Emilie Evjen Berg tar en ettårig utdanning i Prosjektledelse på Fagskolen Kristiania i Oslo.
– Arbeidslivet krever både formell kompetanse og praktisk erfaring. På fagskolen får man begge deler. Vi lærer så mye mer fordi vi tester ut teorien i praksis. Hvis jeg skulle valgt på nytt, ville jeg fremdeles valgt fagskolen, sier Emilie Evjen Berg, som studerer Prosjektledelse.Foto: Camilla Brandt
Emilie Evjen Berg som studerer Prosjektledelse på Fagskolen Kristiania i Oslo, står utenfor Campus Spikersuppa.
Som en del av studiet får studentene tilbud om å ta en IPMA-sertifisering, som er en internasjonalt anerkjent sertifisering innen prosjektledelse. Det har Emilie benyttet seg av.Foto: Camilla Brandt

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter, og kompetanse innen planlegging og ledelse av prosjekter er etterspurt i arbeidslivet. Dette åpner for spennende og varierte jobbmuligheter.

– Det er et stort behov for gode prosjektledere, som kan sørge for at man faktisk når målene man setter seg og oppnår suksess med prosjektet, sier Emilie, som er student på Fagskolen Kristiania.

På fagskolen så lærer man hvordan prosjekter gjennomføres i praksis. Dette er erfaring som er gull verdt, og som man ikke nødvendigvis får ved å lese i en lærebok.

Gir flere muligheter på arbeidsmarkedet

Emilie har fra tidligere en bachelor i drama og teaterkommunikasjon. Hun har alltid likt å jobbe med prosjekter, sette opp planer og strukturere gjøremålene sine for å oppnå målene hun har satt seg.

Ved siden av studiene jobber hun som dramapedagog og prosjektleder for et barne- og ungdomsteater. Ved å ta Prosjektledelse på fagskolen får hun formalisert kompetansen sin, samtidig som hun får flere bein å stå på når hun skal ut i arbeidslivet.

– Ved å kombinere disse to utdanningene får jeg mulighet til å bruke både den kreative, løsningsorienterte delen av meg og den mer strukturerte, målbevisste siden av meg. Dette vil gi meg flere muligheter på arbeidsmarkedet, sier Emilie.

Blir rustet til å lede team

Gjennom studiet får studentene kompetanse til å lede et prosjekt fra start til slutt. Fra oppstart og målformulering, til planlegging og organisering, gjennomføring, evaluering og gevinstrealisering.

Studentene lærer om både myke og harde oppgaver i et prosjekt: Myke oppgaver tar for seg det menneskelige aspektet i et prosjekt, som teamledelse, arbeidskultur og kommunikasjon, mens harde oppgaver handler om styringsverktøy og analyser.

 – På studiet får vi reell prosjektledererfaring, og får prøve og feile i en læresituasjon. Denne erfaringen tar vi så med oss videre inn i neste prosjekt. Vi lærer også om ledelse generelt, som er god kompetanse å ha med seg videre, forteller Emilie.

Det er et veldig intenst år, men vi får masse verdifull kompetanse, og lærer det vi trenger i løpet av dette ene året – som betyr at vi kan komme oss raskere ut i arbeidslivet.

Får teste ut teorien i praksis

Det var viktig for Emilie å få praktisk erfaring med å lede prosjekter som en del av utdanningen. Fagskolen ble derfor et naturlig valg.

– Jeg tittet også på andre skoler, men der var det mest fokus på teoretisk undervisning. På fagskolen så lærer man hvordan prosjekter gjennomføres i praksis. Dette er erfaring som er gull verdt, og som man ikke nødvendigvis får ved å lese i en lærebok, sier Emilie og fortsetter:

 – Arbeidslivet krever både formell kompetanse og praktisk erfaring. På fagskolen får man begge deler. Vi lærer så mye mer fordi vi tester ut teorien i praksis. Forrige semester arrangerte vi en fagdag, og dette semesteret skal vi gjennomføre en klesbyttedag. Denne prosjektledererfaringen kan jeg vise til når jeg skal ut å søke jobb. Hvis jeg skulle valgt på nytt, ville jeg fremdeles valgt fagskolen.

Emilie Evjen Berg som studerer Prosjektledelse på Fagskolen Kristiania, sitter på Campus Spikersuppa og jobber.
Gjennom studietiden får studentene reell prosjektledererfaring, og får kompetanse til å lede et prosjekt fra start til slutt.Foto: Camilla Brandt

 Emilie synes det er en fordel at studiet er ettårig.

– Det er et veldig intenst år, men vi får masse verdifull kompetanse, og lærer det vi trenger i løpet av dette ene året – som betyr at vi kan komme oss raskere ut i arbeidslivet.

Kan sertifisere seg som prosjektledere

Som en del av studiet får studentene tilbud om å ta en IPMA-sertifisering, som er en internasjonalt anerkjent sertifisering innen prosjektledelse.

– Dette er en høythengende sertifisering som gir deg en ekstra tyngde som prosjektleder. Denne sertifiseringen koster vanligvis over 7 000 kroner, men på fagskolen er det inkludert i studieavgiften. Man må gjøre det ved siden av studiet, men lærerne sørger for at det ikke krasjer med undervisningen, sier Emilie.

Kan kombineres med flere fagområder

Prosjektledelse passer godt for dem som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium, men egner seg også som en selvstendig utdanning.

 – I klassen min går det folk som har både bachelor og master. Andre har arbeidet i flere år og noen kommer rett fra videregående. Prosjektledelse lar seg kombinere med de fleste fagområder, sier Emilie.

Studiet åpner for mange spennende muligheter, og Emilie påpeker at man ikke kun trenger å søke rene prosjektlederstillinger.

– Hvis man har en annen utdanning fra tidligere, kan man jobbe innen feltet man har spesialisert seg og bruke prosjektlederkompetansen inn i den stillingen.

Emilie er målrettet, og har en klar plan for hva hun ønsker å bruke utdanningen til.

 – Drømmen er å ha fast stilling etter sommeren. Jeg vil gjerne jobbe som prosjektleder innenfor et kreativt område, som teater, film eller markedsføring. På den måten kan jeg også få brukt kompetansen som jeg har fra tidligere, avslutter Emilie.

Lenke til prosjektledelse