Digital forskningsinfrastruktur

Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering har laget en systematisert oversikt over relevante prosesser knyttet til eksisterende digital forskningsinfrastruktur. Vi gir veiledning og opplæring til vitenskapelige ansatte ved behov. 

I dette dokumentet finner du verdifull informasjon for å velge effektiv og alternativ digital forskningsinfrastruktur til dine prosjekter.

Datalagring

Prosjektlederen skal sørge for at forskningsrelatert informasjon lagres på en sikker måte, og fortrinnsvis åpent tilgjengelig for alle. Samtidig skal prosjektleder sørge for at data og informasjon blir tilstrekkelig beskyttet mot offentlig innsyn iht gjeldende lov- og regelverk og avtaler.

Forskningsdata som inneholder personopplysninger, skal ikke lagres på personlige lagringsenheter. Når det skal samles inn personopplysninger, er Nettskjema eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania. Les mer om personvern her.

Nettskjema – verktøy for datainnsamling

Nettskjema - Verktøy for datainnsamling