Nettskjema leveres av Universitetet i Oslo (UiO) og er en sikker løsning for datainnsamling for små til store datamengder. NSD Personvernombudet og Regionale etiske komiteer for helseforskning (REK) anerkjenner Nettskjema.

Når det skal samles inn personopplysninger, er Nettskjema eneste tillatte spørreskjemaverktøy ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania.

Dersom det skal samles inn data som ikke er personopplysninger, kan andre programmer (survey tools) som Microsoft Forms, SurveyMonkey, Questback, Qualtrics o.a. brukes.

Følgende fordeler gjelder for Nettskjema:

 • Bruk av Nettskjema er fri for alle brukere, ansatte og studenter, med FEIDE-innlogging
 • Ingen tildeling av lisenser er nødvendig
 • Datainnsamlingen kan foregå via laptop, nettbrett og smarttelefon
 • Bokmål, nynorsk eller engelsk språkinnstilling
 • Fri brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.
  Helpdesk - Universitetet i Oslo (uio.no)
 • Egen nettside med informasjon, opplæring og innloggingsportal

Innlogging til Nettskjema 

Innlogging til Nettskjema    

 1. Klikk på «Logg inn i Nettskjema»
 2. Velg Feide
 3. Velg tilhørighet Høyskolen Kristiania (første pålogging)
 4. Skriv inn ditt Feide-brukernavn og passord.  

Hvis du fortsatt er usikker, har du en nærmere beskrivelse her:
Veiledning - innlogging til Nettskjema 

Hvem kan svare på spørreskjemaene som lages i Nettskjema?

Respondenter kan være personer som er:

 • Feideinnloggede
 • Alle med lenken til undersøkelsen (helt åpent)
 • Inviterte som har e-post adresse

Les mer om hvem som kan svare og om identifisering – dvs. sikre at rett person svarer og kun en gang.

Svare fra mobile enheter

Spørreskjemaer i Nettskjema kan besvares fra mobiltelefoner og nettbrett. Nettskjema har også mottak for levering av svar fra mobil-apper utviklet ved UiO.

Les mer om mobile løsninger til forskning

Nettskjema med diktafon- og bildeløsninger

Lydopptak av samtaler og lagring av bilder innebærer registering og lagring av personopplysninger. Nettskjema har to unike apper som kan lastes ned på din smarttelefon eller nettbrett; Nettskjema-Diktafon for opptak av lyd og Nettskjema-Bilde for fotografering. Appene lastes ned fra Google Play og App Store. Diktafon-appen sender lydfilene videre til det Nettskjema du har opprettet for dine intervju(er) eller bildeopptak. Dette erstatter båndopptaker og diktafon eller fotoapparat.  Det er ikke tillatt å samle inn og lagre intervju med personopplysninger og bilder av personer til forskningsformål på din egen smarttelefon uten appen. Forskjellen er at de respektive appene sørger for at lydopptak og bilder krypteres på din smarttelefon og at det ikke er mulig å spille av lydopptaket eller se på bildet direkte fra telefonen. Du må logge deg inn i Nettskjema-resultatdelen for å gjøre det.

Les mer om Nettskjema-diktafon

Nettskjema apper - accordion

Brukerveiledninger

Personsensitive data eller data som trenger spesiell beskyttelse

Dersom du skal bruke «Nettskjema» i et prosjekt med innsamling av personopplysninger og/eller sensitive data, må du først undersøke om prosjektet er meldepliktig. Hovedregelen er at dersom du skal behandle personopplysninger i undersøkelsen, skal det meldes inn til personvernombud@kristiania.no.

Hvis din datafangst inneholder data med særlig behov for beskyttelse, for eksempel personsensitive data som er meldt til Regionalt etisk komité (REK), må prosjektet lagre dataene i forskningsportalen TSD (Tjeneste for sensitive data) som også driftes av UiO. Nettskjema kan fortsatt benyttes, men må settes opp av teknisk support ved UiO.

Personvern for studentoppgaver

Studentoppgaver (både på bachelor- og masternivå) må følge de samme prinsippene som gjelder for forskningsprosjekter. Hovedregelen er at studenter ikke skal samle inn personopplysninger i studentoppgaver, men personopplysninger kan unntaksvis samles inn i masteroppgaver. Mer informasjon finnes her. 

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til bruk av Nettskjema kan du kontakte IT-brukerstøtte ved UiO.

Guro Gidske (Personvernombud) eller Ivan Talwar (Informasjonssikkerhetsjef) kan også kontaktes vedrørende spørsmål om Nettskjema og personvern. Forskningsetiske spørsmål diskuteres i fagmiljøet og kan også rettes til Forskningsadministrasjonen.