Helsefondet - forvaltning av den menneskelige kapital i et livsløpsperspektiv

 • Prosjektperiode: 2022 - 2023
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Denne boken gir et overordnet innblikk i helsekapital-forvaltning, og foreslår en livsløpsmodell for helsetilpasning. Her fremmes en helsebasert filosofi og politisk visjon som etterstreber å revidere fremfor å revolusjonere moderne helsepolitikk. Denne helseorienterte livsfasemodellen innlemmer og gir rom for helhetlige syn på samspillet mellom mennesker og samfunn. Spørsmål som diskuteres er for eksempel: Hva skal til for å ytterligere fremme et sikkerhetsnettet og tillitsbasert system som styrker den norske befolkningens velvære? Hva kan faktisk styrke menneskets helsemessige «kapitalbeholdning» på en levedyktig måte?Interessemotsetninger i befolkningen er uunngåelige, men må begrenses for at det menneskelige overskuddet, herunder både de individuelle og kollektive ressursene, skal kunne utnyttes til bedre formål. Dette innebærer å legge til rette for bevaring og styrking av folkehelsen. I boken foreslås strategier som kan frembringe synergieffekter i folkets tjeneste. Derfor må informasjon om sunnhet deles av ulike aktører, inkludert de statlige og private. Insentiver til prososiale og helsefremmende tiltak er i alminnelighet nødvendig for folkehelsen.


Deltakere

 • Per Morten Fredriksen

  • Prosjektleder

  Høyskolen Kristiania

  Høyskolen Kristiania

 • Simen Christensen Grøgaard

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Rune Bjerke

   Rune Bjerke

   • Professor

   Kristiania

   Institutt for ledelse og organisasjon

   Rune Bjerke
  • Miroslava Tokovska

   Miroslava Tokovska

   • Førsteamanuensis

   Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Miroslava Tokovska
  • Hans-Jørgen Wallin Weihe

    Høgskolen i Innlandet

   • Anette Sørensen

    Anette Sørensen

    • Høyskolelektor / Instituttleder

    Kristiania

    Institutt for helse og trening

    Anette Sørensen
   • Magde Mohamed Nour

    Magde Mohamed Nour

    • PhD candidate

    Kristiania

    Institutt for helse og trening

    Magde Mohamed Nour
   • Knut Erik Gaustad

    Knut Erik Gaustad

    • Juridisk Rådgiver
    • Høyskolelektor

    Kristiania

    Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

    Knut Erik Gaustad
   • Vanessa Nolasco Ferreira

    Vanessa Nolasco Ferreira

    • Førsteamanuensis

    Kristiania

    Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

    Vanessa Nolasco Ferreira