Foto av to studenter som leser i samme bok.

Som det første masterprogrammet i sin portefølje, har Høyskolen Kristiania Bergen valgt å satse på den populære graden innen ledelse. Mastergraden passer både for de som ønsker å bli ledere selv, og for de som ønsker å jobbe med ledere.

Med Master i ledelse kan du blant annet jobbe som leder, prosjektleder, koordinator i forbindelse med endringsprosesser, prosessleder, konsulent, rådgiver, og innen HR.

Student viser frem en presentasjon på PC-en. Master i ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Les og søk på Master i ledelse

Dette er en utdanning som gir deg kunnskap om hvordan du kan lede organisasjoner, bedrifter og medarbeidere, i tillegg til å påvirke og samarbeide med omgivelsene. Mastergraden vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i praksis og fungere som konsulent eller utvikler innen ledelse og lederskap.

Masteroppgaven, som utgjør 25 prosent av studiet, vil du kunne bruke til å få spesialisert kunnskap om et område du ønsker å jobbe på. Faktum er at mange får jobb med utgangspunkt i masteroppgaven.

Foto av kvinne som smiler til kamera.

Bli kjent med en student

Hvem kan søke

Følgende bachelorutdanninger ved Høyskolen Kristiania Bergen kvalifiserer til opptak (med gjennomsnittskarakter 3,0 eller bedre):

 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i HR og organisasjonspsykologi
 • Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i entreprenørskap

Man kan selvfølgelig også søke opptak til Master i ledelse med bachelorgrad fra andre høyskoler og universiteter. De fullstendige opptakskravene finner du under «Opptaksinformasjon» ved å følge denne lenken.

Hva lærer du?

Undervisningen gir deg oppdatert, forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og hvordan disse kan anvendes for å analysere, vurdere og iverksette tiltak og initiativ til nytte for både medarbeidere, ledere og andre interessenter.

I motsetning til bachelorutdanninger, gjennomføres undervisningen på denne masteren i blokker. Dette betyr at studentene kun tar ett fag av gangen hvor studieløpet for hvert av fagene varer i fire uker. Et slikt oppsett gir studentene mulighet til å fokusere fullstendig på ett fag av gangen, og har ikke flere eksamener tett opp mot hverandre. Du fullfører med andre ord et fag før du starter på et nytt. 

 • Teori: Teoriene og forskning på ledelse, samt ledelse i praksis, knyttes til den virkeligheten du som leder skal operere i.
 • Praksis: Med praktiske caser fra alle deler av arbeidslivet lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre. 
 • Nettverk: Du vil være en del av en klasse bestående av få studenter, hvor aktiv deltakelse vektlegges. Gjesteforelesere fra næringslivet er også en sentral del av utdanningen, noe som gir muligheter til å bygge nettverk med potensielle arbeidsgivere.

Etterspurt kompetanse

Foto av mann som ser i kamera og smiler..
Bergenser Jarle Bastesen har undervist masterstudenter i ledelse i flere år.

Jarle Bastesen er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania. Bergenseren har i en årrekke undervist masterstudenter i Oslo, fra og med høsten 2021 skal han også undervise masterstudenter i hjembyen.

– Dette er en master som passer for så å si alle, den treffer veldig bredt. Uansett hva du utdanner deg til, vil ledelse være sentralt i de aller fleste situasjoner.

Uansett hva du utdanner deg til, vil ledelse være sentralt i de aller fleste situasjoner.

Bastesen forteller at ledelse er en svært etterspurt kompetanse i næringslivet, både i offentlige og private virksomheter. Gjennom blant annet mindre klasser og dialogbasert undervisning legges det stor vekt på å trene masterstudentene til å bli gode ledere gjennom en praktisk tilnærming. 

– Vi er svært opptatt av å lære studentene hvordan teoriene fungerer i praksis, slår Bastesen fast.

Best på masternivå

I 2019 var studentene på Master i ledelse hos Høyskolen Kristiania de mest fornøyde i landet ifølge tall fra Studiebarometeret. Bastesen forklarer at dette gjerne skyldes forelesernes fokus på et godt læringsmiljø og tett oppfølging av studentene. Han understreker dessuten at utdanningen har høy gjennomføringsgrad - nesten samtlige av de som starter på Master i ledelse gjennomfører på normert tid.

– Våre studenter har vært de mest fornøyde masterstudentene i hele landet, og det er klart at dette er en indikasjon på at vi har gjort noe riktig. Derfor er det ekstra gøy at nettopp denne masteren nå også blir tilgjengelig i Bergen, avslutter Bastesen.

Hvorfor master + veileder

 • Foto av to menn og en MacBook. De to diskuterer sammen.

  Bør jeg ta en mastergrad?

  Konkurransen på jobbmarkedet blir stadig tøffere. Med en master øker du sannsynligheten for å kapre drømmejobben, få høyere lønn og mer spennende arbeidsoppgaver.
  Les mer
 • Foto av tre kvinner og tre menn som står på rad og smiler til kamera.

  Spørsmål om master?

  Lurer du på noe om mastergrader ved Høyskolen Kristiania?
  Kontakt oss her!