noe om politikk og samfunnsutfordringer.

Kong Haralds taler har de siste årene derimot vært preget av å peke på fenomener i samfunnet – og antyde hvordan disse kan håndteres. Han har vært inne på tema som for eksempel psykiatri, ensomhet, fattigdom og mobbing.

 

På den måten har han blitt vår alles kloke far som gir milde, men tydelige råd om hvordan vi skal håndtere våre liv. Kongens taler de siste årene har dessuten vært preget av en evne til å koble sammen poesi, populærkultur og aktuell politikk.

Rettleder med stødig hånd

Årets tale er myk og modig, med både brodd og varme. Kongen kunne hatt en alternativ karriere som en nasjonal krise-coach. Han løfter fram de problematiske sidene ved livet og tilværelsen – og gir oss råd om hvordan vi kan håndtere dem.

Altså: En tale fra en felles far som vil oss vel, og som rettleder oss med stødig hånd.

Tekst: Førstelektor Kjell Terje Ringdal, Institutt for kommunikasjon, School of Communication, Leadership and Marketing

Vi vil gjerne høre fra deg!     
Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no.  

Hold deg oppdatert på nyheter fra Kunnskap Kristiania: 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Retorikk: Bank uten nåde
  Kunnskap Kristiania

  Retorikk: Bank uten nåde

  Det er en politisk beslutning å la bankene bli store og grådige. Det kan også være en politisk beslutning å gi folk banker av den typen de vil ha.
  Les mer
 • Scandinavian responses to a crisis
  Kunnskap Kristiania

  Scandinavian responses to a crisis

  A unified, well-communicated approach rooted in a country's socio-political context is paramount in steering through crises.
  Les mer
 • Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?
  Kunnskap Kristiania

  Hva kan kunstig intelligens bety for deg og din karriere?

  Alle må kunne bruke noen KI-verktøy. Men visse oppgaver i arbeidslivet vil aldri kunne utføres av maskiner.
  Les mer
 • Fallende IQ og flere psykiske plager: Er gen Z den fortapte generasjonen?
  Kunnskap Kristiania

  Fallende IQ og flere psykiske plager: Er gen Z den fortapte generasjonen?

  Vi ser en skremmende økning i selvmordstanker, angst og depresjon blant unge mellom 18 og 25 år. I tillegg faller IQ-en.
  Les mer