AI-generert illustrasjon om vinproduksjon og verdikjeden
Illustrasjonen er generert med Open AI-verktøyet Dall E

 – Forbrukeren i dag ønsker mer enn bare et produkt; de ønsker en historie de kan forholde seg til og stole på, sier Asle Fagerstrøm ved School of Economics, Innovation and Technology ved Kristiania. Han peker på blokkjede som løsningen for å gi bedre og mer sikker informasjon om opprinnelsen til for eksempel fisken, kjøttet eller vinen som havner på forbrukerens middagsbord.

Hva er blokkjede-teknologi?

Blokkjede-teknologi (blockchain på engelsk) er en metode for å lagre data på en måte som gjør dem sikre og uforanderlige over tid. Tenk på det som en digital hovedbok  – eller database  – som er distribuert over flere datamaskiner i et nettverk. Hver "blokk" inneholder en rekke transaksjoner, og hver gang en ny transaksjon utføres, registreres denne i en ny blokk som er koblet til den forrige, og danner dermed en kjede. Dette sikrer at informasjonen er transparent og kan verifiseres av alle deltakere, men ikke endres eller slettes uten konsensus, noe som gjør systemet svært motstandsdyktig mot svindel og manipulasjon.

I vinproduksjon kan for eksempel denne teknologien brukes til å spore hele livssyklusen til en vinflaske, fra druedyrking på vingården til forbruker. Når druene høstes og gjøres om til vin, registreres hver handling i hovedboken. Informasjon om transport, lagring, og til slutt salg, legges også inn. For forbrukere gir dette en gjennomsiktig oversikt over varens opprinnelse, behandling og autentisitet  – og kan verifiseres uavhengig av hvert ledd i kjeden. Det kan bidra til å øke tilliten til produktet, og som en konsekvens styrke merkevaren.

Norsk/fransk samarbeid

Nå er Fagerstrøm i gang med et forskningsprosjekt i samarbeid med det franske universitetet BSB  – Burgundy school of business som omhandler nettopp blokkjede-merking av vin. Samarbeidet med BSB er sentralt for å dra nytte av fransk ekspertise innen vinproduksjon og bærekraft, kombinert med norsk teknologisk innovasjon, spesielt innen blokkjeder. På lang sikt er det endelige målet å gjøre vinproduksjonens verdikjede helt gjennomsiktig.

Profilbilde av Asle Fagerstrøm
Professor Asle Fagerstrøm har stor tro på at blokkjede-teknologi kan gi forbrukere mer sannferdig og transparent informasjon om mat- og drikkevarer.Foto: Krsitiania

Det helt konkrete forskningsprosjektet Kristiania og BSB jobber med nå, handler om å finne ut hva slags informasjon forbrukere er interessert i når de leser om vinen de vurderer å kjøpe.

 – Hva er det sluttkunden egentlig ønsker informasjon om når han eller hun står på vinmonopolet og skanner QR-koden på en vinflaske som er basert på blokkkjedeteknologi? Dette er noe av det vi skal finne ut av i prosjektet sammen med BSB, forklarer Fagerstrøm. 

 – Ved å bruke blokkjede kan vi gi forbrukerne nøyaktig informasjon om hvordan dyrene har blitt behandlet, deres oppvekstforhold, og om bærekraftige praksiser har blitt fulgt

Mer enn vin

Gjennom sitt arbeid med blokkjeder i vinindustrien, håper Fagerstrøm å ikke bare forbedre forbrukernes kjøpsopplevelse, men også å fremme bærekraftige og etiske produksjonsmetoder. 

– Vi skal også beskrive hele leveransekjeden i vinindustrien og se på hvordan blokkkjedeteknologi kan være med på å skape verdi og trygghet for kunden som er det siste leddet i denne kjeden, sier han.

Fagerstrøm tror denne typen teknologi kan brukes til å styrke båndet mellom vinprodusent og forbruker, der vin ikke bare nytes for sin smak, men også for sin historie og bærekraft.

Det er selvsagt ikke bare vinproduksjon som kan dra nytte av blokkjede-teknologi. All type matvareproduksjon kan i prinsippet omfattes.

I lys av et økende fokus på dyrevelferd i Norge, spesielt knyttet til laks og kjøttproduksjon, poengterer Fagerstrøm at blokkjede-teknologi også har potensial til å endre hvordan vi sporer og verifiserer dyrs velferd fra gård til bord.

 – Ved å bruke blokkjede kan vi gi forbrukerne nøyaktig informasjon om hvordan dyrene har blitt behandlet, deres oppvekstforhold, og om bærekraftige praksiser har blitt fulgt, avslutter Fagerstrøm.

Om forskningsprosjektet

Prosjektet "Sustainability Wine Labelling: A French – Norwegian Scientific Cooperation" utforsker implementeringen av blokkjede-teknologi for å fremme transparens og bærekraft i vinindustrien. Det tar sikte på å adressere utfordringer knyttet til uoversiktlige og heterogene merkepraksiser innen naturlig vin, med mål om å gi forbrukerne klarhet og hjelpe produsenter med å forbedre verdien av deres etiketter. Ved å kombinere ekspertise fra både Frankrike og Norge, fokuserer samarbeidet på å undersøke forbrukerpreferanser og oppfatninger knyttet til bærekraftig vinmerking, og å utvikle standardiserte løsninger for merking som kan fremme informerte valg blant forbrukere. Forskningen er støttet av Aurora-programmet, et fransk-norsk samarbeid for forskerutveksling.