Leder for læringsmiljøutvalget: Sarah Paulson, prorektor utdanning

Studentrepresentanter:

 • Synne Kathea Kristensen - Landstillitsvalgt

 • Maren Hansen - Hovedtillitsvalgt Bergen

 • Didrik Lundgrenn Holseter - Hovedtillitsvalgt Oslo

 • Iselin Nybakke - Hovedtillitsvalgt Nettstudier HK

 • Malin Sivertsen - TU-leder FK Bergen

 • Henrik Johan Dahl - TU-leder SEIT Master

 • Eirik Rese - TU- leder SADM Urtegata

 • Mathea Tuxen - TU-leder FK Oslo

 • Henriette Hermansen Bakke - TU-leder SHS  

Ansattrepresentanter

 • Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania
 • Marianne Østbye, studiedirektør
 • Aleksander Sivertsen, campusdirektør Bergen
 • Nina Elisabeth Elstad, avdelingsleder fleksibel og livslang læring
 • Audun Giske, direktør IT og digitalisering
 • Rune Laberg, eiendom- og innkjøpsdirektør

Faste observatører

 • Marit Elizabeth Sand Solvik, studentombud
 • Karin Kilde, hovedbibliotekar