Tilbudet

Godt og fullt forsvarlig læringsmiljø

Styrene ved Fagskolen og Høyskolen Kristiania har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2, og § 4a i Lov om fagskoler.

Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styrene og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved Kristiania.

Læringsmiljøutvalget planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk)

Lurer du på noe angående Læringsmiljøutvalg eller ønsker du å melde inn en sak?