Fagskolen Kristianias nettstudium Livsmestring og folkehelse passer for deg som enten jobber eller har jobbet i skole- eller helsesektoren.
På Fagskolen Kristianias nye nettstudium Livsmestring og folkehelse, vil du lære hvordan du kan jobbe forebyggende og helsefremmende på individ- og gruppenivå, samt få kunnskap om hvordan store folkehelseutfordringer kan forebygges.
Maja Eilertsen er lege og holder på med en doktorgrad i hverdagsglede.
– Samfunnet trenger flere kompetente fagfolk som kan bidra til at barn, unge og voksne mestrer livet og dets utfordringer, sier lege Maja Eilertsen.Foto: Maja Eilertsen

Psykisk uhelse og utenforskap er noen av våre største folkehelseutfordringer. Både fagfolk og politikere er samstemte om at det er behov for å satse mer på forebyggende arbeid i tiden fremover.

Alle mennesker har behov for å styrke sin egen psykiske helse, og fagskolens studium vil gi deg nødvendig kunnskap om ulike verktøy og strategier for å kunne hjelpe folk med dette.

Fra høsten 2020 introduseres Folkehelse og livsmestring som et tverrfaglig tema i skolen. Lege Maja Eilertsen mener dette stiller økte krav til kompetanse innen fagområdet.

– Samfunnet trenger flere kompetente fagfolk som kan bidra til at barn, unge og voksne mestrer livet og dets utfordringer – og som kan fremme god helse og forebygge uhelse.

– Ungdataundersøkelsene viser tydelig at det er en økning av psykiske plager hos barn og unge, samtidig som overvektsproblematikk og helseproblemer knyttet til levevaner og levekår øker. Kunnskap om livsmestring og folkehelse er derfor høyaktuelt både i skolen og i helsetjenestene, sier Eilertsen som holder på med en doktorgrad i hverdagsglede.

Lær å jobbe forebyggende og helsefremmende

Silje Fimreite er studieprogramleder for Fagskolen Kristianias nye nettstudium Livsmestring og folkehelse.
– En stor del av fokuset er på hvordan studentene kan anvende kunnskapen de tilegner seg på studiet i arbeid med, og i kontakt med, andre mennesker, sier studieprogramleder Silje Fimreite.Foto: Jonatan A. Quintero

På Kristianias nettstudium Livsmestring og folkehelse, vil du lære hvordan du kan jobbe forebyggende og helsefremmende på individ- og gruppenivå, samt få kunnskap om hvordan store folkehelseutfordringer kan forebygges.

Studentene lærer å se sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, hva stress og sosiale medier gjør med oss og hvordan man kan bruke mestringsstrategier og teknikker i hverdagen.

– Helsefremmende arbeid handler om å legge til rette for de gode livsstilsvalgene. Sosial aktivitet, sunt kosthold, fysisk aktivitet, søvn og en opplevelse av mening og tilhørighet har stor betydning for individets helse, sier studieprogramleder for Livsmestring og folkehelse, Silje Fimreite.

Følelser, selvbilde og stressmestring er sentrale temaer på studiet. Du vil få verdifull kunnskap om de store samfunnsmessige og individuelle utfordringene knyttet til psykisk- og fysisk helse, utenforskap og evnen til å mestre eget liv.

– Studentene lærer å se sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, hva stress og sosiale medier gjør med oss og hvordan man kan bruke mestringsstrategier og teknikker i hverdagen, sier Fimreite og legger til:

– En stor del av fokuset er på hvordan studentene kan anvende kunnskapen de tilegner seg på studiet i arbeid med, og i kontakt med, andre mennesker.

Nyttig kompetanse for alle som jobber med mennesker

Seniorrådgiver i Rådet for psykisk helse, Hege Bakke, tror at fagskolens studium kan bidra til å styrke det psykiske helsearbeidet blant barn og unge.

– Studiet vil gjøre deg som yrkesutøver tryggere i møte med barn og unge som strever psykisk. Alle som jobber med, eller har ansvar for, tjenester for barn og unge, trenger kunnskap om psykisk helse og hvordan styrke egenmestring. Livsmestring og folkehelse gir konkrete og enkle verktøy du lett kan ta i bruk i møte med andre mennesker.

Maja Eilertsen mener studiet er nyttig for alle som jobber med mennesker og samfunnsutvikling, og spesielt for dem som jobber i skolen og i helsetjenestene.

– Du vil få en viktig og etterspurt kompetanse. Alle mennesker har behov for å styrke sin egen psykiske helse, og fagskolens studium vil gi deg nødvendig kunnskap om ulike verktøy og strategier for å kunne hjelpe folk med dette, avslutter Eilertsen.

Lenke til nettstudier FK