Helsefondet - forvaltning av den menneskelige kapital i et livsløpsperspektiv

 • Prosjektperiode: 2022 - 2023
 • Kategori: Anvendt forskning

Beskrivelse

Denne boken gir et overordnet innblikk i helsekapital-forvaltning, og foreslår en livsløpsmodell for helsetilpasning. Her fremmes en helsebasert filosofi og politisk visjon som etterstreber å revidere fremfor å revolusjonere moderne helsepolitikk. Denne helseorienterte livsfasemodellen innlemmer og gir rom for helhetlige syn på samspillet mellom mennesker og samfunn. Spørsmål som diskuteres er for eksempel: Hva skal til for å ytterligere fremme et sikkerhetsnettet og tillitsbasert system som styrker den norske befolkningens velvære? Hva kan faktisk styrke menneskets helsemessige «kapitalbeholdning» på en levedyktig måte?Interessemotsetninger i befolkningen er uunngåelige, men må begrenses for at det menneskelige overskuddet, herunder både de individuelle og kollektive ressursene, skal kunne utnyttes til bedre formål. Dette innebærer å legge til rette for bevaring og styrking av folkehelsen. I boken foreslås strategier som kan frembringe synergieffekter i folkets tjeneste. Derfor må informasjon om sunnhet deles av ulike aktører, inkludert de statlige og private. Insentiver til prososiale og helsefremmende tiltak er i alminnelighet nødvendig for folkehelsen.


Deltakere

 • Per Morten Fredriksen

  Per Morten Fredriksen

  • Prosjektleder
  • Forsker

  Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Per Morten Fredriksen
 • Simen Christensen Grøgaard

   Høyskolen Kristiania

   Høyskolen Kristiania

  • Miroslava Tokovska

   Miroslava Tokovska

   • Førsteamanuensis

   Kristiania

   Institutt for helse og trening

   Miroslava Tokovska
  • Vanessa Nolasco Ferreira

    Høyskolen Kristiania

    Høyskolen Kristiania

   • Rune Bjerke

    • Professor

    Kristiania

    Institutt for ledelse og organisasjon

    Rune Bjerke
   • Hans-Jørgen Wallin Weihe

     Høgskolen i Innlandet

    • Anette Sørensen

     Anette Sørensen

     • Høyskolelektor

     Kristiania

     Institutt for helse og trening

     Anette Sørensen
    • Magde Mohamed Nour

     Magde Mohamed Nour

     • Stipendiat

     Kristiania

     Institutt for helse og trening

     Magde Mohamed Nour
    • Knut Erik Gaustad

     Knut Erik Gaustad

     • Høyskolelektor
     • Juridisk Rådgiver

     Kristiania

     Institutt for psykologi, pedagogikk og juss

     Knut Erik Gaustad