Smarte kontrakter kan hjelpe forbrukerne til å ta bærekraftige valg

Sannhetens øyeblikk. Selgeren kan spiller en avgjørende rolle for å hjelpe kundene til å ta bærekraftige valg. Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash.

KRONIKK: Arne Nygaard og Ragnhild Silkoset om bærekraft

Vet du om tunfisken du kjøper i nærbutikken er fisket av slaver i Asia?

Smarte kontrakter brukes i økende grad for å garantere at du får riktig og komplett informasjon om produktene du kjøper. For tunfisken betyr dette at GPS-data kontrollert av lokale fagforeninger, myndigheter og aktivistgrupper i Indonesia hjelper oss med å ta bærekraftige valg i butikken.

Endrer spillereglene

Teknologien ligger an til å fundamentalt endre spillereglene for kontrakter. Tradisjonelle skriftlige avtaler er ofte omfattende, og inkluderer en rekke sider ved et samarbeid over tid. Leveransekontrakter i Nordsjøen kan for eksempel være så tunge at de må kjøres med truck.

Rettssystemer, advokater, revisorer og spesialister må til for å sertifisere, kontrollere, tolke avvik, og reforhandle om det oppstår uenigheter. Språk, ulike jurisdiksjoner og kulturelle forskjeller bidrar til kompleksitet og høye transaksjonskostnader.

Smarte kontrakter

Smarte kontrakter er det motsatte av dette. De administrerer én og én transaksjon av gangen. Teknologien styrer «output» gjennom programmerte og objektive «if-then» prosedyrer. Dette betyr at så fort en handling er utført, oppfylles kontraktsvilkårene automatisk. Smarte kontrakter benytter seg av avanserte datasystemer, algoritmer og kryptografi.

For eksempel har Walmart i samarbeid med IBM laget sporingssystemer for hele sin forsyningskjede. Det tar nå Walmart cirka 2,2 sekunder å identifisere hvem som er ansvarlig for dårlig kvalitet på alt fra spinat produsert av amerikanske bønder til svin importert fra Kina.

Kan finne ut hvor det sviktet

Gjennom smarte kontrakter kan matprodusenter og andre finne ut hvor i forsyningskjeden et produkt er blitt eksponert for uakseptable forhold. Sensorstyrte algoritmer flagger produkter som ikke holder mål basert på temperaturdata, mengde/vektdata, tid, transport og opprinnelse gjennom GPS-data.

Smarte kontrakter er et av instrumentene som driver frem den «fjerde industrielle revolusjonen». De vil effektivisere økonomisk samarbeid på et helt annet nivå enn tradisjonelle avtaler og medføre at den store andelen av økonomien som handler om å koordinere økonomiske transaksjoner kan slankes betydelig.

Enklere å møte forventninger om bærekraft

Det gjør det også enklere å møte økte forventninger til bærekraftig produksjon og distribusjon. Under tradisjonelle kontrakter kan grønnvasking skje uten at juksemakere avsløres.

Likeledes foregår tyveri og omsetning av falske produkter i stor skala uten at de tradisjonelle «skriftlige kontraktene» er effektive i å avsløre, avdekke og delegitimere aktørene.

Nobelpristakeren Douglass North betrakter institusjoner som strukturelle, sosiale, politiske og økonomiske rammer som disiplinerer partene i en transaksjon. Institusjoner i denne sammenhengen er alle de formelle og uformelle regler som påvirker beslutningene som tas.

Bærekraft kan vinne over grønnvasking

De formelle og uformelle reglene endrer seg på grunn av endrede transaksjonskostnader av smarte kontrakter. Fordi endrede regler påvirker hvordan selskaper og andre organisasjoner samhandler, påvirker dette selve organiseringen av næringsliv og samfunn.

Smarte kontrakter vil revitalisere alle aktørers evne til å ta gode beslutninger i en komplisert verden med globale og digitale markeder. Slik kan de bidra til at vi forbrukere kan ta reelle bærekraftige valg, og at bærekraftige produkter vinner over grønnvaskede produkter.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk/hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 19. mars 2021 (og i dn.no dagen før» med overskriften «Nye avtaleformer vil øke forbrukermakt».

Tekst: Professor Arne Nygaard, ved Institutt for markedsføring ved Høyskolen Kristiania og professor Ragnhild Silkoset ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Smarte kontrakter kan sikre at tunfisken vi kjøper, er produsert på en etisk forsvarlig og mest mulig bærekraftig måte. Foto- Bingar1234, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

  • Foto av mann i skjorte og dress som sitter i en stol på et kontor.
    • Professor

    Institutt for markedsføring