Kvinne som sitter i hagen. Hun leser i en bok og har en laptop ved siden av seg.
Etter- og videreutdanning kan gi deg enda flere muligheter i karrieren. Foto: Pressworks

Arbeidslivet endrer seg hele tiden, og for å møte morgendagens utfordringer er norske virksomheter avhengig av at deres ansatte innehar oppdatert og relevant kunnskap. For å holde deg oppdatert og attraktiv på arbeidsmarkedet, eller rett og slett er interessert i å bytte beite kan etter- og videreutdanning være veien å gå.

Du tenker kanskje at dette er en uoppnåelig drøm, fordi økonomien ikke strekker til? Det du da kan vite er at det har blitt langt enklere å finansiere slike studier tidligere. Her er våre tips til hvordan etter- og videreutdanning (EVU) kan finansieres.

Spør arbeidsgiver om å ta regningen

Vil du helst slippe å ta opp mer studielån? Da kan det hende at arbeidsgiveren din kan gi deg en håndsrekning. Kompetanseutvikling blir stadig viktigere for arbeidsgivere. Humankapitalen er deres viktigste ressurs, og det ligger mange ser fordelene med å satse på utviklingen til egne ansatte.

Dame som sitter på kafe med laptop.
Foto: Andrew Neel - Unsplash

Finn ut om arbeidsgiveren din jobber med kompetanseutvikling av sine ansatte og hvorvidt du eventuelt oppfyller kriteriene for å kunne benytte deg av det. Deretter vil det være smart å tenke ut hvilken studieretning som både interesserer deg og som vil komme arbeidsgiver til gode. Da øker sjansene dine for å få dekket utdanningen, og du viser også at du er en lagspiller som planlegger å være med på reisen fremover.

Du kan også ta en prat med tillitsvalgt i bedriften, da de ofte sitter på informasjon som kan være verdifull å ha med seg. Denne personen kan også være en ressurs med tanke på utarbeidelse av avtale om f.eks. bindingstid til arbeidsgiver etter fullført utdanning.

Det kan være smart å tenke ut hvilken studieretning som både interesserer deg og som vil komme arbeidsgiver til gode.

Visste du at etter noen år på arbeidsplassen har du krav på studiepermisjon for videreutdanning? Dette kan være en god løsning for mange, men betyr også at du må gå ned i lønn. 

Løsningen kan da være å ta studiene på nett. Du kan studere akkurat når og hvor du vil, og samtidig fortsette å jobbe fulltid. Da har du et sterkere argument for å få dekket studieavgiften og du kan lage en avtale med arbeidsgiver om å få fri på dager hvor du skal på studieseminarer eller levere inn oppgaver.

Søk om lån fra Lånekassen 

I 2020 introduserte Lånekassen bedre ordninger for voksne arbeidstakere som vil ta høyere utdanning. Det betyr at enda flere får sjansen til kompetansepåfyll og et bedre utgangspunkt i arbeidslivet. 

De nye ordningene innebærer blant annet at voksne som ønsker å ta enten videregående utdanning eller høyere utdanning, nå får flere valgmuligheter:

 • Du kan søke om lån i Lånekassen til du er 50 år, mot 45 år tidligere.
 • Kravet om minst 50% studiebelastning fjernes, og du kan nå få støtte selv om du kun studerer f.eks. 20%.
 • I tillegg er det forandringer i hvor mye støtte du kan få. Se Lånekassens hjemmeside for mer informasjon. 

Dette vil muliggjøre utdanning for langt flere i fast jobb enn tidligere, enten om de ønsker å fullføre videregående skole eller fylle på med kompetanse gjennom videreutdanning.

Fagforening, fond og legater 

Det finnes mange muligheter for å få etter- og videreutdanning (EVU) dekket gjennom foreninger, stipend og fond. Eksempler på dette er:

Mange forbund har rettigheter under for eksempel LOs utdanningsforbund, så sjekk om dette eventuelt gjelder deg.

Også Høyskolen Kristiania har egne stipend man kan søke på. Blant annet har vi studentstipend som Ernst G. Mortensen-stipendet og studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse

En annen mulighet er å se om du oppfyller kriteriene til de mange legatene som finnes der ute. Legathåndboken er et yndet verktøy for mange studenter, og det kan også være en hjelp for deg som ønsker å finansiere videreutdanning.

Betal fra egen lomme, men velg delbetaling! 

Hvis eneste løsning for deg er å betale utdanningen selv, finnes det heldigvis løsninger for det også. Høyskolen Kristiania tilbyr flere ulike måter å betale studieavgiften på, blant annet avdrag. Avdragsgebyret er et engangsbeløp på 300 kroner, og ut ifra hvilket beløp du handler for kan du ha mellom tre og fem avdrag.

Det kan være verdt å merke seg at Høyskolen Kristiania har samarbeidsavtaler som kan gi rabatt på studier. Våre samarbeidsavtaler inkluderer blant annet:

 • Addisco
 • Adecco
 • Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
 • DigitalNorway
 • Fagforbundet
 • FLT (forbundet for ledelse og teknikk)
 • Idrettens Karrieresenter (IKS)
 • Norges Fotballforbund (NFF)
 • Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)
 • Norges Judoforbund
 • Norges Politilederlag (NPL)
 • Olympiatoppen
 • Oslo kommune
 • Teleperformance
 • Toppfotball Kvinner 

Hvis din organisasjon eller arbeidsgiver er på denne oversikten bør du ta kontakt med dem for å høre om hvor mye du kan få i rabatt. 

Også tidligere studenter kan ha rett på rabatt. Se hvem det gjelder på oversikten over rabatt for tidligere studenter

Mann som sitter på benk med laptop i fanget. Ansiktet synes ikke.

Flere muligheter med nettstudier

Det er mange fordeler med å studere på nett. Du kan blant annet velge mellom hele studier eller en rekke frittstående kurs, og studere hvor og når det passer deg best.