For framtidig samarbeid. Kontrakten ble undertegnet av professor Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania og rektor ved Walter Sisulu University (WSU), professor Teresa Chisanga. Foto: Privat
For framtidig samarbeid. Kontrakten ble undertegnet av professor Per Morten Fredriksen ved Høyskolen Kristiania og rektor ved Walter Sisulu University (WSU), professor Teresa Chisanga. Foto: Privat

I lengre tid har han jobbet sammen med Trine Johansen Meza, prorektor forskning, for å få i havn en MOU (Memorandum of Understanding) med WSU. Dette er et universitet for teknologi og vitenskap med drøyt 20 000 studenter, som er lokalisert på fire campi i provinsen Eastern Cape.

Legger grunnlag for forskningsprosjekter

I Mthatha underviser de blant annet leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det var i dette området avdøde president Nelson Mandela vokste opp, en mindre utviklet del av landet. Universitetet har også studiesteder i East London (Buffalo City), Butterworth and Komani (Queenstown).

– Dette er en sammenslåing av to veletablerte sentre i Sør-Afrika, og det vil være av stor betydning å få til en avtale med dem.

– En av de store fordelene for Høyskolen Kristiania med en avtale med WSU er mulighetene til forskningsprosjekter med problemstillinger vi vanskelig kan få til i Norge. Det er allerede blitt gjennomført felles prosjekter og skrevet manuskripter som er innsendt, og nå ligger alt til rette for å utvikle samarbeidet ytterligere.

Stor betydning for Fakultet for helsevitenskap

Det jobbes også med en MOU inn mot Stellenbosch University i Cape Town, Sør-Afrika. Dette er et svært anerkjent universitet som i oktober skal arrangere et Nobel-symposium i kjemi i samarbeid med Nobelstiftelsen i Stockholm.

I forbindelse med besøket i Cape Town holdt vår professor en tale under åpningen av et stort senter for fysiologi – CARMA (Centre for Cardio-Metabolic Research in Africa).

– Dette er en sammenslåing av to veletablerte sentre i Sør-Afrika, og det vil være av stor betydning for Fakultet for helsevitenskap å få til en avtale med dem.

– Når kan det bli signering av neste MOU i Sør-Afrika?

– Tidsperspektivet er vanskelig å anslå, men jeg håper at det går i orden i løpet av høsten, sier Per Morten.