Knut Erik Gaustad

    • Juridisk Rådgiver
    • Høyskolelektor
  • Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Knut Gaustad er høyskolelektor i juridiske fag. Han underviser primært i folkehelsejuss, idrettsjuss, arbeidsrett, arverett, familierett og personvern.
I tillegg er han juridisk rådgiver for studieadministrasjonen ved Høyskolen Kristiania. Knut Gaustad leder også sekretariatet for Kristianias klagenemnd.

Ekspertområder

Ansatte detaljer