Aktive studenter i et klasserom

Resultatet fra årets undersøkelse av hvor fornøyde er norske studenter er med kvaliteten på studieprogrammene sine er klar – og Høyskolen Kristiania har tre av fem studieretninger der økonomi- og administrasjonsstudenter er mest fornøyd.

Tallene er hentet fra Studiebarometeret, som utarbeides av Nokut.

Studieprogramlederne Henning Friberg og Nora Thorsteinsen Toft hyller studentenes positivitet og engasjement. 

Foto av tre kvinner og tre menn so ser inn i kamera

Bestill studentveiledning

Er du usikker på hva du vil bli?

– Høyskolen har utviklet seg mye og har mange faglig dyktige og inspirerende foredragsholdere, noe jeg tror hjelper studentene, forteller Toft. 

Det er Friberg enig i. Uten de faglige dyktige foreleserne hadde ikke studiet vært det samme:

Foto av en som leser en artikel på en pc
Hotelledelse har veldig fornøyde studenter, til tross for et annerledes år som har vært tungt for mange. Foto: Fredrikke Wiheden

–På høyskolen er vi selvsagt opptatt av hva studentene svarer på studiebarometeret og andre relevant målinger. Skolen kvalitetssystem har blitt bedre og vi er hele tiden opptatt av å jobbe med kvalitetsutvikling, sier han. 

At studentene trives på studiet er en av de aller viktigste kriteriene for studieprogramlederne. 

Fornøyde studenter

For mange studenter har det siste året vært hardt når det kommer til det faglige og det sosiale. Det har gjort at studieprogramlederne har måttet tilpasse seg. 

– Året har vært preget av digitale forelesninger og sosial isolasjon for mange. Inntrykket mitt er at mange studenter er Zoom-trøtte nå, forteller Nora.

Et tett samarbeid mellom de faglige og studentene er viktig for å lykkes i en krevende tid.

Pandemien påvirker uten tvil våre studenters liv og studiehverdag. At studentene påvirkes bekreftes også gjennom studentundersøkelsen SHOT, supplerer Friberg.

Foto av to studenter som smiler
- At vi er få i klasserommet gjør samtalene bedre og terskelen for å spørre er lavere, forteller studieprogramleder Nora Thorsteinsen Toft.Foto: Fartein Rudjord

Samtidig som det har vært tøffere med studier, føler studentene at det har vært lettere å ta kontakt med foreleser og studieansvarlig. 

Et tett samarbeid mellom de faglige og studentene er viktig for å lykkes i en krevende tid. Jeg mener studentenes aktive satsning på linjeforeninger som engasjerer og et velfungerende tillitsvalgsapparat er viktig for å lykkes i en krevende tid, sier Friberg.

Toft sier seg enig, og understreker at tett samarbeid og lav terskel for å ta kontakt med de faglige også har spilt en avgjørende rolle.  

– Tillitsvalgte og studenter sier at de setter pris på at vi faglige både ber om innspill og følger opp innspillene som de kommer med. Det gjør undervisningen og klassekulturen bedre, forteller hun og fortsetter:

– Studentene sier de er glade for å ha faglige som virkelig jobber for dem, og som gir dem følelsen av at vi bryr oss om dem, både med hensyn til faglig og sosial utvikling. 

Tettere oppfølging

Sammen med å ha lav terskel for å spørre forelesere og studieprogramleder er studentene også fornøyde med at klassene er små.  

– Et av våre fremste fortrinn er den klassebaserte undervisningen. Hos oss blir studentene sett av både hverandre og av oss som forelesere, sier Toft. 

Hos andre institutter kan det være 300 andre studenter i et auditorium, noe som gjør det vanskelig for foreleser å se hver eneste student og følge opp. 

– Når vi møter 60 studenter i stedet for 300 muliggjør det at vi kan ta i bruk flere pedagogiske metoder i undervisningen vår. 

Skiller seg ut

Felles for studiene er at de skiller seg fra andre studier innen samme fagfelt. 

– Nærhet til bransjen og bransjerelevans i spesialiseringsemnene er viktig for oss. Våre forelesere kan bransjen og er oppdatert på relevant teori og forskning innen fagfeltet, forteller Friberg. 

Dette er studentene veldig fornøyd med, og gjør overgangen fra skole til arbeidsliv lettere for mange. 

–Vi scorer godt på tilknytning til næringslivet og organisering av studiet. Bachelor i hotelledelse har i tillegg scoret meget godt på overordnet tilfredshet på studieprogrammet over flere år. Særlig har studiet vårt i Bergen utviklet seg veldig positivt, avslutter han. 

Studiebarometeret + hvorfor kristiania - GLOBAL