Øystein Pedersen Dahlen

    • Førstelektor
  • Institutt for kommunikasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Øystein Pedersen Dahlen er førstelektor i medier og kommunikasjon ved Institutt for kommunikasjon. Han underviser i ulike kommunikasjonsfag, som praktisk PR, intern kommunikasjon og mediehåndtering. Dahlen har også ansvar for tre nettkurs ved Høyskolen Kristiania: Innføring i PR, Intern kommunikasjon og kultur og Politikk og påvirkning. Dette er en del av en årsenhet i PR, som Dahlen har det overordnede ansvaret for.

Dahlen har skrevet boken Bedre PR og kommunikasjon - en praktisk håndbok, sammen med pressesjef Thor Erik Skarpen i BaneNor.

Dahlen holder kurs i strategisk kommunikasjon, intern kommunikasjon og kunnskapsdeling i organisasjoner.

Dahlen forsker på områdene PR, tillit, medier og norsk PR-historie. Resultatene publiseres i norske og internasjonale tidsskrift.

Ekspertområder

Ansatte detaljer