Vi tok en prat med førsteamanuensis Ranvir Rai, arkitekten bak vårt nye bachelorstudium i tjenestedesign. Kanskje kunne han fortelle – på en litt annen måte – hva dette studiet handler om og hva en tjenestedesigner gjør.

Hei Ranvir. Du bruker et eksempel på hva tjenestedesign er: Å ta toget om morgenen, abonnere på en strømmetjeneste eller gjennomføre netthandel er eksempler på tjenester vi benytter oss av i hverdagen.

Men dette ligner da veldig på fagskolestudiet Interaksjonsdesign, hvor vi skriver: Jobben til en interaksjonsdesigner er å gjøre teknologi funksjonell og brukervennlig.

Eller Bachelor i ledelse og servicestrategi, som har denne forklaringen: Studiet gir deg gode forutsetninger for å lede servicemedarbeidere og videreutvikle kundetjenester i ulike bransjer.

Hva gjør Bachelor i tjenestedesign annerledes enn de to, ganske like, studiene vi allerede har?

– Dette er gode og relevante spørsmål, og jeg forstår at det er lett å bli forvirret av slike beskrivelser.

– For å ta det første først: En tjenestedesigner ser på hele brukerreisen til kundene i en virksomhet. Der en interaksjonsdesigner for eksempel jobber med å utvikle og/eller forbedre en digital flate, så ser tjenestedesigneren på brukerreisen på en helhetlig måte – dette inkluderer da både analoge og digitale flater for å optimalisere brukeropplevelsen.

– En digital flate er dermed bare ett av flere kontaktpunkter som tjenestedesigneren må forholde seg til. Tjenestedesignere jobber dermed ofte tett sammen med interaksjonsdesignere for å forbedre og/eller utvikle nye tjenester.

– En bachelorgrad i tjenestedesign gjør deg derfor i stand til å utvikle helt nye tjenester, og er dermed et praktisk orientert studium hvor man kombinerer design, forretningsforståelse og teknologi, som skaper gode brukeropplevelser og samtidig bidrar til økt lønnsomhet for virksomheten.

– En bachelorgrad i ledelse og servicestrategi på sin side, gir deg et godt utgangspunkt for å lede ansatte og drive forretning i en tjenesteorientert virksomhet.

Se hva som menes med tjenestedesign i denne videoen:

Animation, Illustration, Storyboard, Layout - Maria Romanova

Trenger man bakgrunnskompetanse?

I studiemodellen finner jeg fag som «innføring i kunst- og designhistorie». Hvorfor er denne inngangen viktig i et studium som tar for seg design som arbeidsmetodikk?

– Design har mange assosiasjoner ved seg. For folk flest handler det om form og farge. Denne oppfattelsen stammer fra den industrielle verden som er gjerne produktorientert. Samtidig ser man nå at i den vestlige verden så er 70-80 prosent av verdiskapingen tjenesteorientert.

– Fra et tjenesteperspektiv handler design om gode brukeropplevelser og «hvordan ting fungerer». Hvordan oppleves for eksempel et sykehusbesøk, en nettjeneste, besøk hos biblioteket eller en togreise? Steve Jobs, Apple-grunnleggeren, mente at «Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works».

Steve Jobs, Apple-grunnleggeren mente at «Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works».

– Design av tjenester fokuserer dermed spesielt på hvordan en tjeneste oppleves av en bruker på tvers av ulike «siloer» og funksjoner i en bedrift. Da må man planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet for brukerne som benytter tjenesten.

Betyr det at vi stiller krav til søkerne, at de må ha kompetanse innen designprogrammer som Illustrator og InDesign?

– En typisk arbeidsmetodikk for en tjenestedesigner består ofte av 5 faser: Innsiktsgenerering, problemdefinering, idéutvikling, prototyping og testing.

– I denne prosessen er bruk av digitale designprogrammer vanlig for å kunne visualisere en brukerreise eller utforme tjenesteprototyper. Her er Adobe Creative Suite ofte standarden hos flere designbyråer. Men ikke vær bekymret om du aldri har vært innom dette programmet. Det er ikke et krav med forkunnskaper, du vil få solid opplæring underveis i studiet.

  • Høres dette studiet ut som noe for deg? Søk her!

Iterativ hva for noe?

I studiepresentasjonen sier vi: «Felles for oppgavene du vil jobbe med er at de bygger progresjon gjennom iterativ læring av visualisering, brukerinvolvering, samskaping og testing.» Hva betyr iterativ læring?

– Iterativ i denne konteksten er at man stadig veksler mellom tjenesteutvikling, prototyping og testing basert på generert brukerinnsikt og i hvilken grad tjenesten bidrar til å nå målene som er satt av virksomheten. For eksempel er det vanlig at man etter en testfase går tilbake og videreutvikler tjenesten basert på tilbakemeldinger fra brukere.

Studentene kan også glede seg til et fag som «Fordypning i tjenestedesign (studio)». Hva skjer her?

– Studioemnene i dette studiet har et større anslag av praktiske øvelser og workshop-basert undervisning i et eget dedikert undervisningslokale. Disse emnene fokuserer således mer på praktiske ferdigheter relatert til overordnet læringsutbytte for studiet og har til hensikt å ivareta det utøvende aspektet som tjenestedesigner.

– Gode tjenestedesignprosesser fordrer et sterkt metodisk fokus i interaksjon med andre designere, brukere, virksomheter og systemer; og en dyp forståelse for disse aspektene er dermed sentralt for studieforløpet og ferdighetstreningen. Studioemnene utgjør dermed viktige bærebjelker for studiet – og vil i stor grad vurderes gjennom gruppeeksamener og muntlige vurderingsformer for å innfri læringsutbyttet på overordnet nivå innen ferdigheter.

Kreativitet og innovasjon

Hva slags bakgrunn har foreleserne?

– Foreleserne har kompetanse innen tjenesteinnovasjon og tjenestedesign – både fra et praktisk og et teoretisk utgangspunkt. Her kombineres ressurser som har utstrakt erfaring med å jobbe som tjenestedesignere i næringslivet sammen med fagpersoner som har doktorgrad innen fagområdet.

Takk for gode svar Ranvir. Jeg håper dette har gitt et større innblikk i hva slags studium tjenestedesign er!