Nøkkelinformasjon

Trond Klevgaard

Klevgaard er førsteamanuensis i designhistorie ved Kristiania. Han har en PhD i designhistorie fra Royal College of Art og Victoria & Albert Museum i London, Storbritannia. Klevgaard leder forskningsgruppen Design Studies Forum.
Les mer om Trond Klevgaard

Forskergruppens formål

Vi ønsker å fremme kvaliteten på medlemmenes forskning gjennom videreutvikling av arbeider og prosjekter, med fokus på vitenskapelig publikasjon. Gruppens arbeid organiseres rundt et månedlig arbeidsseminar der det blant annet legges frem arbeid under utvikling. Dette danner utgangspunkt for konstruktiv kritikk og faglig dialog. Arbeidsseminaret fungerer som en arena for kunnskapsdeling så vel som for utvikling av kompetanse og faglig ekspertise for gruppens medlemmer. 

Gruppens uensartede arbeid undersøker ulike aspekter ved design, dets virkefelt, materialitet, uttrykk, mediering, kontekster og konsekvenser. Ved å behandle ulike teoretiske-, metodiske-, kritiske-, og historiske perspektiver på design videreutvikler gruppens kollektive arbeid designforskning som felt og design som disiplin, både ved og utenfor Kristiania.