2513 - Nettstudium emne

Veiledningsmetodikk

Emnet vil gi en innføring i veilederrollen ved fokus på strategier, metoder, samt etiske og pedagogiske prinsipper tilknyttet veiledning.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Oppstart
16. januar
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2513
Emnebeskrivelse

Er du lærer i grunnskole, videregående skole eller kulturskole? Ønsker du å heve din veiledningskompetanse? Da er emnet veiledningsmetodikk noe for deg!

Studiet retter seg særlig mot praksislærere i grunnskole, videregående skole og kulturskoler, og vil gi deg økt kompetanse i å veilede studenter i praksis med mål om at du opplever at din rolle som praksislærer videreutvikles og styrkes.

Veiledningsmetodikk vil gi deg formell kompetanse i å veilede studenter i praksis med mål om at du behersker veilederrollen og veiledningssamtalen, samt mestrer kritisk analyse av og refleksjon over din egen praksis. Formålet med emnet er å fremme en helhetlig og teoretisk forståelse av veiledningsprosessen. Emnet skal videre stimulere til refleksjon og selvstendig tenkning gjennom en fagrelevant og praksisnær tilnærming.

Gjennom studiet vil du lære mer om deg selv som praksislærer, herunder hvordan du leder og utøver veiledningsprosesser. Samtidig vil teoretiske tilnærminger bidra til å gi økt forståelse for de komplekse prosessene man kan involveres i under veiledning.

Læringsutbytte

Utdanningen vil blant annet gå i dybden på temaer som ulike teoretiske perspektiver på veiledningsprosessen, sammenhengen mellom vurdering og veiledning, samt relevant læreplan, rammeplan og lovverk. Videre vil det være fokus på problemstillinger og dilemmaer knyttet til veiledning, herunder blant annet maktforhold i veiledning. Etter dette studiet er et siktemål at du ved økt veiledningskompetanse skal kunne legge til rette for lærerstudenter sin profesjonelle utvikling.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i