En dame med langt blondt hår sitter i en brun skinnsofa og snakker i telefonen. med en Mac på fanget. Hun har på seg en mørkeblå dressjakke og briller.
Som juridisk assistent har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet arbeide ved et advokatkontor, internt i selskaper og i ulike offentlige instanser.

Juridisk assistent er et spennende studium fordi det gir mulighet til å spesialisere seg innenfor et fagområde og dykke dypere inn i oppgavene man får innenfor et juridisk miljø, sier Kirsten Gracey, faglærer i juridisk assistent-studiet ved Fagskolen Kristiania.

I noen tilfeller vil en juridisk assistent-utdanning kunne erstatte flere år med arbeidserfaring.

Patrick Neumann jobber som advokat i entreprenørselskapet NCC Industry AS og foreleser i jusstudier ved Høyskolen Kristiania. Ifølge ham er det voksende etterspørsel i næringslivet etter kandidater med juridisk kompetanse.

– Samfunnet reguleres i stadig økende grad. Det betyr flere krav som må oppfylles og flere potensielle konflikter. Denne utviklingen medfører et økt behov for juridisk kompetanse, forklarer Neumann.

Mer spesialisert sammenliknet med en advokatsekretær

Kirsten Gracey har selv jobbet mange år som paralegal i USA, som tilsvarer advokatassistent i Norge, og som advokatsekretær for anerkjente advokatfirmaer som Selmer og Bull & Co. Hun forklarer at juridisk assistent skiller seg fra den mer tradisjonelle advokatsekretærrollen på flere områder.

– Den største forskjellen mellom en advokatsekretær og en juridisk assistent er at en juridisk assistent har vesentlig mer teoretisk jussbakgrunn, og kan derfor påta seg mer avanserte oppgaver enn en advokatsekretær som regel kan. I noen tilfeller vil en juridisk assistent-utdanning kunne erstatte flere år med arbeidserfaring.

Som paralegal jobbet Kirsten med prosedyrebehandling, noe hun synes var både interessant og spennende.

– Vårt mål er at en juridisk assistent kan få tilnærmet likt ansvar for oppgaver som en paralegal i USA har, sier Gracey.

Faglærer ved Fagskolen Kristiania, Kristen Gracey, sitter i en sofa sammen med fagskolestudent, Emilie Hestnes. Kirsten har en PC på fanget. Hun har kort, blondt hår, briller og en blå bluse. Emilie har brunt, halvlangt hår, beige t-skjorte og en blå jeans.
Kirsten Gracey jobbet i mange år som paralegal i USA og senere som advokatsekretær i Norge. På Fagskolen Kristiania er hun faglærer for nettstudiene Juridisk assistent og Kontormedarbeider. Her sitter hun sammen med nettstudent Emilie Hestnes.

En bransje i utvikling

Tidligere var det ofte vanlig at advokatfirmaer hadde et eget forværelse hvor sekretæren satt. Se for deg venteværelse til karakteren Don Draper i TV-serien Mad Men. Advokaten dikterte et brev og sekretærens jobb var å forfatte et utkast basert på dette, som så gikk tilbake til advokaten. En slik arbeidsfordeling tilhører fortiden, poengterer Neumann.

– Advokaten gjør i dag større deler av den administrative jobben selv, men jobber også mer i team. Her kommer den juridiske assistenten inn. Å jobbe i team er mer effektivt, men også mer givende for de ulike ressursene, sier Neumann og utdyper:

– Et advokatoppdrag er i all hovedsak et faglig oppdrag, der du skal rådgi eller bistå en klient i et rettslig spørsmål eller i en rettslig prosess. Samtidig har advokatoppdraget en rekke administrative og organisatoriske elementer, hvor det er andre ressurser som vil være vel så gode – om ikke bedre – til å bistå. Her kan en juridisk assistent spille en viktig rolle.

Emilie Hestnes studerer Kontormedarbeider på Fagskolen Kristiania. Hun har mørkt, halvlangt hår og har på seg en beige t-skjorte og en blå jeans.

Utdanner seg til nøkkelrolle

Emilie ville videreutdanne seg for å få flere muligheter i arbeidslivet.

Viktig med medarbeidere som forstår jussen

Juridisk assistent-utdanningen vektlegger at studentene  skal bli dyktige på generelt kontorarbeid, samtidig som de skal kunne bidra med alle slags oppgaver i et juridisk miljø. Studiet tar blant annet for seg IKT-kunnskap, språk, utforming av dokumenter, profesjonalitet, virksomhetsforståelse og prosjektarbeid.

– I tillegg får studentene en grundig innføring i jussen innenfor de viktigste fagområdene, blant annet prosedyre, privatrett, konkursrett, selskapsrett og eiendomsrett. De lærer også om dokumentbehandling innenfor disse områdene, sier Gracey.

Patrick Neumann står i et rettslokale. Han har på seg en hvit skjorte og et grått slips. Han har kort blondt hår, skjegg og smiler til kamera.
Patrick Neumann har arbeidet som advokat siden 2013, og jobber nå i NCC Industry AS. Han mener det er en økende etterspørsel i næringslivet etter kandidater med juridisk kompetanse.Foto: Privat

Som juridisk assistent består arbeidshverdagen ofte i å gi fortløpende bistand til advokatene, i tillegg til prosjektbasert arbeid – hvor man gjerne får et større ansvar.

– Man ser at man i stadig større grad, og da særlig de forretningsjuridiske advokatfirmaene, benytter forskjellige ressurser til å bistå inn i prosjekter. I så måte kan en juridisk assistent være veldig nyttig for å avlaste advokatene med administrative funksjoner, forteller Neumann.

Han påpeker at for dem som tilbyr juridiske tjenester eller kompetanse, er det en forutsetning at man har dyktige støttefunksjoner som forstår arbeidshverdagen og de oppgavene som skal løses. 

– For advokater er det viktig å ha støttefunksjoner som kan jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og juss. Da er det nødvendig med innsikt og kunnskap om hvordan det juridiske systemet fungerer, sier Neumann.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Mange muligheter som juridisk assistent

Ifølge Gracey og Neumann har studentene på juridisk assistent-studiet mange spennende jobbmuligheter etter fullført utdanning. Du kan blant annet jobbe som konsulent, rådgiver, saksbehandler eller støttefunksjon for juridisk saksbehandling:

  • Ved et advokatkontor
  • Internt i selskaper
  • I offentlige instanser som domstolen, påtalemyndigheten, forvaltningen og ulike andre etater

Gracey understreker at man ikke trenger juridisk forkunnskap for å søke på utdanningen, men poengterer likevel at det er noen personlige egenskaper som kan være fordelaktig å ha for å lykkes i yrket.

– Man bør gjerne være detaljorientert, språklig sterk, grundig og etisk bevisst. 

Neumann trekker frem strukturert og effektiv som to nøkkelegenskaper for rollen. Han forteller også at det er en fordel om man har litt markedsinnsikt og en formening om hvilken bransje man ønsker å jobbe i.

 – Jus er et vidt fagfelt. Hvis du klarer å argumentere for hvorfor akkurat den bransjen du søker deg til er spesielt interessant for deg vil det bidra til å skille deg ut i søknadsbunken. Om du for eksempel har lyst til å jobbe med straffesaker, så må du fortelle hvorfor, avslutter Neumann.

Foto av kvinne med hodetelefoner med miktofon, som sitter ved PC.

Vil du bli juridisk assistent?

På juridisk assistent-utdanningen får du en grundig innføring i jussen innenfor ulike juridiske fagfelt, og ferdigheter til å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter som driver med juridisk saksbehandling.