Blir du forstyrret og sliten av ekstroverte kolleger? Slik kan du skjerme deg.

Mann jobber med hodetelefoner
Et tips kan være å bruke støykansellerende hodetelefoner. Det gir signal om at du vil jobbe ufostyrret, samtidig som at lyden rundt blir dempet.Foto: Miguelangel Miquelena on Unsplash

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Arbeidsliv 

Det er flere egenskaper og ulike typer adferd som kjennetegner ekstroverte personer. Det kan være: 

 • at de snakker mye 
 • har et høyt aktivitetsnivå 
 • søker andres oppmerksomhet 
 • trives i sosiale sammenhenger 

  Personer med disse trekkene opparbeider seg overskudd gjennom å omgås andre mennesker. De er avhengige av stimuli og sosialt samvær med andre, gjerne mange mennesker, for å trives. Mer introverte kolleger får snarere energi gjennom å arbeide uforstyrret eller å være i roligere omgivelser. 

  Ekstroverte kolleger kan nok tidvis oppfattes både som bråkete, dominerende og selvmarkerende på arbeidsplassen. Deres intensjon er ikke å ødelegge ditt arbeidsmiljø. Likevel kan konsekvensene av deres opptreden være at du opplever dem som slitsomme. Ofte glemmer vi at medmennesker kan ha andre behov enn dem vi selv har. 

  Dette kan du gjøre 

  For det første kan det være lurt om du på en vennlig måte forsøker å formidle at du har behov for arbeidsro. Forklar at hyppige avbrytelser, bakgrunnsmusikk og høylytt prating gjør at du ikke får utført jobben din på en effektiv måte. 

  Du kan også høre med din nærmeste leder om det er mulighet for tilrettelegging på arbeidsplassen. Kanskje du kan få cellekontor eller at det kan innføres stillesoner på arbeidsplassen? Drøft gjerne mulighet for økt bruk av hjemmekontor med lederen din, om det kan være aktuelt i din stilling. Dersom det er et problem at ekstroverte ikke lar andre slippe til på møter, kan en klar agenda og tydelig møteledelse være viktig. Det bidrar til å fordele taletid mellom alle møtedeltagere. 

  Hvis du benytter støykansellerende hodetelefoner, vil mange forstå at du ønsker å arbeide uforstyrret. Du kan også be om at kollegene dine sender deg henvendelser pr. e-post, i stedet for å ta alle spørsmål muntlig. Da kan du i større grad styre arbeidsdagen din selv. 

  Introverte personers adferd kan bli misforstått. Ekstroverte kan oppfatte dem som negative, ulykkelige eller mindre vennlig innstilt til andre mennesker. Det kan derfor være lurt om du presiserer at du setter stor pris på kollegene dine. 

  Tilrettelegging for ulike personlighetstyper 

  Det er fordeler og ulemper forbundet med ulike personligheter – også ekstroversjon og introversjon. Et arbeidsmiljø som kun består av svært ekstroverte medarbeidere, kan bli nokså uutholdelig. På samme måte kan en arbeidsplass med bare introverte bli stille og kanskje litt stusslig på lang sikt. 

  Løsningen er nok å forsøke å tilrettelegge slik at medarbeidere får arbeidsbetingelser som er forenlig med deres personlighet. I vellykkede arbeidsmiljøer evner man å utnytte de ulike medarbeiderens styrker. 

  Denne formidlingsartikkelen er basert på Helene Tronstad Moes svar på et spørsmål i Aftenpostens spalte «Jobbekspertene» 7. februar 2022.  

  Referanser: 

  Balsari-Palsule, S., & Little, B. R. (2020). Quiet strengths: Adaptable introversion in the workplace. In Adaptive Shyness(pp. 181-197). Springer, Cham. 

  Blevins, D. P., Stackhouse, M. R., & Dionne, S. D. (2022). Righting the balance: Understanding introverts (and extraverts) in the workplace. International Journal of Management Reviews, 24(1), 78-98. 

  Langvik, E., Karlsen, H. R., Saksvik-Lehouillier, I., & Sørengaard, T. A. (2021). Police employees working from home during COVID-19 lockdown: Those with higher score on extraversion miss their colleagues more and are more likely to socialize with colleagues outside work. Personality and Individual Differences, 179, 110924. 

  Mauroner, O., & Zschau, L. (2021). Idea Generation and Brainstorming under the Aspect of the New Groupthink-The Differences between Extraverts and Introverts. Journal of Organizational Psychology, 21(4), 41-62. 

  Wilmot, M. P., Wanberg, C. R., Kammeyer-Mueller, J. D., & Ones, D. S. (2019). Extraversion advantages at work: A quantitative review and synthesis of the meta-analytic evidence. Journal of Applied Psychology, 104(12), 1447. 

  Tekst: Førsteamanuensis Helene Tronstad Moe, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania 

  Vi vil gjerne høre fra deg!  

  Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no. 

  N

  N2