Prisvinner Espen Tønnessen inspirerte til aktivitet og trening

Professor Espen Tønnessen på podium med bilde av Marit Bjørgen  på storskjerm
Professor Tønnesen brenner for at forskning skal ha nytte for samfunnet, og er en svært aktiv formidler i media.Foto: Høyskolen Kristiania/Gro Matland Nevstad

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Treningsvitenskap

 – Professor Tønnessen kobler sin forskning til aktuelle hendelser i samfunnet og deler raust sin kunnskap både i tradisjonelle medier, sosiale medier og på fysiske møteplasser. Slik når han frem til mange, sa rektor Trine Johansen Meza under åpningen av seminaret. 

Tønnessen ble tidligere i år tildelt diplom og 10.000 kroner som vinner av Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv 2022. Han er professor ved Institutt for helse og trening. I sin vurdering har juryen særlig lagt vekt på at Tønnesen driver forsknings­kommunikasjon og faglig formidling som har bidratt til samfunnsmessige endringer.

–  Årets vinner er genuint opptatt av å gjøre formidling til omverdenen til en viktig del av sitt virke som fagperson og forsker, sa rektor. 

Det er sjelden en unik fysisk egenskap som gjør eliteutøverne best. De blir gode fordi de trener mest og på best måte. De tar eierskap til egen trening.

I retningslinjene for prisen heter det at prisvinneren skal demonstrere sine ferdigheter i et eget arrangement. Under prisvinnerseminaret holdt Tønnessen to korte foredrag:

  • Hvorfor er de beste best?
  • Hverdagstrim i verdensklasse

Forskningsformidling som bidrar til bedre folkehelse

Professor Espen Tønnessen er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten og en svært aktiv formidler av egen forskning, ofte i tospann med førsteamanuensis Thomas Haugen. Sammen har de skrevet flere kronikker i noen av landets største aviser, blant annet om prestasjonsutvikling og om frafall fra idretten. Tønnessen benytter gjerne sine solide innsikter fra toppidretten til å gi gode råd til «vanlige mosjonister», og er hyppig brukt som ekspert i media.

–  Det er sjelden en unik fysisk egenskap som gjør de beste best. De blir gode fordi de trener mest og på best måte. De tar eierskap til egen trening, sa Tønnessen.

Det er viktig å spe på med smugmosjon – ta trappene og sykle til jobben iblant.

Han mener mosjonister kan gjøre det samme. Det handler om en innstilling. Man må ha gode rutiner og være dedikert. Det blir en livsstil, forklarte han.

– Og så er det viktig å spe på med smugmosjon – ta trappene og sykle til jobben iblant, sa han.

Gjennom grundige case-studier av over 100 olympiske mestere, har Tønnessen funnet noen fellestrekk som han mener alle kan dra nytte av. Elite-utøverne setter seg høye mål og har en sterk indre motivasjon. De føler stor idrettsglede. Som mosjonist må man finne ut hva man liker å drive med og ikke trene hardere enn at man har lyst til å gjenta treningen uka etter. Da klarer man å skape kontinuitet og man opplever økt livskvalitet.

En aktiv forskningsformidler

Tønnessen har utgitt 12 fagbøker, og flere av dem er pensum på idrettsvitenskap ved høyskoler og universiteter. I tillegg har han publisert over 50 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter.

Ett av kriteriene for prisen er at kandidaten demonstrerer evne til å skape dialog og utvikle samarbeid med arbeidslivet. Tønnessens forskning har blant annet resultert i utvikling og kommersialisering av web-baserte treningsdagbøker. Hans forskningskommunikasjon har ført til samarbeid mellom Kristiania og bedrifter. Tidligere i år fikk Høyskolen Kristiania tildelt midler for å forske på effekten av en helt ny type bærbart treningsapparat for å kunne trene styrke hjemme. Tønnessen er en sentral aktør i prosjektet. 

På Kunnskap Kristiania kan du lese flere av Tønnessens populærvitenskapelige kommunikasjonsbidrag, blant annet disse:

Om Kristianiaprisen for forskningsformidling og bedre arbeidsliv

Prisen tildeles årlig en forsker, faglig ansatt eller forskergruppe som har bidratt til samfunnsmessige endringer gjennom fremragende forskningskommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet.

Prisen består av et diplom og 10.000 kroner.

Juryen for Kristianiaprisen for forskningskommunikasjon og bedre arbeidsliv 2022 har bestått av:

  • Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.
  • Nina Kristiansen, journalist og tidligere redaktør i forskning.no.
  • Stine Camilla Bjerkestrand, kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for e-helse og
  • Audun Farbrot, tidligere fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.