2026 - Nettbasert emne

Marketing Insights

Emnet gir deg en solid forståelse for forskningsprosessen samt de praktiske ferdighetene som kreves for å utføre kvalitativ og kvantitativ forskning.

Studiested
Nett
SCOTCAT
20
Pris
kr 14 550
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
Til fullført
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2026

Marketing research ser nærmere på datainnsamlingsmetoder, måleinstrumenter, prøvetakingsprosedyrer og dataanalyseteknikker.

Det legges vekt på å løse markedsføringsproblemer ved hjelp av markedsføringsforskning. Et omfattende casestudiemateriale gir innsikt i forskningsteknikkens problemer og praktiske bruksområder.

Tittelen på dette emnet har blitt endret fra «Marketing Research» til «Marketing Insights» for å belyse hvordan nye metoder for datainnsamling og analyse endrer/transformerer effektiviteten ved forskning på markedsføring. Vennligst se til «Version»-delen i nettemnet for å en fullstendig beskrivelse av endringer gjort i forbindelse med denne oppdateringen.

Dette emnet består av følgende tema:

 • Markedsføringsforskningens natur
 • Planlegging av forskningsprosjektet
 • Sekundære data
 • Prøvetaking
 • Undersøkelser
 • Måling og skalering
 • Spørreskjemaer
 • Kvalitativ forskning
 • Observasjoner og eksperimenter
 • Kvantitativ dataanalyse
 • Kvalitativ dataanalyse
 • Evaluering, rapporter og presentasjon
 • Anvendt markedsføringsforskning
 • Markedsføringsforskningens bakgrunn: handel mellom bedrifter, tjenester og intern markedsføring
 • Global markedsføringsforskning
 • Systemer som støtter markedsføringsbeslutninger

Emne detaljer

Marketing Insights

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.