Dark triad - Hvem egner seg for lederposisjoner

 • Prosjektperiode: 2022 - 2024
 • Kategori: Grunnforskning

Beskrivelse

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke koblingen mellom et stort utvalg ledere og deres hormon-nivåer, samt trekk-baserte spørreundersøkelser, evnetester og demografiske data. Dette er komplekse sammenhenger og det er ikke gitt at vi finner entydige svar. Men mulige funn fra undersøkelsene kan peke på viktige sammenhenger mellom hormonelle nivåer og ledertrekk, samt sammenhenger mellom disse variablene og evnen til å avansere i hierarkier. Det kan i så fall være funn som kan gi et bidrag til å øke presisjonen innen rekruttering av ledere. Særlig når egnethet kobles med presise jobb-analyser av virksomheten ledere skal rekrutteres til.


Finansiering

Prosjektet er finansiert av Høyskolen Kristiania

Deltakere

 • Helene Tronstad Moe

  Helene Tronstad Moe

  • Prosjektleder
  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Helene Tronstad Moe
 • Martin Frank Strand

  Martin Frank Strand

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Martin Frank Strand
 • Tom Karp

  Tom Karp

  • Professor

  Kristiania

  Institutt for ledelse og organisasjon

  Tom Karp