Leder for læringsmiljøutvalget: Sarah Paulson, prorektor utdanning

Studentrepresentanter:

 • Eva Franko Aas, landstillitsvalgt

 • Didrik Lundgrenn Holseter, hovedtillitsvalgt Oslo

 • Maren Eskeland, hovedtillitsvalgt Bergen

 • Sunniva Stavseng Skogen, fagskolen

 • Sofie Nuschen, SEIT

 • Maria Solheim, SEIT master

 • Mathias Fagerås Øien, SADM Fjerdingen

 • Ida-Marie Rislaa, SCLM master

Ansattrepresentanter

 • Prorektor utdanning, Høyskolen Kristiania
 • Rektor Fagskolen Kristiania / Prorektor Fagskolen Kristiania
 • Teamleder for studentoppfølging Fagskolen
 • Avdelingsleder fag, Høyskolen Kristiania, Camus Bergen
 • Avdelingsleder for fleksibel og livslang læring, Høyskolen Kristiania
 • Studiedirektør
 • Eiendoms- og innkjøpssjef
 • Biblioteksjef

Faste observatører

 • Marit Elizabeth Sand Solvik, studentombud
 • Karin Kilde, hovedbibliotekar