Tydelig redigert bilde av en foss som renner ut av en mobiltelefon.
Foto av en mann som ser på gamle fotografier.
Foto: Pixabay

PHOTOFAKE er et prosjekt som Kristiania, School of Economics, Innovation and Technology, er koordinator for.

Prosjektet består av et tverrfaglig team som skal forske på visuell desinformasjon.

Våre demokratier utfordres av falske nyheter og desinformasjon. Forskningen på falske nyheter er omfattende, men visuelle manipulasjoner er mindre belyst.

PHOTOFAKE vil lage retningslinjer for hvordan man bedre faktasjekker kamerabasert bildedannelse og dermed bidra til å styrke medienes evne og individuelle borgeres mulighet til å forsvare en demokratisk offentlighet.

  • Prosjektperiode: Juni 2021 til november 2024
  • Koordinerende institusjon: Kristiania
  • Tildeling: 11 973 000 kr
  • Prosjektleder: Arild Fetveit
  • Samarbeidspartnere: Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO og University of California, Berkeley
  • Prosjektdeltakere: Nils Arne Bakke – School of Economics, Innovation and Technology ved Kristiania, Liv Hausken – Institutt for medier og kommunikasjon UiO, Susanne Ø. Sæther – Henie Onstad Kunstsenter, Ståle Grut – NRK, Morten Moen – School of Arts, Design, and Media ved Kristiania  

Populærvitenskapelig presentasjon

Våre demokratier utfordres av falske nyheter og desinformasjon

I den nye digitale økonomien er det lett for hvem som helst å publisere hva de måtte ønske. Det undergraver den frie pressens innflytelse over den offentlige samtale og gir økt plass til desinformasjon. Forskere har respondert ved å undersøke falske nyheter, men i mindre grad de visuelle aspektene ved problemet. Framveksten av deepfakes og relaterte AI-drevne bildemanipulasjoner har imidlertid gjort behovet for forskning på visuell desinformasjon påtrengende.

Visuell desinformasjon omfatter et mangfold av manipulerende visuelle uttrykk, fra de enkleste og historisk velkjente til høyteknologiske AI-genererte videoer. Medieorganisasjoner har som respons utviklet håndbøker for faktasjekking av visuelt materiale. Noen er lovende, men den underliggende begrepsforståelsen som informerer dem er ikke tilfredsstillende. De begrepslige utfordringene er ikke minst fototeoretiske. 

Mann fotograferer et landskap med fjelltopper
Foto: Günther Schneider

Et bedre begrepsapparat om visuell manipulasjon

PHOTOFAKE tilbyr en forskningsbasert revidering av det viktigste begrepsapparatet som brukes i diskusjoner om visuell manipulasjon, justering av fotografisk genererte bilder, og av datagenererte bilder som til forveksling ligner kamerabaserte bilder.  

PHOTOFAKE er satt sammen av et tverrfaglig team som kombinerer humanistisk ekspertise på fotografiske medier med spisskompetanse innen digital økonomi og informatikk. Målet er å produsere retningslinjer for å optimere  håndbøker for faktasjekking av visuelt materiale og retninglinjer for hvordan faktasjekkarbeidet kan optimeres, også med sikte på fremtidige utvikling av fotografiske teknologier og praksiser. PHOTOFAKE vil gjennom sin forskning bidra til å styrke medienes evne og individuelle borgeres mulighet til å forsvare en demokratisk offentlighet.