5 mennesker sitter i en trapp og smiler.
Bak fra venstre: Thomas Olsen og Daniel Alexander Smith Dahl. Framme fra venstre: Linda Bakken, Kine Birgitte Slettbakk og Silja Bredeveien. Foto: Tevje Akerø

Som fagskolestudent er det mange arenaer på skolen der du får muligheten til å engasjere deg og være med å påvirke din egen studiehverdag. I vår har vi hatt en prosjektgruppe på Fagskolen Kristiania som har jobbet med temaet studentbruk i våre nye lokaler i Rosenkrantz gate.

Formålet har vært å involvere studentene i bruken av nye lokalene. Prosjektgruppen har bestått av Kine Birgitte Slettbakk (student på musikkdesign), Thomas Olsen (student på reklame og merkekommunikasjon), Daniel Alexander Smith Dahl (student på spillutvikling), Stephanie Erso (student på 3D og animasjon) og Sofie Gåsvik (student på prosjektledelse) , i tillegg til Linda Bakken og Silja Bredeveien som er ansatte i avdeling for studentoppfølging.

– Hvorfor valgte dere å bli med i prosjektgruppen?

– For å bli bedre kjent med skolen. Jeg liker å være delaktig og ha en mulighet til å påvirke, sier Thomas fra reklame og merkekommunikasjon.

– Få mulighet til å være med på å påvirke det sosiale som skal skje på skolen. Sosiale aktiviteter er også en viktig del av det å være student, mener Daniel fra spillutvikling.

– Jeg vil være med på å bidra til at medstudenter får en fin studietid, sier Kine Birgitte fra musikkdesign.

Fokuset i prosjektgruppen har vært målet om å bygge et godt studentmiljø på tvers av ulike studier. De ønsker også å fremme de tilbudene som allerede finnes bedre.

– Hvordan har det vært å være med i prosjektet?

– Det har vært interessant, gøy å kjenne på at en har noe å si og at en kan være med på å gjøre en forskjell, sier de engasjerte studentene.

De oppfordrer andre studenter til å engasjere seg slik de har gjort av to enkle grunner:

1. Det er spennende å være med i et reelt prosjekt.

2. Engasjement gir erfaring!

Skal presentere for fagskoleledelsen

Prosjektgruppen har hatt flere møter og fikk presentere prosjektet sitt for Tilltsutvalget 3. april. Neste steg i prosessen er å levere forslagene deres til selveste fagskoleledelsen.