Leder for læringsmiljøutvalget: Erica Kunz Skrede

Studentrepresentanter:

 • Maren Hansen, Høyskolen Kristiania avdeling Bergen
 • Henrik Høgmoe, Fagskolen Kristiania avdeling Bergen
 • Ingrid Slettermoen, Fagskolen Oslo
 • Mathilde Wilhelmina Isdahl, Fagskolen Oslo (vara)
 • Iselin Nybakke, nettstudier
 • Jay Pacheco, nettstudier (vara)
 • Siri Løkting Carlsen, SCLM
 • Marcus Tonås Nicolaisen, SCLM (1. vara)
 • Eline Vøybu, SCLM (2. vara)
 • Synne Kristensen, ScHS
 • Maham Mohammad, SEIT
 • Maiken Fredrikke Vembre, SADM
 • Sebastian Lund, SADM (vara)

Ansattrepresentanter

 • Sander Sværi, prorektor utdanning
 • Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania
 • Marianne Østbye, studiedirektør
 • Aleksander Sivertsen, campusdirektør Bergen
 • Audun Giske, direktør IT og digitalisering
 • Pål Wærås, driftssjef