Hva skjedde med ordene feil, slendrian, misforståelser og tabber?

To leger ser på en datamaskin
Fra omsorg til forretning: Også helsevesenet har begynt å bruke forretningsorientert terminologi. Pasienter blir ofte omtalt som "kunder" eller "klienter," og helsepersonell blir oppfordret til å "levere tjenester."Foto: pixdeluxe

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Retoriker Kjell Terje Ringdal om språklig påvirkning og bevissthet

Langt inne i det varmeste helvete er det egne losjer for folk som er påsatt å holde orden. Ikke bare orden, men o-r-d-e-n. Og kontroll med ordene. De har kvalifisert seg til disse bekvemme losjene fra sitt menneskeliv i systemenes tjeneste. De har hatt jobber som parkeringsvakter, Exel-ark-designere, VAR-kontrollører, gravende journalister, finansdirektører og revisorer.  

Der sitter de og produserer lov- og orden-snusfornuft som kastes over oss som fortsatt er i live. De pugger KID-nummer, innloggingssystemer og lager skjemaer for reiseregninger. 

Det er litt ulike losjer: De som lager regler for parkeringsvakter, excel-ark-produsenter. Og de har egne ord-assistenter som renser og luker bort ord som ikke er presise. 

Fingre sydd sammen med ståltråd 

Det som er felles for de privilegerteer at de ved ankomst får sydd alle fingre sammen med ståltråd, slik at de aldri mer kan se gjennom dem. Dersom noen prøver seg, strekker de kun hånden opp og sier «talk to my hand». 

Det interessante med denne gjengen, er at de blir stadig mer populære der nede i varmen. «Vi må jobbe med språket», «Klare regler må vi ha», roper de samstemt. «Ja, hvordan skal det gå hvis vi ikke har noe å forholde oss til i en komplisert hverdag», sukker fanskaren selvtilfreds.  

Dette er dypest sett et forsøk på å fjerne de deilige nyansene, de rare, skeive tonene som er livet selv.

En svært privilegert og ettertraktet losje, er VAR-rommet. Der sitter de som tilsynelatende er interessert i fotball. De er aldeles ikke glade i denne idretten, men har blitt rekruttert på grunn av deres gledesløse og unike evne til å millimetermåle de gjeldende regler.  

VAR har blitt vår tids symptom på behovet for å måle, for derigjennom å sikre rettferdighet. Kan man kritisere det, da? Ja.  

Dette er dypest sett et forsøk på å fjerne de deilige nyansene, de rare, skeive tonene som er livet selv. Det er et forsøk på å tette igjen alle de nydelige mellomrommene der mye av våre liv leves. En mekanisk industrialisering av praksis hvis hensikt er å sikre rettferdighet in absurdium. 

La oss ta turen opp til vår egen verden, oss som fortsatt er i live. Her har det skjedd noe med språket og hvilke ord som blir tillagt vekt og verdi. For hvordan kan vi forstå tendensen der fornuften, rasjonaliteten og fornuftsspråket spiser seg inn i den frodige livsverden som en pac-man på evig jakt etter gråsoner, fleksibilitet, det intuitive og det varme, irrasjonelle og musikalske. 

Et språkmøte mellom Alf Prøysen og Jürgen Habermas 

Dette krever en forklaring. La oss bruke Jürgen Habermas og Alf Prøysen som startblokk for å forstå dette. Den tyske sosiologen hevder at systemverdenen koloniserer livsverdenen.  

Systemverdenen er det formelle, lover, regler, avtaler, forutsigbarhet og det som kan sies å sikre og forvalte det samfunnet det virker i. Språket i denne verdenen er preget av det samme; juridisk, formelt og med henvisninger til nedfelte regler. Noe vi kan heie på, altså.  

 Alf Prøysen spiller gitar i "steinrøysa nedi bakken"
Alf Prøysens vise Lørda´n møter manda´n, i kombinasjon med teorier fra sosiologen Jürgen Habermas, hjelper oss å forstå språklige skiller.Foto: Ivar Aaserud / Anno Domkirkeodden, Public domain, via Wikimedia Commons

Dette system-språket lurer seg inn som et virus i vår livsverden. Der vi utøver lek, spill, samtaler, behandling av mennesker og kultur. Og her kommer Alf Prøysen oss til unnsetning for å forstå dette fenomenet.  

Hans vise Lørda´n møter manda´n forteller om den grusomme overgangen fra festen på lokalet, der låtas hovedperson sjekker opp en frodig, noe eldre kvinne – og det hele ender i åkeren, til det mandags-øyeblikket da de begge møter hverandre i klasserommet. Han som elev. Hun som lærer.  

Som Prøysen synger: «For lørdan og mandan, døm skal aldri møtes». De to dagene har forskjellig språk og totalt forskjellig mental innretning. Lørdag er varm, fleksibel, optimistisk og villig. Mandag er kald, formell og regeltro. De språklige forskjellene er likedan.  

Fra omsorg til forretning 

Habermas´sin observasjon er altså at mandagsspråket sniker seg inn i våre lørdagsliv på idrettsbanen, i pasientbehandling, omsorg, politikk og andre områder i våre liv. 

Dette fenomenet reflekterer en dypere transformasjon i samfunnet vårt, der markedsprinsipper og økonomisk tankegang i økende grad påvirker våre daglige liv og vår kommunikasjon. 

Helsevesenet har begynt å bruke forretningsorientert terminologi. Pasienter blir ofte omtalt som "kunder" eller "klienter," og helsepersonell blir oppfordret til å "levere tjenester." Og uttrykket «bunnlinjen» er etter hvert et felles uttrykk for lønnsomhet eller ei. 

Dette reflekterer en endring fra en omsorgsorientert tilnærming til en mer forretningsmessig. Man snakker om å «flate ut kurven», og ikke stoppe smittespredningen. Fanger er nå innsatte med rehabiliteringsbehov. I Sverige våger man ikke å bruke ordet klaner om kriminelle gjenger, men i stedet krever man at det skal hete «familiebaserte kriminelle strukturer». 

I utdanningssektoren ser vi også en økende bruk av mandagens forretningsjargong. Skoler og universiteter omtaler ofte studenter som "kunder" eller "klienter," og de setter søkelys på å "tilby verdier" gjennom utdanningstilbudene sine. 

Et av de nye honnørordene i fotballen, er å «spille kynisk» I det som tidligere ble kalt negativ og destruktiv fotball kun for å vinne. Nå er dette snudd på hodet.  Uttrykket formidler en grunntanke om at det å «spille kynisk", altså følelsesløst, indikerer en mer strategisk tilnærming til sport, der resultatet er viktigere enn spillet i seg selv. Dette gjenspeiler en økende kommersialisering av sportsverdenen. Kan vi kalle det en mandagsifisering? 

Desinfiserte begreper 

Så, til slutt: Hva skjedde med ordene feil, slendrian, misforståelser og tabber? Jo, de er erstattet med det desinfiserte begrepet «avvik». Når ortopediske pasienter på Sørlandet fikk kappet av feil ben av en ikke-ortoped, kalte sykehuset det «avvik». Når det nye IT-systemet på St. Olavs Hospital i Trondheim kollapser og setter pasienters liv i fare blir det svart fra sykehuset selv; «det er nå en gang gjort et valg og det valget ble ikke gjort her». Så da så. 

Det er som om Sannhetsministeriet fra Orwells 1984 har rykket inn på sykehusets kommunikasjonsavdeling. Da er det godt at sykehuset kan bruke et av de populære ordene fra ny-ordlisten til offentlige etater; «vi er en lærende organisasjon». Altså en mandagsifisering av det å si at vi har gjort en alvorlig feil. 

Denne utviklingen kan kanskje sees som en konsekvens av økonomisk globalisering og teknologisk fremgang. Markedsorientert språk kan være effektivt for å kommunisere i en verden der økonomiske faktorer spiller en stadig større rolle, men det er også viktig å huske at det kan føre til at vi mister noen av de mer menneskelige aspektene av kommunikasjon, som empati, tydelighet og omsorg. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan språket vårt påvirker tankene våre og samfunnet som helhet. Mandagsspråkets glattthet lurer seg inn i oss og kan tilsløre fakta og skape Orwellske pseudoforklaringer av realitetene om det som skjedde på lørdag.  

For vi kan spørre om vi lever i en slags moralsk-språklig antibac-tid der vi ikke kan bli rene nok, der alt som stikker ut, kan være ukorrekt, skal vaskes og desinfiseres. Retorikkens fornuftsbaserte appellform, logos har fått hedersplassen. Og alle ord som har varme, tydelighet og ærlighet i seg, betraktes som... avvik. 

Tekst: Kjell Terje Ringdal, førstelektor, Institutt for kommunikasjon på Kristiania. 

En variant av denne teksten er tidligere publisert i Magasinet Bok 365 

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Filmeffekter: slik lager man kunstig snø på film
  Kunnskap Kristiania

  Filmeffekter: slik lager man kunstig snø på film

  Skal vi skape skikkelig julestemning, trenger vi snø. Men hvordan får vi til det på en film som spilles inn tidlig på høsten for å være klar til førjulstida?
  Les mer
 • Har du fått med deg disse podkastene fra våre forskere?
  Kunnskap Kristiania

  Har du fått med deg disse podkastene fra våre forskere?

  Fem aktuelle podkaster om kommunikasjon, offentlige anskaffelser, psykologi, juss og tysk politikk.
  Les mer
 • Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked
  Kunnskap Kristiania

  Det finnes fem jobbvinnere i fremtidens arbeidsmarked

  Med kunstig intelligens vil enkeltes kompetanse bli overflødig. Andres kompetanse vil etterspørres. Det gjør dem til lønnsvinnere.
  Les mer
 • PTSD-pasienter får god hjelp av å gjenfortelle livshistorien sin
  Kunnskap Kristiania

  PTSD-pasienter får god hjelp av å gjenfortelle livshistorien sin

  Gjennom gradvis eksponering for traumeminner og terapeutens gjenfortelling av livshistorien, får PTSD-pasienter bedre kontroll på reaksjonene sine.
  Les mer