Professor Per Morten Fredriksen skriver under en intensjonsavtale med professor Teresa Chisanga, rektor ved Walter Sisulu University (WSU).
I mars 2019 undertegnet professor Per Morten Fredriksen en intensjonsavtale sammen med professor Teresa Chisanga, rektor ved Walter Sisulu University (WSU). Nå skal Høyskolen Kristiania forske sammen med blant andre WSU i Sør-Afrika. Foto: Privat

Før verden lukket seg i frykt for koronaviruset i mars rakk professor Per Morten Fredriksen akkurat å etablere en forsknings- og utvekslingsavtale med Walter Sisulu University (WSU). 

Der spurte vi hvorfor vi inngikk en avtale med et universitet så langt sør i verden. Fredriksen svarte:

– En av de store fordelene for Høyskolen Kristiania med en avtale med WSU er mulighetene til forskningsprosjekter med problemstillinger vi vanskelig kan få til i Norge. Det er allerede blitt gjennomført felles prosjekter og skrevet manuskripter som er innsendt, og nå ligger alt til rette for å utvikle samarbeidet ytterligere.

Det første samarbeidet mellom institusjonene blir på dette store internasjonale prosjektet som er tildelt 360 000 Euro (4 042 224 norske kroner). Les mer om tildelingen her.

Alvorlige komplikasjoner

EDCTP tar sikte på å støtte samarbeidsforskning som fremskynder den kliniske utviklingen av nye eller forbedrede intervensjoner for å forebygge eller behandle HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og andre fattigdomsrelaterte smittsomme sykdommer, inkludert forsømte smittsomme sykdommer og nye eller nye smittsomme sykdommer, utbredt i Afrika sør for Sahara.

Med den nylige faren som Covid-19 utgjør, øker risikoen teoretisk sett ytterligere for alvorlig sykdom hos HIV-pasienter.

– Befolkningen sør for Sahara står i økende grad overfor en dobbel sykdomsbyrde som involverer samspillet mellom HIV-AIDS og ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer. Med den nylige faren som Covid-19 utgjør, øker risikoen teoretisk sett ytterligere for alvorlig sykdom hos HIV-pasienter, sier Fredriksen.

Per Morten.png
I løpet av en måned har Professor Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania vært med på å hente inn to ganger fire forskningsmillioner til prosjekter han er involvert i.Foto: Privat

– Kort fortalt, hva er det dere skal gjøre?

– Etter å ha kartlagt prosentandelen av Covid-19 infeksjon hos innlagte HIV-positive i Sør-Afrika og Nigeria, skal vi undersøke hvor mange av dem som får alvorlige komplikasjoner og graden av disse. Det er også et mål å vurdere effekten av antiretroviral (ARV er medisiner som kan bremse formeringen av HIV-viruset i blodet, red.anm.) terapi på alvorlighetsgraden av Covid-19-infeksjon hos HIV-positive. Til slutt vil det bli undersøkt effekten av Covid-19-infeksjon på sirkulasjonssystemet, da spesielt i infeksjonsfasen og i restitusjonsfasen.

Forberedelser er allerede i gang i Sør-Afrika og Nigeria under ledelse av prof. Nandu Goswami fra det Medisinske Universitetet i Graz, Østerrike.

– Da verden raskt nærmer seg en vaksine mot Covid-19 vil prosjektet starte opp umiddelbart. Forberedelser er allerede i gang i Sør-Afrika og Nigeria under ledelse av prof. Nandu Goswami fra det Medisinske Universitetet i Graz, Østerrike. Prof. Goswami har en honorable stilling ved Høyskolen Kristiania, Fakultet for helsevitenskap.

Internasjonalt samarbeid

Programmet er implementert som en del av det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020 og styres av de deltagende afrikanske og europeiske landene.

Følgende universiteter er involvert:

  • Det Medisinske Universitetet i Graz, Østerrike (leder)
  • Walter Sisulu University, Eastern Cape, Sør-Afrika
  • Tshwane University of Technology, Pretoria, Sør-Afrika
  • Lagos University, Lagos, Nigeria
  • Management Science of Health (non-profit NGO organization, global)
  • Universitetet i Oslo, ved professor Knut Lundin
  • Høyskolen Kristiania, ved professor Per Morten Fredriksen

Men det er flere kjente aktører på den listen for professoren vår. Han har allerede har et samarbeid i gang med Det Medisinske Universitetet i Graz, Østerrike, der det i slutten av august ble klart at han skal overføre norsk kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker læringen blant skolebarn til Europa. 

Eksporterer HOPP til utlandet Fire forskningsmillioner til norsk spin-off

Denne ferske tildelingen av midler fra EDCTP er altså den andre Fredriksen er med på i løpet av en måned. Tilsammen to ganger fire millioner er hentet inn til forskning.