Logoen til Global Game Jam 2020, som ble avholdt på Fagskolen Kristiania.
Global Game Jam er en arena hvor ulike spillmiljøer kan komme sammen og bli kjent, utveksle erfaringer og lære av hverandre. Foto: Maria Kleppe Vihovde

– Det er alltid veldig gøy å delta på «Global Game Jam». Det er årets høydepunkt for min del, sier Fredrik Haugen, som studerer Spillutvikling på Fagskolen Kristiania.

På fagskolen får vi praktisk trening i å lage spill. Ved å jobbe sammen med studenter fra andre studier, lærer vi oss å samarbeide og kommunisere med folk fra andre fagfelt.

«Global Game Jam» er et globalt arrangement, og flere tusen mennesker deltar verden over. I år var det fjerde gang game-jammen ble avholdt i Oslo. På Spikersuppa deltok blant andre studenter fra Spillutvikling på Fagskolen Kristiania og studenter fra Bachelor i spilldesign ved Høyskolen Kristiania – i tillegg til bransjefolk. «Global Game Jam» er en arena hvor ulike spillmiljøer kan komme sammen og bli kjent, utveksle erfaringer og lære av hverandre.

– Det er et møtepunkt for alt fra studenter til veteraner i bransjen. Sjarmen for min del er at hvem som helst møtes for å lage spill sammen, sier Fredrik, som i år deltok for tredje gang.

Andreårsstudent på Spillutvikling på Fagskolen Kristiania, Fredrik Haugen.
Fredrik Haugen går andre året på Spillutvikling på Fagskolen Kristiania.Foto: Maria Kleppe Vihovde

Lagde 24 spill på to dager

Årets tema var «repair». Etter å ha pitchet idéer i fellesskap, ble deltakerne plassert i grupper som skulle jobbe videre med å utvikle konseptene. Totalt ble 24 bidrag levert inn. Spillene ble lastet opp til den offisielle Global Game Jam-nettsiden, slik at andre kan teste dem. Fredrik synes det var både gøy og lærerikt å samarbeide med studenter fra andre studielinjer.

– Folk tolket oppgaven på ulike måter. Vårt spill handler om en plante som sakte krymper til et lite frø, før den forsvinner. Det er om å gjøre å spille planten slik at den får mest mulig vann og ikke krymper ut av eksistens, forklarer han.

Deltakere på Global Game Jam 2020 på Spikersuppa i Oslo, jobber med å utvikle spillene.
Konsentrert: Deltakerne på game-jammen hadde 48 timer på seg til å lage et spill basert på årets tema "repair".Foto: Maria Kleppe Vihovde

Får praktisk trening i å lage spill

På fagskolens toårige utdanning i Spillutvikling lærer studentene hvordan man planlegger et spill fra idé til ferdig produkt. Gjennom studiet får de blant annet jobbe med idé-utvikling, prototyping, spilldesign og programmering.

– På fagskolen har vi fokus på praktiske oppgaver og tett oppfølging fra oss lærere. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at utdanningen er så yrkesrelevant som overhodet mulig, sier fagansvarlig for Spillutvikling, Dag Erling Jensen.

Fredrik fikk bruk for mye av det han har lært på spillutviklingsstudiet under game-jammen.

– På game jam-oppgaven jobbet jeg med programmering, noe jeg har lært mye om på studiet. På fagskolen får vi praktisk trening i å lage spill. Ved å jobbe sammen med studenter fra andre studier, lærer vi oss å samarbeide og kommunisere med folk fra andre fagfelt, forteller han.

– Målet er at studentene etter to år skal kunne produsere et fullverdig dataspill, og ha lært seg det som trengs for å jobbe som selvstendige spilldesignere – enten for seg selv eller i et etablert spillselskap, sier Dag Erling.

Fagansvarlig for spillutvikling på Fagskolen Kristiania, Dag Erling Jensen.
Dag Erling Jensen har mange års erfaring som systemdesigner, og jobber nå som fagansvarlig for Spillutvikling på Fagskolen Kristiania.

En døråpner til spillbransjen

Dataspill var en stor del av oppveksten til Fredrik, og spillutvikling ble derfor et naturlig valg da han skulle velge studium.  

– Spill har gitt meg gode opplevelser og formet meg til den jeg er i dag. Jeg ønsker gjerne å skape lignende opplevelser for andre i fremtiden, sier han.

Han forteller at studiet har vært en døråpner til spillbransjen, noe som kan gjøre det enklere å få seg jobb etter endt utdanning.

– Når man først er i miljøet, så er det lett å komme i kontakt med bransjen. Det arrangeres blant annet månedlige spillutviklingstreff som man kan delta på, i tillegg har lærerne mine mange gode kontakter i bransjen. Det gjør det enklere å få en fot innenfor døren, sier Fredrik. 

Økende behov for spillutviklere

Fagskoleutdanningen i Spillutvikling er i hovedsak rettet mot spill i underholdningsbransjen, men det er en økende etterspørsel etter spillutviklere også i andre sektorer. Dette byr på flere spennende jobbmuligheter i fremtiden.

– Innenfor områder som helse, rehabilitering, yrkestrening og simulering ser vi et økende behov for folk med denne kompetansen, avslutter Dag-Erling.

Se hvordan det var å delta på årets Global Game Jam på Fagskolen Kristiania.

Interessert i spillutvikling?

På fagskolens toårige utdanning i Spillutvikling, lærer du å jobbe som en selvstendig spilldesigner og hvordan du utvikler en idé til et ferdig spill.