Dekan Jørn Mortensen utenfor Urtekvartalet
Dekan Jørn Mortensen utenfor Urtekvartalet..

– Med dans og musikkteater som en del av studietilbudet har vi nå landets største kunstfaglige utdanningsmiljø, sier rektor Arne H. Krumsvik.

Planen er å samle høyskolens kunstneriske og kreative miljø langs Akerselva. I sommer signerte Høyskolen Kristiania en avtale om leie av Urtegata 9, som ligger kun et steinkast fra campus Fjerdingen. Bare noen måneder etter signeringen ble leieavtalen ytterligere utvidet med over 5.000 kvm. Høsten 2021 vil avdeling for kunstfag, design og media flytte inn i nye lokaler på 15 883 kvm, med spesialtilpassede rom.

– Dette for å skape et unikt læringsmiljø og forberede studentene best mulig på det som vil møte dem i arbeidslivet, sier Krumsvik.

Samfunnet endres raskere enn noen gang. Heldigvis har endring vært en sentral del av høyskolens DNA, helt fra den spede begynnelse i 1914, da det ble undervist i praktiske fag. Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen som fra 1. september ble en del av Høyskolen Kristiania, deler begge verdiene om å være tett på praksisfeltet, ha enkeltstudenten i sentrum, og hele tiden være frempå og nyskapende.

Dekan fra KHIO

Jørn Mortensen forflyttet seg noen kilometer nedover Akerselva fra rektorstolen på Kunsthøyskolen i Oslo (KHIO), til stillingen som dekan for Høyskolen Kristianias avdeling for kunstfag, design og media den 1. august i år. Han er allerede godt i gang med arbeidet med å etablere avdelingen som et seriøst kunstfaglig alternativ til alle utdanninger innen kunst- og kreative fag i Norden.

– Det er spennende å få lov til å lede utviklingen av et alternativt kunstfaglig utdanningsmiljø på universitetsnivå. Vårt fagmiljø vil i større grad enn de eksisterende tilbudene legge til rette for flerfaglighet og trekke veksler på synergier på tvers av fagene. Samtidig insisterer vi på tett kontakt med praksis og arbeidsliv. Vi skal utdanne studenter som setter spor etter seg i samfunns- og arbeidslivet, sier Mortensen.

Ambisjonen er å ha et mastertilbud for kunstfagene oppe å stå fra høsten 2021.

Dekan Jørn Mortensen peker på bygget som skal huse Høyskolen Kristianias kreative miljø.
Dekan Jørn Mortensen peker på bygget som skal huse Høyskolen Kristianias kreative miljø.

Ser muligheter

Andrine Semb og Ingrid Johansen studerer dans med pedagogikk, på fordypning i jazzdans ved Norges dansehøyskole, som nå er et institutt under Høyskolen Kristiania. De er glade for å komme innunder en større institusjon, og trekker blant annet frem tverrfaglige samarbeid med studenter på andre studieprogram som spennende.

– Det er veldig positivt for oss studenter å bli en del av et større miljø, med muligheter for samarbeid med studenter på andre studieretninger, sier Andrine.

–  Det er også spennende at det etter hvert åpner seg mulighet for å ta master, legger Ingrid til.

Andrine Renate Terencio Semb (til venstre) og Ingrid Eide Johansen (til høyre). Foto: Camilla Storvollen.

Her kan du lese mer om Bachelor i dansekunst og Bachelor i musikkteater.