Prosjektlederen skal sørge for at forskningsrelatert informasjon lagres på en sikker måte, og fortrinnsvis åpent tilgjengelig for alle. Samtidig skal prosjektleder sørge for at data og informasjon blir tilstrekkelig beskyttet mot offentlig innsyn iht gjeldende lov- og regelverk og avtaler.

Forskningsdata som inneholder personopplysninger, skal ikke lagres på personlige lagringsenheter. Når det skal samles inn personopplysninger, er Nettskjema eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Les mer om personvern her.

NETTSKJEMA – Verktøy for datainnsamling

Nettskjema - Verktøy for datainnsamling