Guro Gidske

    • Personvernombud
  • HR-avdelingen
  • Felles administrasjon

Bakgrunn

Guro Gidske er fulltids personvernombud ved Kristiania. Personvernombudets hovedoppgave er å gi faglige råd overfor ledelse, medarbeidere og studenter om hvordan Kristiania best kan etterleve personvernlovgivningen. Hun har lang og bred erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og digitalisering innenfor en rekke forvaltningsområder i offentlig sektor.

Ansatte detaljer