1. Gode forelesere

På Høyskolen Kristiania finner du kanskje noen av landets beste forelesere innen markedsføring. De er eksperter på hvordan markedsføring fungerer og hvordan og ikke minst hvorfor vi forbrukere kjøper varer og tjenester. Foreleserne har også utgitt en rekke bøker og blir hyppig brukt som eksperter av mediene. Mange har lange karrierer fra næringslivet bak seg, før de begynte som forelesere hos oss, og noen opptrer fortsatt som konsulenter og rådgivere ved siden av rollen som foreleser. Dette preger undervisningen, som ofte henter inn praktiske caser og dagsaktuelle problemstillinger.

2. Studiemodell med mange valgmuligheter

Markedsføringsstudiene har en studiemodell med mange valgmuligheter. Du kan blant annet spesialisere deg innenfor forskjellige valgfag over et helt semester eller velge utveksling til en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere.

Interessert i å studere markedsføring?

3. Moderne læringsformer

Markedsføringsstudiene tilpasser seg utviklingen i resten av samfunnet og gir deg optimal læring i både teori og praksis. For å skape aktivitet og engasjement i undervisningen benytter vi blant annet Learning Catalytics, et studentresponssystem som gjør det mulig å ha 100 prosent studentdeltakelse i timene. Ved bruk av teknologiske hjelpemidler skaper vi et moderne og godt læringsmiljø.

4. Mindre klasser enn sammenlignbare høyskoler

Å begynne å studere kan sammenlignes med en heltidsjobb, der mye av læringen er opp til deg selv. Med om lag tolv forelesningstimer i uken forutsetter vi altså en betydelig mengde egenstudier og gruppeoppgaver ved siden av undervisningen. For å gi deg en best mulig tilrettelagt undervisningssituasjon er våre klasser i markedsføring mindre enn sammenlignbare høyskoler. Vårt største auditorium tar bare 200 studenter men halvparten av undervisningen gjøres i mindre klasserom med din egen klasse, som består av ca. 60 studenter.

5. Midt i sentrum

Høyskolens lokaler er sentrumsnære. Bachelor i markedsføring og merkevareledelse og Bachelor i markedsføring og salgsledelse tilbys i Oslo og Bergen. Siden lokalene er midt i sentrum, er gjesteforelesere aldri langt unna.

Søk studieplass