Geir Arne Jacobsen står foran en lilla fotovegg sammen med fire kvinnelige studenter fra Prosjektledelse. De har på seg party-effekter og smiler.
Geir Arne sammen med noen av studentene på Prosjektledelse. Fra venstre: Judith Landøy, Rebecca Friden, Evelina Grip og Pia Jenack
Geir Arne Jacobsen har på seg en hvit skjorte og en grå dressjakke. Han har smiler, og  hviler den ene hånden på gelenderet.
– Miljøet på Fagskolen Kristiania er inkluderende og varmt. Både ansatte og studenter bryr seg om hverandre. Det er en relativt liten skole, noe som gjør at man kommer litt tettere på hverandre og blir bedre kjent, sier Geir Arne.

Geir Arne er fagansvarlig for Prosjektledelse ved Fagskolen Kristiania. Med en bachelor i massekommunikasjon, en master i ledelse, og over 20 års arbeidserfaring innen salg, markedsføring og ledelse, vet han hva som skal til for å oppnå det man vil.

Kombinerer teori og praksis

På prosjektledelsesstudiet får studentene erfaring med å lede et prosjekt fra start til slutt. Geir Arne tror at ved å la studentene utføre teorien i praksis får de det beste læringsutbyttet. 

Jeg synes det absolutt morsomste ved å undervise er når studentene engasjerer seg og bidrar til god dialog og diskusjon.

– Prosjektledelse er et svært praktisk studium, så vi legger opp til prosjektarbeid helt fra starten. Ved å kombinere teori og praksis, og la studentene sev få erfaring med å planlegge og gjennomføre prosjekter, skaper vi gode rammer for læring. 

– Vi jobber med alt fra temaoppgaver, presentasjoner, mappeeksamen til hjemmeeksamen, for å nevne noe. Vi gjennomfører også besøksdager hos spennende bedrifter og henter inn eksterne forelesere med spisskompetanse, som kan bidra til å inspirere studentene ytterligere. Blant andre Magne Johannessen, som vant pris for årets foreleser i 2017.

Forbereder studentene på tiden etter studiet

Geir Arne tror noe av det viktigste han lærer studentene sine er å gjøre dem bevisst på hva som vil møte dem i arbeidslivet, og hjelpe dem til å stå på egne ben.

– Noe av det jeg mener er viktigst å fokusere på, er å forberede studentene på hva som møter dem etter endt studietid, og sørge for at den enkelte skjønner hva som skal til for å lykkes. 

– I tillegg er jeg opptatt av å lære studentene mine at hardt arbeid lønner seg – ingenting kommer gratis og man er nødt til å gå «all in» som student. Går du inn for noe halvhjertet, så vil resultatene også bære preg av dette. Jeg og resten av lærerstaben i Prosjektledelse gjør vårt ytterste for å motivere og inspirere, samt gi studentene de beste rammene for å utvikle seg både faglig og personlig.

Viktig med gode rutiner

For å lykkes i faget mener Geir Arne at noe av det viktigste er å etablere gode rutiner og holdninger. Det betyr at man som student må sette av tid til å lese og forberede seg til forelesninger, delta aktivt i klassen og i gruppearbeid – og ikke minst være til stede.

– Når det kommer til prosjektfaget så er det mange detaljer å holde styr på, noe som krever at man er strukturert og nøyaktig. Du må også evne å se det store bildet som prosjektleder og tenke strategisk. Videre er det viktig at studentene evner å samarbeide godt og tilpasse seg ulike mennesker, da mye av arbeidet vil foregå i prosjektgrupper.

Inkluderende og varmt studiemiljø

Geir Arne elsker en god diskusjon, og setter pris på at studentene er aktive i undervisningen.

– Jeg synes det absolutt morsomste ved å undervise er når studentene engasjerer seg og bidrar til god dialog og diskusjon. Det å kunne følge studentene og deres utvikling gjennom året er også utrolig givende.

Ifølge Geir Arne er det mange fordeler med å studere på en litt mindre skole, som Fagskolen Kristiania. 

– Miljøet på Fagskolen Kristiania er inkluderende og varmt. Både ansatte og studenter bryr seg om hverandre. Det er en relativt liten skole, noe som gjør at man kommer litt tettere på hverandre og blir bedre kjent. I tillegg er det veldig stimulerende å være en del av et sterkt tverrfaglig miljø.  

Studiesiden + aktueltsak