Datalagring

Prosjektlederen skal sørge for at forskningsrelatert informasjon lagres på en sikker måte, og fortrinnsvis åpent tilgjengelig for alle. Samtidig skal prosjektleder sørge for at data og informasjon blir tilstrekkelig beskyttet mot offentlig innsyn iht gjeldende lov- og regelverk og avtaler.

Forskningsdata skal lagres på løsninger som er gjort tilgjengelig av Høyskolen Kristiania slik at sikker datalagring og sikkerhetskopier er ivaretatt.

Forskningsdata som inneholder personopplysninger, skal ikke lagres på personlige lagringsenheter.  Les mer om personvern her.

NETTSKJEMA – Verktøy for datainnsamling

Forskere, andre ansatte og studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har tilgang til spørreskjemaverktøyet «Nettskjema» for datainnsamling i sammenheng med blant annet forskningsprosjekter, undervisning eller oppgaveskriving.

Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo (UiO) og er en sikker løsning for datainnsamling for små til store datamengder. NSD Personvernombudet og Regionale etiske komiteer for helseforskning (REK) anerkjenner Nettskjema.

Når det skal samles inn personopplysninger, er Nettskjema eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania.

Dersom det skal samles inn data som ikke er personopplysninger, kan andre programmer (survey tools) som Microsoft Forms, SurveyMonkey, Questback, Qualtrics o.a. brukes.

Følgende fordeler gjelder for Nettskjema:

 • Bruk av Nettskjema er fri for alle brukere, ansatte og studenter med FEIDE-innlogging
 • Ingen tildeling av lisenser er nødvendig
 • Datainnsamlingen kan foregå via laptop, nettbrett og smarttelefon
 • Bokmål, nynorsk eller engelsk språkinnstilling
 • Fri brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.
  Helpdesk - Universitetet i Oslo (uio.no)
 • Egen nettside med informasjon, opplæring og innloggingsportal

Innlogging til Nettskjema 

Innlogging til Nettskjema    

Klikk på «Logg inn i Nettskjema» > velg Feide > velg tilhørighet Høyskolen Kristiania (første pålogging) > skriv inn ditt Feide-brukernavn og passord.  Hvis du fortsatt er usikker, har du en nærmere beskrivelse her: 

Veiledning - innlogging til Nettskjema 

Hvem kan svare på spørreskjemaene som lages i Nettskjema?

Respondenter kan være personer som er:

 • Feideinnloggede
 • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
 • Inviterte som har e-post adresse

Les mer om hvem som kan svare og om identifisering – dvs. sikre at rett person svarer og kun en gang.

Svare fra mobile enheter

Spørreskjemaer i Nettskjema kan besvares fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema har også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO.

Les mer om mobile løsninger til forskning

Nettskjema med diktafon- og bildeløsninger

Lydopptak av samtaler og lagring av bilder innebærer registering og lagring av personopplysninger. Nettskjema har to unike apper som kan lastes ned på din smarttelefon eller nettbrett; Nettskjema-Diktafon for opptak av lyd og Nettskjema-Bilde for fotografering. Appene lastes ned fra Google Play og App Store. Diktafon-appen sender lydfilene videre til det Nettskjema du har opprettet for dine intervju(er) eller bildeopptak. Dette erstatter båndopptaker og diktafon eller fotoapparat.  Det er ikke tillatt å samle inn og lagre intervju med personopplysninger og bilder av personer til forskningsformål på din egen smarttelefon uten appen. Forskjellen er at de respektive appene sørger for at lydopptak og bilder krypteres på din smarttelefon og at det ikke er mulig å spille av lydopptaket eller se på bildet direkte fra telefonen. Du må logge deg inn i Nettskjema-resultatdelen for å gjøre det.

Les mer her om Nettskjema-diktafon

Veiledning: Opprett Nettskjema diktafon- eller bildeskjema

Linker til Nettskjema-appene

Nettskjema Bilde

Nettskjema-diktafon

 Brukerveiledninger

Personsensitive data eller data som trenger spesiell beskyttelse

Dersom du i et prosjekt skal innsamlig av sensitive personopplysninger (kalt særlige kategorier i loven) må du bruke Tjenester for Sensitive Data (TSD) som er integrert med Nettskjema.

Sensitive personopplysninger er:

 • opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse
 • opplysninger om politisk oppfatning
 • opplysninger om religion
 • opplysninger om filosofisk overbevisning
 • opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 • genetiske opplysninger
 • biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen
 • helseopplysninger
 • opplysninger om seksuelle forhold
 • opplysninger om seksuell legning

TSD er en spesiell tjeneste som koster penger. Informasjon om priser og betingelser er tilgjengelig her. Skal du bruke TSD, må du melde dette til Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering ved forskadm@kristiania.no. Spørsmål om hva som kan regnes som sensitive personopplysninger rettes til personvernombudet for forskning Taisiia Demina (Taisiia.Demina@kristiania.no).

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til bruk av Nettskjema kan du kontakte IT-brukerstøtte.

Taisiia Demina (Personvernombud) eller Ivan Talwar (Informasjonssikkerhetsjef) kan også kontaktes vedrørende spørsmål om personvern og Nettskjema. Forskningsetiske spørsmål diskuteres i fagmiljøet og kan også rettes til Forskningsadministrasjonen.