Mobile helseapper vil skape store endringer i helsetjenestene

Lege med munnbind viser ipad til pasient
Digital og mobil helseteknologi kan gjøre helsehjelp mer tilgjengelig og gjøre den bedre. For at vi fullt ut skal kunne utnytte teknologiens muligheter, er der noen momenter som må videreutvikles.Foto: Cedric Fauntleroy / Pexels

INNOVASJON FRA KRISTIANIA: Doktorgradstipendiat Avnish Singh Jat om helseteknologi

Mobil helse, ofte kalt m-helse, er digital og mobil helseteknologi som vi har med oss, på oss eller inne i oss. Feltet vokser og er et satsingsområde for Verdens helseorganisasjon.

Men fortsatt er der en vei å gå før m-helse-applikasjoner når sitt fulle potensiale. La oss se nærmere på noen fordeler, og hvilke utfordringer som må løses fremover.

Helseapper har mange funksjoner

M-helse-applikasjoner er programvare som er utviklet for mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Hensikten er å gi bedre helsehjelp og bedre pasientopplevelser. Gjennom slike applikasjoner kan helsetjenesten få tilgang til helsesituasjonen din og kommunisere med deg eller dine pårørende. Appene kan overvåke helsen din og holde både deg og legen din orientert. De kan gi deg enkel tilgang til din elektroniske helsejournal, gi opplæring rundt din spesifikke helsesituasjon eller minne deg på å ta medisiner. 

Appene kan også være en støtte når legen skal ta beslutninger om behandlingen din – og mye mer. Kort sagt: appene har mange funksjoner.

Gir både pasienter og leger bedre innsikt og kontroll

M-helseapplikasjoner kan revolusjonere helsetjenestene ved å gjøre helsehjelp mer tilgjengelig. Særlig gjelder dette for personer som bor langt fra nærmeste helseinstitusjon eller som av andre grunner har vanskeligheter med å få tilgang til tradisjonelle helsetjenester.

Appene kan gi pasientene større kontroll og forståelse for sin egen helse, og kan hjelpe helsepersonell med å administrere og overvåke pasienthelse mer effektivt.

Til tross for alt dette, er der fortsatt utfordringer og begrensninger ved bruken av m-helse-apper. 

1. Personvern og datasikkerhet skaper bekymring 

Problemene er særlig knyttet til personvern og sikkerhet, teknisk infrastruktur, regulering, nøyaktigheten i informasjonen, og til hvorvidt appene faktisk tas i bruk av pasienter.  

Avnish Singh Jat
Avnish Singh Jat forsker blant annet på digitalisering av helsevesenet, apper og mobile løsninger innen helsesystemet. Han er ph.d.-stipendiat tilknyttet Ubiquitous computing tech lab ved Kristiania.Foto: Jonatan A. Quintero

En av de store bekymringene ligger i personvern og informasjonssikkerhet. Mange vil nøle med å bruke m-helse-apper fordi de er redde for at deres personlige helseinformasjon skal komme på avveie.  

Vi trenger med andre ord godt gjennomarbeidede standarder for beskyttelse, robuste krypteringsmetoder og strengere overholdelse av reguleringer, slik som HIPAA-regelverket i USA. Teknologier som «blokkjede» («blockchain» på engelsk - se forklaring nederst i saken) fremstår lovende for fremtidens sikkerhetsforbedringer. 


2. De tekniske forutsetningene må på plass 

Mange områder i verden mangler den nødvendige tekniske infrastrukturen for at m-helse-apper skal fungere optimalt. Kanskje er ikke internettilkoblingen stabil nok, kanskje finnes det ikke systemer som fungerer godt sammen, kanskje har man ikke tilgang til nok enheter, altså selve apparatene som pasientene skal bruke – for eksempel smartklokker. Dette gjelder naturligvis spesielt for ressursfattige deler av verden. 

En løsning er å investere mer i disse områdene for å forbedre tilkobling og infrastruktur, mens man også designer apper som kan fungere under begrensede ressurser eller uten en internettilkobling.   

3. Vi må gjøre det lettere for folk å bruke appene 

En annen utfordring er at mange ikke har tilgang til digital teknologi. Eller de klarer ikke å bruke den. Det kan dreie seg om for eksempel personer med begrenset digital kompetanse, eldre, de med lav inntekt.  

Man kan også spørre seg om brukerne konsekvent vil bruke appen slik den er tiltenkt. For at m-helse-apper skal fungere effektivt, må de derfor være brukervennlige og engasjerende, med muligheter for å gjøre individuelle tilpasninger. Spill-lignende funksjoner eller andre motivasjonsstrategier kan bidra til å holde brukerne involvert over lang tid.  

For å overvinne disse barrierene, må vi fremme digital lese- og skrivekyndighet, redusere kostnadene for enheter og/eller internettilgang, og skape rimelige løsninger som er skreddersydd den enkelte.  

4. M-helse-apper må være pålitelige og nøyaktige 

For at m-helse-apper skal nå sitt fulle potensiale, er også nøyaktighet og pålitelighet avgjørende. Noen enheter eller sensorer som brukes i disse appene er kanskje ikke så nøyaktige som tradisjonelle medisinske enheter.  

App-utviklere må derfor sørge for å validere og kalibrere appene og enhetene sine. Helsepersonell må også være ekstra forsiktige når de tolker informasjon fra disse kildene.  

 

5. Varierende regelverk er en hindring 

Ulike land og regioner har i dag ulikt regelverk og retningslinjer for bruk av slike apper. Det kan skape forvirring og gjøre at det tar lenger tid før appene kan tas i bruk.  

Det er viktig å jobbe for å skape rammeverk og retningslinjer som mange land kan stille seg bak. 

Fremtiden er digital - også innen helsesystemene verden over. Skal vi gjøre veien fremover lettere, kreves en kollektiv innsats som involverer programvareutviklere, helsepersonell, politiske beslutningstakere og brukere av m-helse-apper.   

Referanser: 

Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2023). "Virtual Reality in Digital Health: A Literature Review". CEUR Workshop Proceedings. ISSN 1613-0073. 

Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2023). "Harnessing the Digital Revolution: A Comprehensive Review of mHealth Applications for Remote Monitoring in Transforming Healthcare Delivery". Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. doi: 10.1007/978-3-031-39764-6_4 

Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2022). "Blockchain for Cybersecure Healthcare". Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 13475 doi: 10.1007/978-3-031-14391-5_8 

Jat, Avnish Singh & Grønli, Tor-Morten (2022). "Smart Watch for Smart Health Monitoring: A Literature Review". Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 13346 doi: 10.1007/978-3-031-07704-3_21 

Denne saken ble først publisert på forskning.no den 27. august 2023 under tittelen "Helseapper på smart­telefon og nettbrett vil revolusjonere helse­tjenestene".

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Nye dataprogrammer hjelper bønder å dyrke mer og bedre korn
  Kunnskap Kristiania

  Nye dataprogrammer hjelper bønder å dyrke mer og bedre korn

  Forskere utvikler verktøy for å hjelpe bøndene med å få best mulig avling på en mest mulig bærekraftig måte
  Les mer
 • Kan kunstig intelligens revolusjonere arbeidet med å påvise kreft?
  Kunnskap Kristiania

  Kan kunstig intelligens revolusjonere arbeidet med å påvise kreft?

  Forskere har funnet en ny metode der kunstig intelligens kartlegger hele kroppen samtidig.
  Les mer
 • The future of artificial intelligence in education
  Kunnskap Kristiania

  The future of artificial intelligence in education

  Using ChatGPT, the students reports surpassed the quality of many research papers. How can subject matter experts stay relevant for software engineers?
  Les mer
 • Mobile helseapper vil skape store endringer i helsetjenestene
  Kunnskap Kristiania

  Mobile helseapper vil skape store endringer i helsetjenestene

  Digital og mobil helseteknologi er et satsningsområde for Verdens helseorganisasjon. Hvilke utfordringer ser vi i dag, og hvordan kan de løses?
  Les mer