Storfjord Hotell er fotografert i fugleperspektiv på dagtid.
Idylliske Storfjord Hotell ligger i den vesle fjordbygda Glomset med praktfull utsikt mot Sunnmørsalpene. Hotellet er ett av de spennende destinasjonene som inngår i det nye trainee-programmet.Foto: De Historiske

De Historiske er en samling unike, uavhengige kvalitetshoteller og spisesteder over hele Norge. Dette er sentrale arenaer som forvalter viktige deler av norsk kultur-, mat- og lokalhistorie. Nå går De Historiske og Kristiania sammen om å skape et trainee-program for de mest fremoverlente studentene på Bachelor i hotelledelse.

Geitle og Friberg poserer sammen inne på Kristianias bygg Fjerdingen. De smiler mot kamera og har på seg blazer.
De Historiske er en offensiv motor for alle frittstående familieeide bedrifter som forvalter autensitet og Norgeshistorie. Administrerende direktør for De Historiske, Nils Henrik Geitle, (t.v.) er fotografert med høyskolelektor ved Kristiania, Henning Friberg, dagen avtalen mellom partene ble signert.Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

De Historiske leverer autentiske matopplevelser, kulturarv og naturaktiviteter, noe som er svært etterspurt i bransjen. Kristiania har tilbudt studier innen hotellfag siden 2003, og veldig mange har startet karrieren nettopp med å studere hotell og reiseliv her.

– Med dette samarbeidet gir vi studentene enda bedre muligheter til å bygge bro mellom teori og praksis, samtidig som vi forbereder dem på livet etter studiene. Å møte relevante problemstillinger og muligheter som bransjen faktisk opplever, vil være både motiverende og lærerikt for studentene, forteller høyskolelektor ved Kristiania Henning Friberg. Han har selv 16 års erfaring fra lederjobber innen hotell- og reiselivsbransjen, både i inn- og utland.

Fasaden til Energihotellet i skumring.
Det intime designhotellet Energihotellet i Suldal blir en del av trainee-programmet. Den funksjonalistiske og kraftige stilen til hotellet bryter kraftig med det man forventer av byggestil i en lita bygd på Vestlandet.Foto: De Historiske

Dedikerte studenter en verdifull ressurs

Friberg forklarer at Kristiania er, og alltid har vært, opptatt av å knytte næringslivet og studiene tett sammen.

– Vi vet at studentene våre er ettertraktet på arbeidsmarkedet, men det er allikevel viktig for oss å tenke nytt. Når teori møter praksis og studentene utgjør en verdifull ressurs for næringen, har vi levert på flere av Kristianias viktigste verdier, forklarer Friberg.

Nils Henrik Geitle er administrerende direktør for De Historiske. Han forteller at de har gode erfaringer med å ansette tidligere Kristiania-studenter; både de med arbeidserfaring fra før og de som blir rekruttert rett fra studiene.

– De som utdanner seg med spesialisering innen reiseliv, er dedikerte. Vi ser at Kristiania-studentene er motiverte og nysgjerrige. Mange forteller at de ønsker å jobbe på ulike steder i Norge og de er genuint opptatt av å skape en god arbeidsplass, sier han.

Relevant utdanning tilpasset bransjens utfordringer

Hotell- og reiselivsstudiene ved Kristiania utvikler seg i takt med næringens/bransjens behov for kompetanse og ferdigheter. Geitle forklarer at samarbeidet med Kristiania blir spesielt viktig med tanke på de utfordringene reiselivsbransjen står i. Å ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft var en problemstilling før pandemien, og Geitle forklarer at dette er ytterligere forsterket da mange byttet beite som følge av Korona.

Bildet er tatt i fugleperspektiv der vi ser en gjeng mennesker som sitter rundt et dekket bord. Det er en stor og flott lampe som lyser over selskapet.
Medlemsbedriftene i De Historiske er viktige sysselsettere av lokale håndverksbedrifter og matprodusenter. Her er gjester til bords ved Åmot Gård.Foto: De Historiske

– Bransjen trenger ny kompetanse, og med relevant praksis får studentene en bedre forståelse av det de lærer ved Kristiania. Kombinasjonen gjør at de kommer styrket ut i arbeidslivet.

Kristiania og De Historiske skal jobbe tett sammen for å belyse de mulighetene som eksisterer i næringen. Ifølge Geitle skal veksten for De Historiske skje gjennom fem områder: salg, fag, digitalisering, bærekraft og internasjonalisering.

Bransjen med de mange muligheter

Ni utvalgte hoteller starter i oktober 2022 arbeidet med Kristiania om å utforme det som skal bli bransjens mest spennende trainee-program. Dette blir en ordning der de mest fremoverlente studentene får muligheten til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter fra drift og ledelse i alle hotellets avdelinger.

– Programmet vil innebære oppgaver knyttet til planlegging og drift, samtidig som studentene får innpass i ledergruppene og mulighet for å utføre typisk lederrelaterte oppgaver, forklarer Friberg.

I avsluttende del av programmet skal kandidatene få jobbe på hovedkontoret til De Historiske. Programmet starter under studiet og gjennomføres i sin helhet etter at studentene er uteksaminert. Kandidatene går dermed direkte fra studiet og ut i arbeidslivet.

Reiselivsbransjen tilbyr alt fra praktisk arbeid, til digitale muligheter – en spennvidde som gjør arbeidet spennende. I tillegg er det gode muligheter for å skape sin egen bedrift og på sikt bygge arbeidsplasser for andre.

– Vi har planer om å jobbe langsiktig med Kristiania. Det er mange kull som vil få gleden av dette samarbeidet, avslutter Geitle.

Nederste