2050 - Nettbasert emne

Practical History of Financial Markets

Practical History of Financial Markets gir innsikt i viktig lærdom fra historien, henter frem noen av disse erfaringene og gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 550
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2050

Dette emnet gir fondsforvaltere en historisk kontekst som kan hjelpe dem å tolke aktuelle hendelser. Practical History of Financial Markets er mye mer enn bare en kronologi. Det forsøker også å forklare årsakene bak dynamikken i finansmarkedene i en historisk kontekst: verdivurderinger, regulering, skatter, utvikling, institusjonenes rolle osv.

Practical History of Financial Market består av følgende tema:

  • Verdivurdering i prinsipp og praksis
  • Pengepolitikk og aktivaverdier
  • Atferdsmessig innflytelse
  • Investering i ulike deler av konjunktursyklusen
  • Utviklingen av fondsforvaltningsbransjen
  • Integrering av perspektiver

Practical History of Financial Markets

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.