Fire studenter sitter i en trapp og smiler til kamera
Selma Jobraaten (20), Linn Hagen (24), Jonas Olden (21) og Sigrid Kjeldstad (22) synes prosjektet har vært læreriktFoto: Kristiania/Haakon Dueland

Studentene kommer fra Bachelor i tjenestedesign, Bachelor i grafisk design, og Bachelor i interiørarkitektur. Å løse oppdrag for reelle kunder er en viktig del av det tverrfaglige emnet Omgivelsesdesign.

Omgivelsesdesign er et tverrfaglig emne som bringer studenter fra ulike studier sammen. Det nye Munch-museet trenger unge voksnes ideer for å utvikle sitt kulturtilbud i Oslo. Denne oppgaven fikk studentene i omgivelsesdesign lov å bryne seg på. 

Jobber sammen i team

Utvendig foto av Munch-museet.
MUNCH vil nå ut til yngre generasjoner. Det får de hjelp til av Kristiania-studenterne.Foto: Einar Aslaksen

Selma Jobraaten (20) tar en bachelor i Grafisk design på Kristiania. Hun forteller om viktigheten av å jobbe med andre studenter på tvers av fagfelt. 

– Det er så spennende å se hvordan andre jobber og løser oppgaver. Jeg synes det virker veldig spennende å jobbe i et kreativt designbyrå i fremtiden. Prosjektet med Munch har gitt meg veldig god innsikt i hvordan det er i praksis.

– Det er så spennende å se hvordan andre jobber og løser oppgaver.

Emneansvarlig tjenestedesigner Christin Staubo forteller at det er svært viktig å lære seg å jobbe med andre mennesker som har en annen kompetanse enn seg selv. 

– Målet med et slikt emne er å lære å jobbe tverrfaglig med andre disipliner som har en annen bakgrunnsforståelse og kanskje ikke ser verden helt slik som deg. Man vil alltid måtte jobbe med andre som har en annen kompetansebakgrunn, og derfor er det viktig at de lærer å jobbe sammen. Emnet er ikke minst veldig sosialt ettersom det er praktisk arbeid i grupper. Dette er noe studentene setter stor pris på, forteller emneansvarlig Christin Staubo.

Kulturlivet tilpasses de nye generasjonene

Dame smiler til kamera i et rom med mange speil
Birgitte Aga, leder for forskning, utvikling og innovasjon ved MUNCH

Dagens unge bruker mye tid på nett. Mye av det sosiale blir flyttet til digitale plattformer. Det er viktig for næringslivet å holde seg relevant for de kommende generasjonene. Derfor har de fått hjelp av nettopp dagens unge voksne for å kunne få innsikt i hva som appellerer til generasjon Z.

– Denne generasjonsutfordringen skaper et presserende behov som museer må svare på dersom de ønsker å være relevant, og spille en meningsfull rolle i de kommende generasjonen sitt liv, forteller Birgitte Aga som leder forskning, utvikling og innovasjon ved Munch-museet. 

– Hvordan kan vi innovere og engasjere generasjon Z gjennom digital-fysiske opplevelser som er relevante, attraktive og som har en potensiell forretningsmodell, var rammeverket for Munch-museets samarbeid med 120 studenter fra Omgivelsesdesign, utdyper Aga.

Grundig arbeid

Studentene måtte gjøre et grundig arbeid med å forstå Munch og hans kunst, opplevelsen for de som bruker museet, både før, under og etter besøket. Det ble gjort innsiktsarbeid gjennom observasjoner og intervjuer på museet.  Slik kom de frem til en problemstilling de senere brukte kreative løsninger på å besvare, forteller Birgitte Aga. 

Linn Hagen (24) tar en Bachelor i grafisk design. Hun forteller at det er veldig annerledes å få jobbe med noe som er så reelt. 

– Man får et annet forhold til det, og dette er jo noe som muligens kan utvikles videre. Jeg synes det er veldig interessant.  

Sigrid Kjeldstad (22) studerer også Bachelor i grafisk design. Hun forteller at det er viktig å gå ut av komfortsonen sin.

– Det er viktig å vite hvordan man skal gå frem for å få informasjon fra fremmede. Når vi holder på med innsiktsarbeid, må vi være ekstra imøtekommende for å sikre oss informasjon. 

– Mye i dag handler om digitale presentasjoner, men vi vil at de også skal lage en tredimensjonal modell. Det merker vi gjør at studentene får utfordret seg. Det digitale skal kunne manifestere seg i noe fysisk, forteller emneansvarlig Christine Staubo. 

Ettersom emnet er tverrfaglig, blir gruppene satt sammen av ulike studier. Studentene tar med seg det de har lært i sine studium inn i omgivelsesdesign. Samtidig lærer de av hverandres studier.

 Jonas Olden (21) går Bachelor i interiørarkitektur. Han synes det har vært spennende å jobbe mer abstrakt enn han er vant til.  

– Omgivelsesdesign er et stort fag, vi jobber i grupper og får gode tilbakemeldinger under veiledning.

munch_museet_hoyskolen_kristiania4.jpg
Selma Jobraaten presenterer arbeidet for Munch-museets ansatte.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Fornøyd med resultatene  

Etter å ha gått gjennom presentasjoner og prototyper, synes Birgitte Aga at studentene i omgivelsesdesign har gjort en veldig god jobb.  

– Studentenes løsningsforslag avdekket spennende, relevante og godt utviklet ideer. Vi ønsker nå å se hvordan vi kan jobbe videre med studentene og Kristiania ved å respondere til innsikten og ideene.  –

Samarbeidet med Kristiania har tilført Munch-museet mye læring om målgruppen.

 – Samarbeidet med Kristiania har tilført Munch-museet mye læring om målgruppen Generasjon Z, og det har vært utrolig gøy å se engasjementet, profesjonaliteten og kreativiteten til studentene, avslutter hun 

Kunst og design, studieveiledning