Universitets- og høyskolesektoren, inkludert statsråd Ola Borten Moe, er fotografert mens de sitter på scenen i debatt.
Den generelle trivselen til fagskolestudentene er på vei opp igjen etter pandemien. Bildet viser utdanningssektoren i paneldebatt under lanseringen av Studiebarometeret for fagskolestudenter 2022. F.v. NOKUT-direktør Kristin Vinje, statsråd Ola Borten Moe, leder av organisasjonen for fagskolestudenter Henning Skau, Leder for Nasjonalt fagskoleråd Tord Hauge og Rektor ved Fagskolen Kristiania Annelise Kiønig.Foto: Kristiania / Benjamin Åvitlsland

Våren 2022 gjennomførte NOKUT for femte gang en nasjonal undersøkelse om studiekvalitet blant fagskolestudentene. Formålet med undersøkelsen er å gi innsikt og samtidig styrke arbeidet med kvalitetsutvikling. I år var undersøkelsen den største noensinne, og lanseringen fant sted i Rosenkrantz' gate 16, hvor Kristianias fagskolestudenter i Oslo holder til.

Fagskolen ansetter første prorektor

Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania, forteller at Studiebarometeret er viktig og at hun er svært fornøyd med resultatene i årets undersøkelse.

– Vi ligger godt over det nasjonale snittet når det gjelder studentenes tilfredshet, og har hatt en positiv utvikling fra i fjor. Spesielt er vi glade for at studentene er veldig fornøyde med undervisningen, og at de mener de får en kompetanse som er viktig i arbeidslivet.

Ole Borten Moe har på seg en blå dress mens han sitter i debatt på scenen.
– Vi har et stort behov knyttet til livslang læring, sa Borten Moe under paneldebatten.Foto: Kristiania / Benjamin Åvitsland

De mange fremmøtte ble ønsket velkommen av administrerende direktør for NOKUT, Kristin Vinje, som startet seminaret med å takke Kristiania for vertskapet.

– Det er svært gledelig at studentene nå er tilbake på skolebenken og får den undervisningen de fortjener. Så håper vi at fagskolene tar med seg de erfaringene de har fått fra de siste årene og jobber for at studentene får en god studiesituasjon også i normaltid, uttaler Vinje.

Diamanten fagskole

En annen som også er opptatt av å forbedre studentenes studiesituasjon er forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe. Han sier at Studiebarometeret gir en god indikasjon for videre politisk arbeid, da den tydeliggjør hva som fungerer og hva som kan forbedres.

– Fagskolene er den ukjente diamanten. Sektoren fortjener mer oppmerksomhet og mer skryt, sa en engasjert Borten Moe.

Han karakteriserte fagskolene som en sektor med stor vekst, en trend han mener vil fortsette.

– Det handler om at fagskolene treffer et behov som helt åpenbart er her.

Borten Moe forklarte at mange kun nevner høyskoler og universitet når de tenker på høyere utdanning, men i realiteten er de bare en del av totalen.

– Fagskoler kommer til å bety mer for samfunnet og for enkeltindivider, slo han fast.

Viktig for Kristiania

Prosjektleder for undersøkelsen, Kristoffer Fretland Øygarden i NOKUT, presenterte hovedfunnene fra rapporten.

Studiebarometeret viser at den største fremgangen etter pandemien er å finne i de kreative og tekniske fagene, mens det er helse- og velferdsfagene som fortsatt har de mest fornøyde studentene.

Undersøkelsen peker på at god informasjonsflyt til studentene er et viktig suksesskriterium for tilfredshet. De ønsker å vite hva de går til og hva som kreves av dem. Undervisere som gjør undervisningen engasjerende er også linket til høy overordnet tilfredshet blant studentene.

Annelise Kiønig har på seg en lysebrun dress mens hun holder mikrofonen og prater under debatten.
Rektor ved Fagskolen Kristiania, Annelise Kiønig, beskrev Kristianias faglige som svært opptatte av å ha tett kontakt med studentene.Foto: Kristiania / Benjamin Åvitsland

Nærhet til arbeidslivet

Fagskoler tilbyr praktiske og yrkesrettede utdanninger, og studentene melder om at god kontakt med arbeidslivet oppleves som positivt.

– Fagskoler har utdanningsløp som er tette på arbeidslivet, sa Borten Moe.

Allikevel savner studentene i undersøkelsen enda mer nærhet. Arbeidsrelevans er noe Kristiania prioriterer.

Kristiania til topps i studiebarometeret

– Kristiania jobber tett med arbeidslivet. Vi har ulike former for bedriftsbesøk, vi utvikler stadig nye bransjeprogrammer, vektlegger praksisperioder, bringer reelle oppgaver fra arbeidsgivere inn i studenthverdagen og oppfordrer fagstaben til å kontinuerlig bringe arbeidslivet inn i hverdagen via blant annet gjesteforelesere, sier Kiønig.

Neste steg: Selvakkreditering

Under lanseringen av Studiebarometeret spurte Vinje statsråd Borten Moe hvordan fagskolesektoren vil se ut i fremtiden. Han var tydelig på at det etterlengtete systemet med institusjonsakkreditering, som vil gi fagskoler mulighet for selv å akkreditere nye utdanninger innenfor alle fagområder, er neste steg.

– Dette vil gjøre hverdagen enklere og mer fleksibel for fagskolene som oppnår institusjonsakkreditering.

En forutsetning er at et tydelig kvalitets- og revisjonssystem må på plass. Dette vil fordre at hver enkelt institusjon blir til noe enda større.

Bilde av Henrik Asheim som taler for et publikum på en konferanse.

– Høyere yrkesfaglig utdanning har en unik rolle

Henrik Asheim var en av hovedtalerne da Kristiania inviterte til internasjonal fagskolekonferanse i september. 
Les mer om Chain5-konferansen her!