Foto av Agnethe Thun Hindbjørgmo smiler mot kamera.
- Den store fordelen med å studere på Kristiania, er at studiet er et veldig praksisorientert og lærer studentene akkurat hva det vil si å være prosjektleder, sier Agnethe Thun Hindbjørgmo.
Da Agnethe hadde fullført masteren i Europastudier og var på jobbsøk, så hun at mange arbeidsgivere etterlyste prosjektledererfaring i stillingsutlysninger. Løsningen ble å ta et årsstudium i Prosjektledelse på Kristiania.

– Utdanningen min i europastudier var veldig teoretisk orientert. De fleste stillingene jeg ønsket å søke på krevde kompetanse innen prosjektledelse. For å bli mer rustet til arbeidslivet bestemte jeg meg derfor for å ta et årsstudium på fagskolen, sier Agnethe.  

Fikk den nødvendige praksiserfaringen

Valget om å studere på Kristiania var ikke tilfeldig. Ifølge Agnethe var det den eneste skolen som kunne tilby et praktisk studium som gir «hands on»-erfaring med å lede prosjekter.  

Agnethe Thun Hindbjørgmo sitter hun ved desken på jobb i Europeisk Undgom og smiler mot kamera.
På prosjektledelsesstudiet fikk Agnethe anvendt kunnskapen fra masteren sin, samtidig som hun fikk innføring i en rekke verktøy og metoder innen prosjektstyring, som kan anvendes i de fleste bransjer.

– Det var det eneste læringsstedet jeg fant som tilbyr et rent prosjektledelsesstudium. Den store fordelen med å studere på Kristiania, er at studiet er et veldig praksisorientert og lærer studentene akkurat hva det vil si å være prosjektleder, sier hun. 

For dem som har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn slik som meg, kan det være veldig lurt å bygge på med prosjektlederfaring.

I Europeisk ungdom jobber Agnethe som koordinator for et klimapolitisk prosjekt, som har det grønne skiftet i Europa som fokus. Den partipolitiske uavhengige ungdomsorganisasjonen jobber for økt europeisk samarbeid. 

– Dette halvåret har vi vært på Norgesturné. Vi reiser og besøker skoler, bedrifter og organisasjonsmedlemmer for å formidle informasjon om hvordan det grønne skiftet foregår i Norge og EU. Vi har et slagord for kampanjen vår som er «Fra kull og stål til felles europeiske klimamål».  

– Stillingen er relatert til det jeg har studert tidligere, og jeg tror at denne jobben vil gi meg mange muligheter videre, sier Agnethe fornøyd. 

Lærte å lede et prosjekt fra start til slutt 

Prosjektledelse gir en innføring i alle de ulike fasene i et prosjekt, og studentene får både teoretisk og praktisk ledererfaringNoe av det viktigste Agnethe lærte under studiet var å få en helhetlig forståelse for hva en lederrolle innebærer, samt å kunne samarbeide effektivt i prosjektarbeid.

– Overordnet så lærer man å lede et prosjekt fra start til slutt. Man lærer utrolig mye på bare ett år! Først og fremst fordi undervisningen og lærerne er så bra, men også fordi det er et så intensivt studium: Vi leverte åtte oppgaver i løpet av året, de fleste var praksisnære hvor vi jobbet med reelle caser og kunder, sier Agnethe og tilføyer: 

– Dessuten får man veldig god oppfølging av lærerne. De er svært tilgjengelige, de tilrettelegger undervisningen etter studentenes behov, og bidrar til et godt klassemiljø. Det er en fordel å  i en liten klasse på maks 30 stykker, både når det kommer til miljø og læringsutbytte.

Anbefaler andre å gå Prosjektledelse 

På prosjektledelsesstudiet fikk Agnethe anvendt kunnskapen fra masteren sin, samtidig som hun fikk innføring i en rekke verktøy og metoder innen prosjektstyring, som kan anvendes i de fleste bransjer. Hun oppfordrer andre som er i en lignende situasjon til å vurdere årsstudiet på Kristiania.

– Det er et veldig allsidig studium som kan kombineres med de fleste utdanningerFor dem som har en samfunnsvitenskapelig bakgrunn slik som meg, kan det være veldig lurt å bygge på med prosjektlederfaring. Studiet egner seg også ypperlig for dem som har jobbet i noen år og som ønsker faglig påfyllavslutter Agnethe.

Aktueltsak og studieside

 • Emilie Evjen Berg tar en ettårig utdanning i Prosjektledelse på Fagskolen Kristiania i Oslo.

  Derfor er prosjektledelse fremtiden

  – Prosjektlederkompetanse gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet, sier Emilie Evjen Berg, som tar en ettårig utdanning i Prosjektledelse.
  Les mer om hvorfor du bør studere Prosjektledelse her!
 • Vil du få prosjektledererfaring?

  Stadig flere oppgaver i arbeidslivet løses som prosjekter. Kompetanse innen prosjektledelse er etterspurt i en rekke bransjer og vil åpne for mange spennende jobbmuligheter.
  Les mer om prosjektledelsestudiet her!