Hva erfarne ledere ønsker seg mer av hos sine ledertalenter

KRISTIANIA VERKTØYKASSE: Karriere

Etter å ha jobbet tett på ledere og ledergrupper i mange år, har jeg identifisert et mønster i hva erfarne ledere ønsker seg mer av hos sine yngre og talentfulle ledere.

Hva er det som skal til for at yngre og talentfulle ledere lykkes i å ta nye skritt for å bidra til enda mer verdiskaping i organisasjonen? Hvilke erfaringer har erfarne ledere gjort seg med yngre ledere og ledertalenter og hvilke refleksjoner har de gjort seg?

Fem råd fra erfarne til yngre ledere

Her får du fem konkrete råd som er blant de hyppigst gjentatte når erfarne ledere gir sine beste råd til yngre ledere. Kanskje kan noen av dem være relevante å prøve ut for deg eller andre ledere i din organisasjon?

  1. Løft blikket. Hev deg (til tider) over detaljer. Vær interessert i hvilke løsninger som vil skape gode resultater på nivået over din egen enhet.
  2. Tenk (mer) langsiktig. Bruk anledninger som ledermøter, strategiseminarer og uformelle samtaler med overordnede til å diskutere mål og muligheter på dobbelt så lang sikt som du opererer med i det daglige.
  3. Ta mer plass. Bli mer synlig og ta mer plass ved å komme tydeligere frem med dine synspunkter. «Du har mer å komme med enn det du viser frem» er en uttalelse som går igjen blant erfarne ledere.
  4. Bygg nettverk og relasjoner. Bruk tid på å etablere relasjoner blant andre ledere i organisasjonen, det trenger du på sikt. «Du er generelt god på fag og ledelse, men pass på at du ikke undervurderer betydningen av nettverk og relasjoner».
  5. Ønsker du å bli leder på et høyere nivå eller i en annen posisjon: Opptre som om du er det allerede. Gå mentalt inn i rollen, kle deg og ta ansvar som om du allerede var der du ønsker å være.

Fra ord til handling: Vel deg det rådet som er mest aktuelt for deg. Konkretiser og gjennomfør rådet i jobben du gjør. Det er gjennom din adferd du skaper bevis for at du er rett person i den posisjonen du ønsker å oppnå.

Referanse:

Artikkelen er publisert som innlegg i fagbloggen Erfaringsbasert ledelse 8. februar 2016 med overskriften «5 råd fra erfarne til yngre ledere».

Tekst: Førstelektor Olav Johansen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Foto: Ta mer plass. Et av fem råd erfarne ledere gir yngre ledere. Illustrasjonsbilde. Photo by Brooke Cagle on Unsplash.

  • Førstelektor

    Institutt for ledelse og organisasjon