En dame med langt blondt hår sitter i en brun skinnsofa og snakker i telefonen. med en Mac på fanget. Hun har på seg en mørkeblå dressjakke og briller.
Kunne du tenke deg å jobbe som støtte for advokater og jurister i et advokatfirma? Da er nettstudiet Advokatassistent midt i blinken for deg!

Advokatassistent er et spennende studium fordi det gir mulighet til å spesialisere seg innenfor et fagområde og dykke dypere inn i oppgavene man får på et advokatkontor, sier Kirsten Gracey, faglærer i studiet ved Fagskolen Kristiania.

Patrick Neumann jobber som advokat i entreprenørselskapet NCC Industry AS og foreleser i jusstudier ved Høyskolen Kristiania. Ifølge ham er det voksende etterspørsel i næringslivet etter kandidater med juridisk kompetanse.

– Samfunnet reguleres i stadig økende grad. Det betyr flere krav som må oppfylles og flere potensielle konflikter. Denne utviklingen medfører et økt behov for juridisk kompetanse, forklarer Neumann.

Vil du studere Advokatassistent?

Få unik kompetanse advokatfirmaer trenger.

Mer spesialisert sammenliknet med en advokatsekretær

Kirsten Gracey har selv jobbet mange år som paralegal i USA, som tilsvarer advokatassistent i Norge, og som advokatsekretær for anerkjente advokatfirmaer som Selmer og Bull. Hun forklarer at advokatassistenten skiller seg fra den mer tradisjonelle advokatsekretærrollen på flere områder.

– Den største forskjellen mellom en advokatsekretær og en advokatassistent er at en som er utdannet advokatassistent har mer teoretisk jussbakgrunn, og kan derfor påta seg mer avanserte oppgaver enn en advokatsekretær som regel kan. I noen tilfeller vil en advokatassistentutdanning kunne erstatte flere år med arbeidserfaring.

Som paralegal jobbet Kirsten utelukkende med prosedyresaker, noe hun synes var både interessant og spennende.

– Vårt mål er at en advokatassistent kan få tilnærmet likt ansvar for oppgaver som en paralegal i USA har, sier Gracey.

Faglærer ved Fagskolen Kristiania, Kristen Gracey, sitter i en sofa sammen med fagskolestudent, Emilie Hestnes. Kirsten har en PC på fanget. Hun har kort, blondt hår, briller og en blå bluse. Emilie har brunt, halvlangt hår, beige t-skjorte og en blå jeans.
Kirsten Gracey jobbet i mange år som paralegal i USA og senere som advokatsekretær i Norge. På Fagskolen Kristiania er hun faglærer for nettstudiene Advokatassistent og Kontormedarbeider. Her sitter hun sammen med nettstudent Emilie Hestnes.

En bransje i utvikling

Tidligere var det vanlig at advokatfirmaer hadde et eget forværelse der sekretæren satt. Se for deg venteværelset til karakteren Don Draper i TV-serien Mad Men. Advokaten dikterte et brev, og sekretærens jobb var å forfatte et utkast basert på dette, som så gikk tilbake til advokaten. Denne arbeidsdelingen er imidlertid stort sett faset ut, poengterer Neumann.

– Advokaten gjør i dag en større del av den administrative jobben selv, men jobber også oftere team – for eksempel med en advokatassistent. Dette er mer effektivt og mer givende for de ulike ressursene, sier Neumann – og utdyper:

– Et advokatoppdrag er i all hovedsak et faglig oppdrag, der du skal rådgi eller bistå en klient i et rettslig spørsmål eller i en rettslig prosess. Samtidig har advokatoppdraget en rekke administrative og organisatoriske elementer, spesielt knyttet til dokumentbehandling, hvor det er andre ressurser som vil være vel så gode – om ikke bedre – til å gjøre den jobben. Her kan advokatassistenten spille en viktig rolle.

Viktig med medarbeidere som forstår jussen

Advokatassistentutdanningen vektlegger at studentene skal kunne bidra med alle slags oppgaver i et juridisk miljø, men hovedoppgavene vil som regel dreie seg om utforming og prosessering av ulike dokumenter. Dette innebærer at man har kjennskap til – og forståelse for – juridisk fagterminologi på norsk og engelsk. Det krever også at man kan jobbe profesjonelt med etikk og konfidensialitet.

– Studentene får en innføring i jussen innenfor de viktigste fagområdene, blant annet prosedyre, privatrett, konkursrett, selskapsrett og eiendomsrett. De lærer også om dokumentbehandling innenfor disse områdene. Vi går også inn i bruken av engelsk innenfor relevante rettsområder, forteller Gracey.

Patrick Neumann står i et rettslokale. Han har på seg en hvit skjorte og et grått slips. Han har kort blondt hår, skjegg og smiler til kamera.
Patrick Neumann har arbeidet som advokat siden 2013, og jobber nå i NCC Industry AS. Han mener det er en økende etterspørsel i næringslivet etter kandidater med juridisk kompetanse.Foto: Privat

Hverdagen til en advokatassistent består ofte i å gi fortløpende bistand til advokatene og klientene, i tillegg til prosjektbasert arbeid – hvor man gjerne får et større ansvar.

– Man ser at man i stadig større grad, og da særlig de forretningsjuridiske advokatfirmaene, benytter forskjellige ressurser til å bistå inn i prosjekter. I så måte kan en advokatassistent være veldig nyttig for å avlaste advokatene med mer administrative funksjoner, forteller Neumann.

Han påpeker at for dem som tilbyr juridiske tjenester eller kompetanse, er det en forutsetning at man har dyktige støttefunksjoner som forstår arbeidshverdagen og de oppgavene som skal løses. 

– For advokater er det viktig å ha støttefunksjoner som kan jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og juss. Da er det nødvendig med innsikt og kunnskap om hvordan det juridiske systemet fungerer, sier Neumann.

Ingen krav om forkunnskap 

Gracey understreker at man ikke trenger juridisk forkunnskap for å søke på utdanningen, men poengterer likevel at det er noen personlige egenskaper som kan være fordelaktige å ha for å lykkes i yrket.

– Man bør gjerne være detaljorientert, språklig sterk, grundig og etisk bevisst. 

Neumann trekker frem strukturert og effektiv som to nøkkelegenskaper for rollen. Han forteller også at det er en fordel om man har litt markedsinnsikt og en formening om hvilken bransje man ønsker å jobbe i.

 – Juss er et vidt fagfelt. Hvis du klarer å argumentere for hvorfor akkurat den bransjen du søker deg til er spesielt interessant for deg, vil det bidra til å skille deg ut i søknadsbunken. Om du for eksempel har lyst til å jobbe med straffesaker, så må du fortelle hvorfor, avslutter Neumann.

Content card double