Øystein Pedersen Dahlen

    • Førstelektor
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Øystein Pedersen Dahlen er førstelektor i medier og kommunikasjon ved Institutt for kommunikasjon. Han underviser i ulike kommunikasjonsfag, som kommunikasjonshistorie, praktisk PR, internkommunikasjon og medievitenskap. Dahlen har også ansvar for tre nettkurs ved Høyskolen Kristiania: Innføring i PR, Internkommunikasjon og kultur og Politikk og påvirkning. Dette er en del av en årsenhet i PR og kommunikasjon, som Dahlen har det overordnede ansvaret for.
Dahlen er redaktør for Norsk mediehistorisk tidsskrift.

Dahlen har skrevet boken Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok, sammen med pressesjef Thor Erik Skarpen i BaneNor.

Dahlen holder kurs i strategisk kommunikasjon, internkommunikasjon og kunnskapsdeling i organisasjoner.

Dahlen forsker på områdene PR, tillit, medier og norsk PR-historie. Resultatene publiseres i norske og internasjonale tidsskrift.

Ekspertområder

Ansatte detaljer