Vil du skape de sterke fortellingene folk husker?

På Kristiania blir du en del av et åpent miljø med plass til nye impulser. Du får rom til å prøve ut ideene dine og utvikle ditt talent. Vi vet at dette fører til bedre resultater for studentene våre. 

Hvorfor velge markedsføring og kommunikasjon på Kristiania?

  • Lær å lage kommunikasjon som treffer hjertet og beveger, som skaper kjøpelyst, politisk endring, forståelse, latter, ettertanke, eller alt sammen – enten visuelt, ved hjelp av tekst, levende bilder, eller i en kombinasjon.
  • Få tett oppfølging av erfarne veiledere.
  • Bli kjent med bransjen mens du studerer.
  • Lær å legge smarte strategier, ta modige valg og presentere løsningene dine for arbeidslivet.
  • Vi forbereder deg på det arbeidslivet du skal bli en del av. 
  • Du jobber med reelle prosjekter og har kjente, profilerte aktører som gjesteforelesere. Slik bygger du også et tverrfaglig nettverk mens du studerer.