En gruppe voksne mennesker rundt et bord.
Ved Høyskolen Kristiania kan du velge mellom mange ulike emner på nett. Disse kan du ta på fulltid eller heltid og gir deg ny og oppdatert kunnskap og kompetanse. Foto: Haakon Dueland
Bilde av en kvinne i en vinduskarm med en kaffekopp i hånden.
Med nettbaserte emner holder du deg oppdatert og sørger for at du får gjort en best mulig jobb. Foto: Haakon Dueland

De fleste av oss har godt av litt faglig påfyll, nesten uansett hva vi jobber med. Ved Høyskolen Kristiania finner du et stort utvalg av fleksible og nettbaserte emner, noe som gjør det enkelt å studere ved siden av full jobb og et hektisk privatliv. Trenger du litt inspirasjon, finner du en oversikt over de fem mest populære nettemnene her! 

Innføring i psykologi

Visste du at psykologi er et av verdens mest populære fag? Det er helt sant og kanskje ikke så overraskende – faget er jo vanvittig spennende, og ikke minst anvendelig. I dette emnet vil du få en innføring i psykologifagets teoretiske fundament og historiske utvikling. Du vil lære mer om hovedområdene innen psykologfaget, som blant annet utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og sosialpsykologi. I tillegg vil du bli introdusert for temaer som persepsjon, hukommelse, motivasjon, stress og stressmestring.

Rekruttering

Å finne riktig person til riktig stilling er en viktig og ikke minst krevende oppgave. Det stiller krav til kompetanse innen rekruttering og kjennskap ulike intervjuformer. Gjennom dette emnet får du en solid introduksjon og forståelse av grunnleggende teorier og perspektiver avgjørende for vellykket rekrutteringsarbeid. Du vil få en innføring i hvordan man rekrutterer på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte, samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder for arbeidsgivere og kandidater. Emnet legger også vekt på personlighetspsykologi og gir deg verktøy til å tolke kandidaters evner, intelligens og ferdigheter.

Innen disse yrkene er det lurt å videreutdanne seg

Vi bidrar til å heve de ansattes kompetanse og skape verdi for selskapet som helhet.

Kreativ skriving

Selv om du kanskje ikke har ambisjoner om å bli den nye Hemingway, kan det være en stor fordel å mestre enkelte skriveteknikker. På den måten gjør du deg bedre forstått og husket, enten det er via e-post, sosiale medier eller blogginnlegg. Dette kurset tar for seg tekst som språklig uttrykk og fokuserer på forståelse av tekst, dramaturgi og historiefortelling. Du vil få en innføring i lingvistikk og litteraturvitenskapelig teori, samt lære mer om ulike skriveteknikker, sjangere og språklige virkemidler.

Utviklingspsykologi og emosjoner

Dette er et bredt og spennende emne, som tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, samt hvilken rolle emosjoner spiller i livene våre. Du vil få en større forståelse av hvordan en normal menneskelig utvikling foregår, og hvordan og hvorfor utviklingen iblant forstyrres eller hemmes. Du vil også lære mye om hvordan barn utvikler seg kognitivt og sosialt, hvordan sosiale relasjoner og følelser påvirker utviklingen vår, samt hvordan emosjonelle lidelser både oppstår og behandles.  

Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv

Dette emnet gir en oppdatert innføring i grunnleggende faktorer i menneskelig læring og utvikling. Du vil lære mer om det biologiske, kognitive og motivasjonelle grunnlaget for læring og få innsikt i typisk og atypisk læring.

Emnet tar for seg temaer som hjernen, nerveceller, eksekutive funksjoner, motivasjon og læring, og vil gi deg grunnlag til å reflektere over hvorfor slik kunnskap er relevant for pedagogisk praksis.

Klar for et kompetanseløft?

Hos oss kan du velge mellom alt fra nettbaserte mikroemner, til hele grader. Studer hva du vil, når du vil, og hvor du vil!
Les mer her