Leder prosjektet. Professor Per Morten Fredriksen.
Leder prosjektet. Professor Per Morten Fredriksen. Foto: Jonatan Arvid Quintero

De siste seks årene har forskere målt hvordan fysisk aktivitet påvirker læringen blant skolebarn. Til våren samles de siste dataene inn i prosjektet som har fått navnet HOPP (Health Oriented Pedagogical Project).

Men allerede nå er det tydelige positive funn i retning av at 45 minutter per dag med fysisk aktivitet i skolen reduserer fallet i fysisk aktivitet med økende alder. Det er også funnet assosiasjon mellom sunne kostholdsvaner og fysisk aktivitet allerede i barneårene.

HOPP logo.png
Aktive skolebarn. HOPP-studien har pågått i Horten siden 2015, og avsluttes etter planen i 2021.

Snart kan forskere fra andre land nyte godt av lærdommen i det som vil bli en spin-off av HOPP-prosjektet. Midlene ble tildelt av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) sist i august, og er en del av Erasmus+ sitt strategiske partnerskap. Summen er på 366 685 euro, eller drøyt fire millioner kroner.

Selve tiltakene skal foregå i Belgia, Østerrike og Slovenia, for HOPP pågår jo allerede i Norge.

– Selve tiltakene skal foregå i Belgia, Østerrike og Slovenia, for HOPP pågår jo allerede i Norge så det er den beste praksisen som de har etablert her som skal videreføres. Prosjektet går ut ifra Høyskolen Kristiania, og fra meg som prosjektleder, sier Fredriksen, som er utdannet fysioterapeut og har en doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole.

Norske erfaringer og kunnskap skal overføres til to barneskoler i Hasselt (Belgia), tre i Graz (Østerrike) og fire i Maribor (Slovenia). På sikt er det meningen å engasjere flere skoler, slik at noen blir kontrollskoler. Høyskolen skal samarbeide med følgende universiteter:

Det nye forskningsprosjektet har fått navnet «Health & Academic Performance with Happy Children», forkortet til HAPCH. Denne studien skal gå (eller HOPPe) over tre år.