Silje står i en gate langs trikkeskinner.
Silje Morin (36) hadde flere års entreprenørerfaring, men digitaliseringen krevde ny kompetanse. Derfor tar hun Master i innovasjonsledelse ved Kristiania.Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

Høyere utdanning ble løsningen for Silje, som begynte på bachelor i innovasjon og forretningsutvikling (tidligere kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling). Skolebenken ga mersmak: Da hun var ferdig med bachelorgraden, søkte hun seg videre til master i innovasjonsledelse

At Silje endte opp med å studere innovasjonsledelse, var ingen overraskelse.

– Jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på mennesker og problemstillinger, forteller Silje. 

– Hvis jeg står overfor problemstillinger, finner jeg det interessant å tenke «hvordan kan man løse det, hvordan fungerer dette, hvordan kan man koble det sammen». Nysgjerrighet, å forstå, å lære, og å finne løsninger – det er min drivkraft, utdyper hun.

Har fått nye «briller» med masteren – og ny jobb

Silje står i en gate i Kvadraturen med murhus.
Før hun rakk å levere masteroppgaven, fikk Silje jobb i Vestre Viken HF som prosjektsjef for det nye sykehuset i Drammen. Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

Silje er godt fornøyd med alt hun har lært gjennom årene på Kristiania. 

– Med denne masteren har jeg fått avansert kunnskap om innovasjonsledelse, strategi og implementering – altså den overordnede forretningsdelen, forteller Silje. 

Ta en master i innovasjonsledelse

Før hun rakk å levere masteroppgaven, fikk hun jobb i Vestre Viken HF som prosjektsjef for det nye sykehuset i Drammen. Masterstudenten ser mange muligheter framover. 

– Masteren i innovasjonsledelse gjør at jeg har på meg noen andre briller, og kan se ting fra andre vinkler. Jeg kan jobbe med konsepter som innebærer forbedring, endring eller implementering. Den strategiske delen – hvordan vi kan jobbe for å aktivere og involvere, skape gode resultater og effektivisere, ivrer hun. 


Gode på å formidle fagstoffet

Foreleserne har vært kjempeviktige, forteller Silje. Hun trekker særlig fram formidlingsevnen deres, og måten de gjør fagstoffet tilgjengelig for studentene. 

Undervisningen har vært en kombinasjon mellom teoretiske ting og praktiske oppgaver, å sitte sammen i grupper – det har vært samarbeid og caser

– Undervisningen har vært en kombinasjon mellom teoretiske ting og praktiske oppgaver, å sitte sammen i grupper – det har vært samarbeid og caser, ivrer Silje. 

– Foreleserne er dyktige på å balansere materiell som fort kunne vært litt tøft å bare sitte og lese, med praktiske oppgaver. Det har de vært gode på, både på bacheloren og på masteren. Det har vært kjempegøy!

Silje sitter i en sofa ved et bord og snakker til noen utenfor bildet.
– Foreleserne er dyktige på å balansere materiell som fort kunne vært litt tøft å bare sitte og lese, med praktiske oppgaver, forteller Silje.Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

– Et av de mest geniale konseptene    

Med seg inn i masterstudiet hadde Silje en digital forretningsidé. Denne fikk hun testet ut i et av emnene på masteren i innovasjonsledelse. 

– Vi hadde et emne som heter Produkt- og tjenesteinnovasjon med Ranvir Rai. Sammen med noen andre fra klassen, benyttet jeg emnet til å teste ut forretningsideen min. Vi brukte Design thinking-metoden, var ute på gata, intervjuet folk – vi testet og validerte så godt vi kunne innenfor de fire ukene emnet varte. Til slutt fikk jeg pitche ideen min for Ranvir og en investor som var ekstern sensor på emnet. 

Responsen var overstrømmende positiv.

– Dette var et av de mest geniale konseptene han hadde blitt eksponert for, sa han. De var samstemte i at dette var helt rått, «dette her MÅ du gjøre». 

Knallbra klassemiljø

Nå er Silje snart i mål med masteren. Tiden som masterstudent oppsummerer hun med ett ord:

– Kjempegøy! Du møter så mye forskjellige mennesker, forelesere – og jeg har fått masse venner. Klassemiljøet er knallbra, og vi er en sammensveiset, skikkelig bra gjeng. Vi har hatt både sommerfester og julefester. Og flere av dem jeg gikk bachelor med, gikk også masteren sammen med meg.

Double content