2033 - Nettbasert emne

Performance Management

Prestasjonsstyringssystemer beskrives som viktige verktøy for å gjøre ansattes talent og motivasjon til en strategisk organisasjonsfordel.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 550
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2033
Få 15% rabatt på alle nettstudier Bruk kode SOMMER20 når du bestiller. Les om vilkårene her

Performance Management tar for seg temaet prestasjonsstyring, en kontinuerlig prosess for å identifisere, måle og utvikle enkeltpersoners og gruppers prestasjoner og samkjøre prestasjonene med de strategiske målene i organisasjonen.

I tillegg diskuteres prestasjonsstyring som en integrert del av alle organisasjonsenheter og ikke bare som noe som hører under HR-funksjonen.

Performance Management består av følgende tema:

 • Prestasjonsstyring og belønningssystemer i kontekst
 • Prestasjonsstyringsprosessen
 • Prestasjonsledelse og strategisk planlegging
 • Definere prestasjon og velge en tilnærming til måling
 • Måle resultater og atferd
 • Samle informasjon om prestasjoner
 • Implementere et prestasjonsstyringssystem
 • Prestasjonsstyring og medarbeiderutvikling
 • Prestasjonsstyringsferdigheter
 • Belønningssystemer og juridiske spørsmål
 • Styre teamprestasjoner

Performance Management

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.