Bilde av en voksen student på en takterasse.
PR- og kommunikasjonsbransjen har endret seg en del de siste ti årene. Kristiania gir deg kompetanseløftet du trenger. Foto: Kristiania/Haakon Dueland

– De siste ti årene har internkommunikasjon fått mye mer oppmerksomhet, blant annet fordi man har sett hvor viktig det er for arbeidsmiljø, kunnskapsdeling og tillitsbygging, både i organisasjonen og overfor kunder og andre interessenter, sier Øystein Pedersen Dahlen, dosent ved Kristiania.

Han har undervist i nesten 20 år og er i dag ansvarlig for årsstudiet i PR og kommunikasjon – et nettbasert studium som kombinerer samfunnsvitenskapelig teori med en mer praktisk tilnærming til PR. Målet er å gi studentene verktøyene de trenger for å skape bedre kommunikasjon i ulike type organisasjoner.

– Emnene er oppdaterte med ny kunnskap fra inn- og utland og er derfor veldig nyttige for de som har jobbet med kommunikasjon over lengre tid, og som ønsker seg en faglig oppdatering. I tillegg er studiet nettbasert og fleksibelt og lar seg enkelt kombinere med full jobb og familieliv, forteller han. 

Innholdet på studiet er veldig bra, og foreleserne er engasjerende å høre på. I tillegg er det første gang jeg har fått en så god forklaring på hvordan man skriver en akademisk oppgave. – Ann-Britt Swensen, student og HR-konsulent i Aurskog-Høland kommune

Internkommunikasjon og tillit

Ifølge Dahlen er det spesielt arbeidet med internkommunikasjon og tillitsbygging som har endret seg de siste ti årene. Førstnevnte innebærer nå noe langt mer enn å informere de ansatte.

– Internkommunikasjon handler om dialog, om kunnskapsdeling og inkludering. Derfor er fag som interkommunikasjon, kultur og tillit en viktig del av årsenheten, sier han.

Også strategiarbeid har endret seg fra bare å inkludere ledelsen, til å involvere alle ansatte, noe som igjen er med på å øke medarbeidernes motivasjon og bedre arbeidsmiljøet. Begge deler er helt avgjørende i en verden hvor begrepet tillit har overtatt for omdømme:

Bedrifter som vil at de ansatte skal snakke positivt om arbeidsplassen, må sørge for god dialog og inkludering.

– Mens vi før i tiden var mest opptatt av bedriftens omdømme, altså hvordan omverden oppfatter oss, bruker vi nå mer tid på tillitsbygging, som kort fortalt handler om selskapenes relasjoner til ulike målgrupper. Skal man lykkes med dette arbeidet, er det blant annet viktig at de ansatte snakker positivt om bedriften, også utenfor kontorets fire vegger, forteller Dahlen og legger til:

– Og bedrifter som vil at de ansatte skal snakke positivt om arbeidsplassen, må sørge for god dialog og inkludering. Internkommunikasjon og tillit henger altså nøye sammen og er derfor en sentral del av årsstudiet her ved Kristiania.

Nettstudent med mobiltelefon poserer foran glassfasade.

Behov for faglig påfyll?

Se hvilke emner og studier vi tilbyr innen markedsføring og kommunikasjon.
Les mer her