Tilbudet

Godt og fullt forsvarlig læringsmiljø

Styrene ved Fagskolen og Høyskolen Kristiania har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2, og § 4a i Lov om fagskoler.

Læringsmiljøutvalget (LMU) rapporterer direkte til styret, og skal gi råd til styrene og ledelsen i saker som vedrører læringsmiljøet ved Kristiania.

Læringsmiljøutvalget planlegger og følger opp ulike tiltak som gjelder studentenes læringsmiljø på alle plan (fysisk, psykososialt, organisatorisk, digitalt, pedagogisk)

Møteplan 2022/2023

  • Tirsdag 18. oktober 2022
  • Tirsdags 7. desember 2022
  • Tirsdag 7. februar 2023
  • Tirsdag 28. mars 2023
  • Tirsdag 9. mai 2023 

Lurer du på noe angående Læringsmiljøutvalg eller ønsker du å melde inn en sak?